Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

BSV-delegat om BSI: – En organisasjon som så åpenbart ikke har respekt for studentdemokratiets spilleregler

Velferdstinget Vest står ved en korsvei. I verste fall risikerer de hele sitt rykte som et seriøst organ for å forvalte studentenes tillit. Budsjettmøtet i Bergen Studentvelforening (BSV) senere i dag kommer til å bli avgjørende.

Semesteravgiftsbetalende student og delegat til budsjettmøte i BSV Siver Myksvoll-Rannestad kommer med krass kritikk av BSI. Foto: Privat
10. november 2022
Sist oppdatert: 10. november 2022

BSV er et organ som fordeler semesteravgiftspenger blant studentorganisasjoner som tilbyr «velferd» for studenter i Bergen. I møte i Velferdstinget Vest den 15. oktober kom det frem at en av de historisk største søkerorganisasjonene til Bergen Studentvelforening ikke hadde levert en fullstendig søknad. Organisasjonen som ikke hadde søkt penger i år var Bergen Studentidrettslag, BSI. Dette har også blitt rapportert i Studvest.

Konsekvensene av BSIs manglende søknad var like åpenbar som den er trist. Det var umulig for budsjettkomiteen å innstille på en tildeling til organisasjonen.

La det være klinkende klart. Medlemmer i BSI er uskyldige ofre for en ledelse som ikke makter å overholde klare frister og som ikke tar sitt ansvar. Ja, organisasjonen står ansvarlig for å velge en kompetent ledelse, men det er lite rimelig å bebreide organisasjonens medlemmer for det som er tilstanden i organisasjonen i dag. 

BSI er en viktig organisasjon for mange studenter. Det tilbys felleskap og idrettsglede for en rekke studenter fra ulike institusjoner og studier. Dette er velferd av stor viktighet. Dermed en viktig organisasjon.

Det vi må kunne forvente å høre fra BSI under møtet er åpenbart. For det første er det viktig at BSI selv innser alvoret i situasjonen de har satt seg selv i. Det at luen er godt plassert i hånden er en selvfølge. Vi må også forvente at BSI gir klare og tydelige svar på de spørsmålene som stilles i møtet. Hva har organisasjonen i egenkapital? Hvilke andre inntektskilder har organisasjonen?

Om det er tilfellet at BSI svarer godt og om det virkelig er slik at om BSI ikke tildeles midler, så vil hele organisasjonen forvitre og dens tilbud forsvinne fra Studenter i Bergen, skal jeg være den første til å støtte en tildeling.

Ethvert styre må være sitt ansvar og sin rolle bevisst. For styret i BSI har det vist seg at det ansvaret de har påtatt seg er mer enn det de har vært i stand til å håndtere. Dermed faller det et enda større ansvar på BSV og dagens delegater til å vurdere. Budsjett er vanskelig. Prioriteringer er vanskelig. Men det vil være både urettferdig og respektløst overfor de andre søkerorganisasjonene til BSV om BSI skulle få en stor tildeling i år.  

For det er heldigvis slik at de pengene som ikke tildeles BSI i år, ikke forsvinner. De vil i stedet komme andre søkere til gode – søkere som har vist at de tar studentvelferd på alvor, med styrer som er sin rolle og sitt ansvar bekjent. For det mangler ikke på gode søkere til BSV. NHHI, BISI, Stoff, Økonomiformidlingen og Jussformidlingen er bare noen få av de som tilbyr goder for studentene i Bergen, og ikke minst har klart å utføre sine plikter i å søke innen fristen.

Vi skal være svært forsiktige med å tildele penger over en lav sko til en organisasjon som så åpenbart ikke har respekt for studentdemokratiets spilleregler eller de andre søkerorganisasjonene som søker penger. Om vi velger å gi penger til organisasjoner med mangelfulle eller ikke-eksisterende søknader, vil det sette en presedens det vil være vanskelig å komme seg unna i fremtiden. Hvorfor skal fremtidige søkere bry seg om frister og krav, om dette er noe som egentlig ikke har så mye å si?

Om budsjettmøtets delegater velger å se bort ifra sine egne prinsipper bare fordi BSI er en stor organisasjon, vil et betimelig spørsmål være: «Hvor liten må man være før man trenger å bry seg om reglene?»

Simen Arnesen, leder av Bergen studentidrettsforening (BSI), er blitt forelagt kritikken i dette innlegget. Han har opplyst at han ikke har anledning til å svare på kritikken.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram