Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

BSI innvilges 200.000 kroner i økonomisk støtte

Det er bedre med 200 000 kroner enn 0 kroner. Så må vi sørge for at dette aldri skjer igjen, sa Simen Arnesen, leder for Bergen Studentidrettslag til K7 Bulletin etter tildelingen ble vedtatt.

BSI-leder Simen Arnesen tydelig lettet etter å ha blitt tildelt 200.000 kroner. Foto: Aksel Lindberg
10. november 2022
Sist oppdatert: 11. november 2022

Tildelingen fant sted på det årlige budsjettmøtet i Velferdstinget Vest (VT-Vest) etter lange diskusjoner.

I tillegg økes støtten til Kulturstyret fra 2.086.207 kroner til hele 2.267.052 kroner. Det er en økning på 180 845 kroner.

– Grunnen til at vi innstilte på Kulturstyret, var at de har søknader opp mot fire millioner kroner. Så får de langt mindre innvilget, sier Kaja Ingdal Hovdenak.

Hun ledet UiB-delegasjonen i dag.

Hovdenak forklarer at innstillingen på 200 000 kroner til BSI, gjorde at det var penger til overs ellers i budsjettet til budsjettkomiteen.

– Da fant vi det mest hensiktsmessig å tildele Kulturstyret disse midlene, sier hun.

Bakteppet

Tidligere har det vært kluss i Bergen studentidrettslags (BSI) søknad til økonomisk støtte for neste år. De klarte ikke å levere fullstendig søknad til økonomisk støtte fra Velferdstinget Vest (VT-Vest) for neste års drift.

Fra før av hadde NHH-delegasjonen sagt at de egentlig vil at budsjettkomiteens innstilling skal vedtas, som var at BSI ikke skulle innstilles til økonomisk støtte i år. Dette budskapet gjentok i den timelange diskusjonen. UiB-delegasjonen innstilte på 500.000 kroner.

Simen Arnesen, BSI-leder, (t.h.) måtte tåle mange kritiske spørsmål om BSIs drift. Foto: Aksel Lindberg

Lederen beklaget

Under orienteringen på budsjettmøtet tok Simen Arnesen, lederen av BSI, etter hvert ordet.

– Jeg vil beklage til VT, budsjettkomiteen og delegater for at vi har gjort mye vanskeligere for utdeling av støtte. Vi har hatt dårlige rutiner, innledet han orienteringen sin med.

Han fortalte videre at de har hatt problemer med rapporteringssystemer. Dette skal ha ført til problemer med å utarbeide en brukbar søknad. De har søkt om 810.000 kroner, men Arnesen sa at han vil være fornøyd med 500.000 kroner.

– Disse kronene vil gå til diverse lisenser for at lagene våre skal konkurrere i serien. Penger til overs vil eventuelt gå til utstyr og deretter sosial.

Arnesen trakk også frem litt av det han mente var utfordrende med BSI.

– Vi er både et allianselag og et idrettslag. Vi ønsker å være et idrettslag.

Han fortalte videre at BSI ble stiftet som et allianselag. Årsaken til det var om ett lag skulle gå konkurs, så ville ikke resten bli påvirket. I dag består BSI av en rekke lag som fungerer så å si uavhengig BSI, og en del som fungerer som et idrettslag slik man er vant til.

– Vi har vært i kontakt med Norges Studentidrettsforbund (NSI) for å gjøre noe med denne problematikken.

Slik fordeles pengene

Dette får de ulike søkerorganisasjonene etter dagens votering i VT-Vest.

Studvest tildeles 710.000 kroner

Studentradioen i Bergen tildeles 620.000 kroner

Stoff tildeles 200.000 kroner

Bergen student-tv tildeles 90.000 kroner

Økonomiformidlingen tildeles 100.000 kroner

Jussformidlingen tildeles 90.000 kroner

Studentersamfunnet tildeles 200.000 kroner

Kulturstyret tildeles 2.267.052 kroner

Bergen Challenge tildeles 95.000 kroner

Bergen Studentidrettslag (BSI) tildeles 200.000 kroner

BI Athletics (BIA) tildeles 460.000 kroner

Studentlaget på Høgskulen på Vestlandet (BTSI) tildeles 170.000 kroner

Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) tildeles 780.000 kroner.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram