Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Bekymret over fallende jenteandel

Jentemiddagen 2015, Foto NHHS
Jentemiddagen 2015, Foto NHHS
30. august 2016
Sist oppdatert: 30. august 2016

Jenteandelen ved opptaket til NHH er i år nede i 39 prosent. Dette er den laveste andelen på flere år. Utviklingen følger i etterkant av at skolen valgte å fjerne rekrutteringstiltaket «jentedagen».

I stedet for å satse på kjønnspoeng har NHH i Bergen valgt å satse på alternative rekrutteringsmetoder for å tiltrekke jenter. Det mest fremtredende tiltaket har vært den såkalte «jentedagen«. Prosjektet ble startet opp i 2007 og ble gjennomført årlig frem til 2015. Initiativet var et tiltak der NHH fløy inn jenter fra hele landet for å gi et nærmere bilde av studiehverdagen i Bergen. I 2013 gikk det med rundt 300.000 kroner til initiativet.

Prosjektet hadde en markant effekt på søkertallet etter etableringen. Så raskt som året etter at man iverksatte tiltaket økte jenteandelen i opptaket til  41,8 prosent. Det var hele 5,7 prosentpoeng høyere enn det foregående året. I 2012 valgte 60 prosent av jentene som deltok på jentedagen å søke seg inn på NHH senere.

Jentedagens fall

De senere år har NHH har hatt et opptak på stabilt rundt 40 prosent jenter.  Administrasjonen ved NHH har av den grunn bestemt at det er på tide å slippe taket. De har derfor satt sluttstrek for den spissede rekrutteringen mot jenter gjennom jentedagen. Kommunikasjons- og markedssjef på NHH, Kristin Mo, sier at vedtaket ble fattet etter en helhetsvurdering.

– Effekten var størst de første årene. Dette var nok fordi oppmerksomheten blant kvinner økte veldig. Vi ønsker en stabil rekruttering, og over 40 prosent.

Noe av årsaken er også økonomi.

– Over tid har vi fått strammere budsjetter, og ettersom målsetningen om opptak på omkring 40 prosent har vært stabil i en årrekke var det et spørsmål om prioriteringer.

I år har andelen jenter som har takket ja til studieplass på NHH sunket til 39 prosent. For første gang på ti år er  dermed andelen  jenter  som starter en utdanning på NHH under 40 prosent. Administrasjonen ved NHH er likevel ikke bekymret.

– Vi er fornøyde med tallet. 41,1 prosent jenter fikk tilbud. Selv om 39 prosent for øyeblikket har takket ja til plassen, må vi avvente å se hva som skjer når studentene har registrert set. Tallet er klart 1. september.

NHH har imidlertid varslet at hullet jentedagen etterlater seg nok etterhvert kommer til å erstattes med andre tiltak.

Det står i kontrast til tidligere uttalelser fra handelshøyskolen. I 2012 uttalte daværende rådgiver ved NHH, Eivind Drange, at «NHHs målsetning er en balansert kjønnsfordeling på studiet, og konkret er målet at det skal være minimum 40 prosent av hvert kjønn.»

– Svært bekymringsfullt

Tidligere initiativtaker til prosjektet jentedagen, Victor Norman, har også fulgt med på jenteandelen etter at hjertebarnet hans ble avlivet i fjor. Han ser med uro på utviklingen i årets opptak.

– Jeg var selv til stede under immatrikuleringen. Jeg må si at det var alt for få jenter til stede, og jeg synes det er svært bekymringsfullt.

Videre er Norman uenig i at NHH burde si seg fornøyd med en jenteandel på 40 prosent.

– I utgangspunktet har jeg et enkelt syn: Vi må regne med at talentene er likt fordelt mellom kjønnene – vi kan dermed gå glipp av talenter fordi vi ikke tar opp tilstrekkelig med kvinner. Jeg vil si det er kontraproduktivt. Det er i NHHs interesse å få jenteopptaket opp mot 50 prosent. Dersom opptaket lå stabilt opp mot 50 prosent kunne man kanskje sagt seg fornøyd. Men all den tid denne prosentsatsen ikke er nådd er det å kutte jentedagen uklokt.

NHH har imidlertid varslet at hullet jentedagen etterlater seg etter hvert kommer til å erstattes med andre tiltak. Foreløpig har de likevel til gode å komme med konkrete forslag.

– Det er viktig for NHH å være attraktive for jenter. Vi kommer derfor nok til å se på nye rekrutteringtiltak fremover. Vi har imidlertid ikke besluttet hva disse tiltakene kommer til å gå ut på enda. Samtidig er ikke årets utvikling spesielt dramatisk, sier Mo.

Victor Norman er uenig.

– Det er muligens korrekt at det finnes andre mer effektive og mindre kostbare virkemidler enn jentedagen for å øke jenteandelen. Men når disse virkemidlene ikke er iverksatt i forkant av årets opptak, vil det nok svekke NHH i lengden, sier han.

- Ekstra viktig å få jenter

Mo peker på en alternativ forklaringsmodell på den jenteandelen ved årets inntak.

– Det er etter høy sannsynlighet en sammenheng mellom økonomiske nedgangstider og at kvinner normalt velger studier som oppleves om mindre risikofylt. Vi har mange kandidater som jobber i privat sektor og ser at kvinner i større grad søker på studier som som retter seg mot yrker i offentlig sektor.

Etter Victor Normans skjønn gir dette imidlertid NHH bare tyngre incentiv til å satse mer på jenter.

– Det kan tenkes at de glupe jentene velger andre retninger fordi de nå ser på det som fornuftig å velge en annen utdannelse. Det betyr samtidig at NHH mister de glupe jentene til andre læresteder, og da er det ekstra viktig å benytte seg av alle rekrutteringskanaler. Talentene finnes der ute, og da bør NHH gjøre alt som skal til for å huke tak i dem.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram