Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Inkludering i NHHS

I løpet av den siste uken har debatten om ekskludering på NHH fått en ny vår, etter at det ble klart at ikke alle som ønsker å være med på bachelormiddagen får mulighet til det.

Kjernestyret ved NHHS. Nederst fra venstre: studentpolitisk ansvarlig Sivert Sundre Abrahamsen, leder Karoline Aasnæs, HR-ansvarlig Kjersti Nøttum Haaland, marked- og kommunikasjonsansvarlig Kristiane Morewood Thoen. Øverst fra venstre: arrangementsansvarlig Paul Søberg Vaglum, økonomiansvarlig Lars Ludvig Helland, driftsansvarlig Håvard Fagerholt, organisasjonsansvarlig Alexander Mckinney Wist. Foto: Foto NHHS
9. mai 2024
Sist oppdatert: 9. mai 2024

Samtidig som Kjernestyret, i år som tidligere, støtter initiativet om å arrangere en middag for å markere fullført bachelor, så forstår vi at det å havne i en situasjon hvor det ikke er plasser til alle som ønsker å delta er uheldig.

Kjernestyret ønsker at studentforeningen skal ha arrangementer som er tilgjengelige for alle. Dette kan bety flere ting, og i denne sammenheng har vi valgt å bruke støtten til å gi en billigere billettpris og underskuddsstøtte. Siden NHHS gir underskuddsstøtte til arrangementet betyr det at studentforeningen tar regningen for billetter som ikke blir solgt. I år følte vi oss trygge på at arrangøren skulle treffe på etterspørsel, og samtidig ha en god nok pris slik at flest mulig kom til å ha råd til å kjøpe billett. Kjernestyret har i samråd med arrangør ikke sett det som økonomisk forsvarlig å booke et lokale med mer plass enn estimert etterspørsel.

Erfaringsmessig har etterspørselen ligget rundt 200-250 plasser, og pollen som ble gjennomført i Facebook-gruppen indikerte ca. 200 interesserte. Dette dannet grunnlaget for støtten fra Kjernestyret til årets arrangement. Hvorvidt det er 260, 300 eller hele kullet på ca. 400 personer som faktisk ønsker å delta vet vi ikke - det eneste vi vet er at de 250 tilgjengelige plassene ikke var nok.

Les arrangør Eira Sofie Tvedtens innlegg her.

Betyr dette at vi kommer til å slutte å gi støtte til det gode tiltaket en bachelormiddag er? På ingen måte. Men det betyr at vi fremover kan, og skal, bli bedre til å avklare hvilken etterspørsel det faktisk er for et slikt arrangement og sørge for at det blir både staselig og studentbudsjettvennlig enten det er 100, 200 eller hele kullet som ønsker å delta.

Det sies ofte at «NHHS svømmer i penger». For en langsiktig bærekraftig drift må vi imidlertid styre mot et kontrollert underskudd, og vi må derfor vurdere hvor pengene gir mest studentvelferd. Hadde vi stilt større garantier for bachelormiddagen, så ville det gått på bekostning av andre inkluderingstiltak og tilbud i foreningen.

En prioritering for studentforeningen har derfor vært å støtte flere ulike arrangementer økonomisk for å senke billettpriser, med formål om at deltakelse på arrangementer ikke skal bli begrenset av en stram studentøkonomi. Vi i Kjernestyret mener dette er en god strategi, men vil alltid være åpne for debatt og innspill rundt hvordan studentforeningens midler kan brukes på en slik måte at det maksimerer studentvelferden.

Les Pawel Margielewskis innlegg her.

I sitt leserinnlegg forrige uke tok Pawel opp hvorvidt det å senke billettprisen er et godt inkluderingstiltak, og spør i denne sammenheng om NHH-studenten er kjent for dårlig råd. NHHS skal være for alle, og som en studentforening på en offentlig høyskole ønsker vi at alle skal kunne delta. Vi ønsker ikke at økonomi skal være til hinder for deltakelse, til tross for at noen studenter ikke anser dette som en utfordring. Avveiningen mellom plassbegrensninger og økonomi er imidlertid utfordrende.

Les Alexandra Wetterhus Wolffs innlegg her.

Vi vil ta med oss erfaringene fra denne situasjonen slik at NHHS ikke havner i den igjen. Vi setter pris på at en diskusjon om inkludering i studentforeningen fremheves av Alexandra og Pawel. I tillegg vil vi fremheve viktigheten av at diskusjonen foregår i riktig forum, i vårt tilfelle K7 Bulletin fremfor Jodel.

Les rektor Øystein Thøgersen og prorektor Stig Tenolds innlegg her.

I Stig og Øystein sitt leserinnlegg trekker de frem nye dimensjoner av debatten rundt ekskludering på NHH. Vi i Kjernestyret ønsker å tilrettelegge, på best mulig måte, for et inkluderende miljø, og vil ta med oss disse perspektivene når høsten og en ny rekrutteringsperiode kommer. Vi håper dere gjør det samme. Debatten om hvilke inkluderingstiltak som er mest treffsikre i NHHS er viktig for hvilke prioriteringer vi som Kjernestyret vil gjøre resten av året. Vi setter derfor pris på at samtlige studenter ved NHH løfter denne debatten, og håper engasjementet rundt inkludering fortsetter.

Presisering: I en tidligere versjon av dette leserinnlegget het det at «Pawel Margielewski påsto at det ikke er noen ekstra hundrelapper som stopper de fleste medlemmene i NHHS. Dette er en påstand vi i Kjernestyret ikke ønsker å stille oss bak». Dette medførte ikke riktighet, og ble endret 9. mai kl 20.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram