Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Boligpriser til himmels


4. april 2016
Sist oppdatert: 4. april 2016

Er det riktig å kjøpe boliger nå som bankene får nye kapitalkrav? Eiendomsmegler Sarah Sleeman og økonomiprofessor Ola Grytten er ikke enige.

Det er stormskyer i boligmarkedet. I media hører man om strengere kapitalkrav for både banker og personer som ønsker boliglån. Samtidig har prisene i Bergen og i mange andre deler i Norge steget det siste året.

Sara Sleeman, eiendomsmegler for Kaland & Partners, sier det er lurt å kjøpe bolig nå.

– Fra desember 2014 til desember 2015 økte boligprisene i Bergen med 6 %. Denne økningen er høyere enn landsgjennomsnittet. Så dersom man investerer i bolig får man med seg en god økning i markedet, i tillegg til at man betaler ned på lån til seg selv fremfor å kaste penger ut av vinduet, sier Sleeman.

Sleeman henviser til tidligere kundenes gode investeringer i boliger i Bergen og sier at hennes tidligere kunder har hatt grunn til å være fornøyd.

– Når de selger etter denne perioden, sitter de igjen med en gevinst, slik boligmarkedet ser ut i dag.

Strengere krav til bankene

Etter finanskrisen ble det i 2009 innført kjernekapitalkrav for å sikre mer stabile banker i framtiden, og for å forhindre en økonomisk krise. Men hva er konsekvensene av å innføre disse kravene for norsk økonomi nå som oljeprisen synker og Norges økonomi sakker ned?

Ola Grytten er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Han tviler på at kapitalkravene har hatt den positive stabiliserende effekten de var ment å ha. I tillegg hevder han at man ikke burde være urolig for innføringen av disse kapitalkravene i seg selv når man kjøper bolig.

– Det blir neppe høyere renter, men det kan være at rentene ikke går ned like mye som de ellers ville ha gjort, sier Grytten.

Grunnen til dette er at bankene må fylle på kapitalreservene innen deadline 1. juli, når det nyeste kjernekapitalkravet trer i kraft. Det betyr at denne faren er over.

Hva innføringen av kjernekapitalkravene derimot nå sier om regjeringen og statens forståelse for økonomi, er kanskje mer urovekkende en kravene i seg selv, ifølge Grytten.

– Kjernekapitalkravet bør økes i gode tider, slik at man kan senke det i dårlige tider. Det man gjør nå er å si: «Nå går vi inn i dårlige tider, og derfor hever vi det.» Det er betenkelig. Det er et tegn at de ikke helt vet hva de holder på med.

Egenkapitalkravene har ikke funket

Når det kommer til egenkapitalkravene som tidligere ble innført for boligkjøpere, mener Grytten de ikke har hatt den ønskede effekten.

– Man satte opp egenkapitalkravene så ikke boligprisene ikke ville stige så vanvittig, og for at folk skal kunne betjene lånene sine. De har derimot ikke bidratt til å senke prisene.

På spørsmålet hvorfor det fortsatt er stigende boligprisene har Grytten en enkel forklaring.

– Jeg tror at boligprisene er kunstig høye fordi etterspørselen i det siste har vært så høyt og tilbudet så lavt. Og det er klart at politikerne er klare over det. Finanstilsynet er klar over det, Finansdepartementet er klar over det, og Norges bank er klar over det.

Boligkrakk lite sannsynlig

Selv om han sier prisene er kunstig høye, tror ikke Grytten boligkrakk er veldig sannsynlig.

– Et veldig nærliggende boligkrakk tror jeg ikke på. Det er veldig sjeldent at det skjer en slik voldsom prisoppgang og at det ikke kommer en korreksjon i etterkant. Myndighetene er også interessert i å stoppe den kraftige prisoppgangen.

For at det skal bli et boligkrakk i Norge, må det komme en utløsende faktor, hevder Grytten. Et eksempel på et slikt sjokk ville kunne være stopp i arbeidsinnvandringen. Strammere flyktningpolitikk kan potensielt også forårsake en boligkrise, og det samme kan en nedgangskonjunktur. Det kan også komme av fortsatt lave oljepriser i framtiden.

– Vil folk som kjøper bolig i Bergen tjene på det de kommende seks årene?

– Jeg tror at folk som kjøper bolig i dag kan komme til å tape på det, avhengig av salgstidspunkt. Men de kan også vinne på det. Det kommer en korreksjon. Men jeg vet ikke når den kommer.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram