Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Blokk-kaos for NHHI


5. november 2014
Sist oppdatert: 5. november 2014
Tre av kandidatene i NHHI-styret valgte å trekke seg da det ble klart at ikke hele blokken deres ble stemt inn. – En rotete valgordning, sier nyvalgt leder for NHHI.


Valget av nytt NHHI-styre endte med en blanding av de to blokkene som stilte, med tre kandidater fra hver blokk. Nå er det klart at de tre innstemte kandidatene fra blokken All Inclusive trekker seg. De siste plassene i styret skal nå avgjøres gjennom suppleringsvalg.

Uheldig utfall
Nye leder for NHHI-styret blir dermed Marie Wiese fra blokken Sportify. Åshild Fossum blir informasjonsansvarlig og Emilie Finnevolden blir arrangementsansvarlig.

August Boge, som ble valgt inn som markedsansvarlig i styret fra All Inclusive, og som nå har trukket seg, mener det er uheldig at ikke alle fra samme blokk ble valgt.

– Begge blokkene hadde forventet å bli valgt inn som blokk, og med tanke på å gjennomføringen av valgløfter ville dette vært mest hensiktsmessig, sier han.

Boge setter også spørsmålstegn ved hvorvidt et styre som stilte til valg med ulike visjoner kan jobbe godt sammen.

– Det er lettere å få gjennomført ting dersom hele styret er enige. Hvis et styre er satt sammen av medlemmer fra forskjellige blokker kan det fort oppstå store interessekonflikter som vil gjøre et samarbeid vanskelig.

Marie Wiese, kommende leder av NHHI, er helt enig med Boge om at det er for NHHIs beste at styret består av medlemmer fra én og samme blokk.

– Det blir vanskelig å bli enige om ting når man stiller til valg på ulike premisser, sier hun.

Kritiserer valgordningen
Før All Inclusive valgte å trekke seg forekom det en lang dialog mellom de to blokkene.

– Det var en vanskelig diskusjon, spesielt med tanke på at det ikke finnes noen regler for dette idag, forteller Wiese.

Begge blokkene er enige i at det må gjøres noe med valgordningen slik den er idag. Valgresultatet fra årets høstvalg viste at denne problematikken ikke bare er aktuell for NHHI. NHH Aid kom i samme situasjon med sine to blokker, EngasjAID og Orange Is The New Blokk, der førstnevnte valgte å trekke sine innvalgte medlemmer fra styret.

Misforstod reglene
Både Sportify og All Inclusive hadde inntrykk av at valget dreide seg om blokk mot blokk, og var ikke klar over at de kun ble valgt inn som enkeltpersoner.

– Det var først fredag morgen at jeg fikk vite at blokken kunne bli splittet. Jeg trodde at når man stiller som blokk så blir man valgt som blokk. Den andre blokken hadde samme oppfatning, forteller Wiese.

Begge blokkene hevder å ha lest valgblekken. Der står det at selve valget er et personvalg, og at man kun blir valgt inn som enkeltpersoner. Både Wiese og Boge mener at det ikke kommer tydelig nok frem.

– Dette er jo også en problemstilling som ikke har vært reell i valgene i NHHS de siste årene, ettersom det ikke har stilt motblokker, sier hun.

Bommet på valgresultatet

På grunn av kluss i opptellingen av stemmer ble feil kandidat kåret til hallansvarlig for NHHI-styret

På grunn av en skrivefeil oppsto det en feil i opptellingen av stemmene fra årets høstvalg. Denne feilen førte til en betydelig endring av valgresultatet for NHHI-styret, og hele tre av valgvinnerne har i ettertid trukket seg.

– Feilen oppsto da vi skulle overføre valgresultatene fra It’s learning til et regneark, og dermed ble vinneren en annen enn han som ble annonsert, forteller Sofie Sandvik, leder i valgstyret.

Dette førte til at Oscar Lopez, som opprinnelig ble annonsert som ny hallansvarlig for blokken Sportify, ikke hadde flest stemmer likevel. Personen som hadde flest stemmer viste seg å være Siv Matre Sandvik fra blokken All Inclusive. Feilen ble først annonsert til kandidatene på mandagen etter valget.

– Grunnen til at det ikke ble annonsert tidligere var fordi vi ville være helt sikre på at resultatet var riktig før det ble offentliggjort, sier hun.

Dobbeltsjekket alt
Profileringsutvalget bekrefter at alle resultatene fra valget er blitt talt på nytt. Det viste seg at det var flere andre stillinger i NHHI-styret som også var talt feil, men ikke nok til at flere kandidatstillinger endret seg fra det opprinnelige resultatet.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram