Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Bergens mektigste studenter feiret seg selv for 96.000 kroner – Studvest-redaktører ble påspandert

Reidun K. Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, anbefaler at journalister tenker seg om før de lar seg påspandere.

Erik Stolpestad er ansvarlig redaktør i Studvest. Han mener at det gagnet dem journalistisk å delta på jubileumsfeiringen. Foto: (Truls Skram Lerø/Studvest)
26. oktober 2022
Sist oppdatert: 27. februar 2023

Fredag 7. oktober feiret Velferdstinget Vest (VT-vest) 25-årsjubileum. K7 Bulletin har fått innsyn i pengebruken og hvem som var tilstede på jubileet. Velferdstinget endte med å bruke 95.842 kroner på å feire seg selv på Grand Hotel i Bergen.

Dette tilsvarer tilsvarer snaue 1.370 kroner per person.

Av dette dekker Velferdstinget 30.000 kroner, mens Sammen dekker det resterende beløpet. Av innsynet går det frem at beløpet Sammen betaler i realiteten er oppsparte midler som VT vest ikke har klart å bruke opp. 

Velferdstinget Vest er det øverste studentorganet i Studentsamskipnaden på Vestlandet, og består av studentrepresentanter fra alle studentdemokratiene til samskipnadens tilknyttende utdanningsinstitusjoner. Det var altså student-Bergens mektigste som feiret jubileum.

Det var 70 gjester som deltok på festen. Fra Norges Handelshøyskole (NHH) deltok blant annet følgende: 

  • Kristoffer Jansen, leder av Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI)
  • Helene Havre, informasjonsansvarlig i NHHI 
  • Elisabeth Fjelltun Nilsen, leder av Studentpolitisk Utvalg (SpU)
  • Knut Visdal, medlem av Studentpolitisk Utvalg (SpU)
  • Ida Sofie Søfteland, nestleder i Velferdstinget Vest våren 2021
  • Ole Flåm Svendsen, medlem av kontrollkomiteen til Velferdstinget Vest

Feiret eieren de dekker kritisk 

Studentmediene i Bergen var også representert på festen. Både Eirik Stolpestad og Astri Lovett Hageberg var tilstede. De to er henholdsvis ansvarlig redaktør og nyhetsredaktør i Studvest. 

Astri Lovett Hageberg er nyhetsredaktør i Studvest, og var også gjest da Velferdstinget Vest feiret 25 år. Foto: (Anna Jakobsen/Studvest)

Studvest både eies og gis ut av VT. Dermed er Studvests dekning av studentpolitikerne samtidig en dekning av sine eiere. På avisens nettsider står det at Velferdstinget står uten redaksjonelt ansvar. 

Ansvarlig redaktør i Studvest Erik Stolpestad bekrefter til K7 Bulletin at det kan være problematisk når journalister og politikere er på fest sammen.

Han sier at festdeltakelsen ikke rokker ved Studvests uavhengighet.

– Vi deltok på festen som en feiring av Velferdstinget Vest. Det var en god mulighet for å få kontakt med veldig mange av de menneskene som vi dekker som journalister. 

Studvest er uavhengige

Stolpestad mener at de kan være uavhengige fra Velferdstinget, selv om de deltar på sin egen eiers jubileum. 

– Vår dekning av VT og studentpolitikerne reflekterer dette. At vi deltar på jubileum synes ikke jeg er problematisk. Vi er veldig klar over vår rolle. At vi er der endrer ikke noe redaksjonelt. 

– Ble det servert alkohol?

– Vi ble påspandert fire glass vin og mat.

Menyen under jubileumsfeiringen. Skjermdump: Sjur Selsvik.

– Publikum avgjør

Reidun K. Nybø er generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Hun ønsker ikke å uttale seg spesifikt om at Studvest deltok på Velferdstinget jubileum. Nybø sier imidlertid at risikoen for å skape interessekonflikter er en del av hverdagen til mange journalister og redaktører, og at det derfor er viktig å tenke gjennom det man gjør.

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø sier at det er få fasitsvar innenfor etikken. Foto: Hans Trygve Holm

– Det er publikum som avgjør hvorvidt avisen har troverdighet eller ikke, selv om redaktøren eller journalisten inni seg vet at man har alt på det tørre.

Hun sier det er viktig at man som journalist er bevisst sin rolle og ikke anser slike fester som en privatsak.

– Jeg anbefaler at man bør tenke seg om før man blir påspandert, sier Nybø. 

På jubileum for å drive kritisk journalistikk 

Stolpestad sier også at de er på festen for å få mer informasjon og kildenettverk, og for å drive bedre og mer kritisk journalistikk. 

– Det var en såpass stor tilstelning, og jeg mener det var helt rett av vi som eies og gis ut av Velferdstinget også deltar på deres jubileum.

Han erkjenner dog at det ikke er en optimal situasjon at de eies og utgis av VT. 

– Det er en rar situasjon der vi er avhengige av økonomisk støtte fra de vi også skal dekke, sier han. 

Tok dere en vurdering av deltakelsen på forhånd?

– Ja. Vi landet på at vi kunne delta. Det gagnet oss journalistisk, og det bidro i byggingen av et journalistisk kildenettverk.

Viktig at debatten holdes levende

Nybø sier det kan være bra å møte potensielle kilder i uformelle settinger, men man har en rolle selv om man har fri. Videre er hun klar på at det er en god idé å ta problemstillingen ut i offentligheten for diskusjon, men at det innenfor etikken er få fasitsvar. 

Illustrasjonsbilde fra Grand Bergen, der feiringen fant sted. Foto: (I-Hsuan Yeh & Ruby Ngyuen/Foto NHHS)

– Den beste medisinen mot presseetiske problemstillinger er en kontinuerlig diskusjon og åpenhet.

Nybø forteller at talerøret media besitter er et privilegium, og at dette privilegiet kommer med et stort ansvar. 

– Vi må tåle en diskusjon av oss selv, og det er viktig at denne debatten holdes levende.

Dette sier Velferdstinget

Leder av Velferdstinget Vest Ida Lutro er på ferie og henviser til sin nestleder Sjur Selsvik for kommentar. Han forklarer at Studvest var festdeltaker på bakgrunn av at de er en av VTs søkerorganisasjoner. Selsvik tror potensialet for rolleblanding alltid vil være til stede.  

– Men jeg tror ikke at invitasjonen til akkurat dette jubileet har noen problematiske aspekter. Studvest tar redaksjonelle vurderinger samtidig som de får penger fra Velferdstinget, og jeg opplever at de praktiserer den dobbeltrollen ryddig. 

Han legger til at representanter fra både Stoff og Studentradioen i Bergen var tilstede på jubileet.

– Grunnen til at de blir invitert er fordi de er en direkte søkerorganisasjon og at de utgis av Velferdstinget Vest, sier Selsvik.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram