Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Deler ut til seg selv først


14. september 2016
Sist oppdatert: 14. september 2016

Velferdstinget vedtok på møtet 6. september at tinget selv skal tildeles penger på et tidligere møte enn de andre søkerorganisasjonene. Eksternansvarlig i Kjernestyret, Ingvild Kvinnsland, er kritisk.

Med 13 mot ni stemmer vedtok Velferdstinget at tinget selv skal få tildelt penger på møtet i oktober. De øvrige søkerorganisasjonene, som idrettslag, kulturorganisasjoner og studentmediene, tildeles midler på det ordinære budsjettmøtet i november. Under debatten argumenterte NHH-representant i Velferdstinget og eksternansvarlig i Kjernestyret, Ingvild Kvinnsland, for at Velferdstinget bør tildeles midler samtidig som de andre organisasjonene.

– Dette er problematisk. I bunn og grunn er det den samme potten som skal fordeles, påpekte hun da.

Representantene fra BI og en del av representantene fra HiB stemte mot forslaget sammen med NHH. Dette var imidlertid ikke nok til å sikre flertall.

Mener sammenhengen blir mindre tydelig

Både støtten til Velferdstinget og støtten til de andre søkerorganisasjonene finansieres av semesteravgiften alle studenter som er en del av SiB må betale. Kvinnsland er kritisk til at Velferdstinget nå får tildelt penger før alle andre.

– Dette har vi på NHH vært mot, selv om det ble vedtatt i går. I bunn og grunn kommer støtten til Velferdstinget fra semesteravgiften den også. Jeg tror at selv om Velferdstingets representanter er i stand til å ta innover seg at det er penger fra den samme potten, blir det vanskeligere å være like kritiske og å se sammenhengene like klart, mener hun.

– Alt dette bunner i at Velferdstinget tildeler penger til seg selv. Det er et problem i utgangspunktet, fortsetter hun.

Kvinnsland er klar på at det er viktig at Velferdstinget får de pengene de trenger, selv om hun er kritisk til vedtaket fra forrige møte.

– Velferdstinget jobber med å fremme studentvelferd de også. Det er en veldig bra plattform for de ulike institusjonene i Bergen å møtes på og vedtar mye god studentpolitikk, men jeg synes de må finne seg i å måtte argumentere for sin tildeling på lik linje med alle andre søkerorganisasjoner, mener hun.

DERA: – Ryddigere slik

UiB-representant i Velferdstinget Eirik Lie Reikerås fra Det Eneste Reelle Alternativ (DERA) stemte for forslaget om å behandle Velferdstingets egen søknad for seg selv.

– Nå er det på tide å gjøre noe nytt med budsjettmøtet. Det har vært et veldig rotete møte, og alle har gått derfra og vært frustrerte etterpå. Derfor tror jeg det er positivt å dele opp møtet. Jeg tror vi får gjort en bedre vurdering av Velferdstingets budsjetter hvis vi vurderer den søknaden først, mener Reikerås.

– Jeg tror det blir ryddigere å gjøre det på denne måten. Alle som sitter i Velferdstinget vet at hver eneste krone til Velferdstinget selv går på direkte bekostning av studentkulturen. Ved å ta opp Velferdstingets søknad for seg selv får vi tydeliggjort hvorfor dette er viktig og hva pengene går til, fortsetter han.

Viktig vedtak neste møte

Vedtaket om å skille støtten til Velferdstinget fra de andre tildelingene er bare ett av flere forslag i kjølvannet av at Velferdstinget i vinter ble enige om at prosessen rundt fordelingen av semesteravgiften måtte reformeres.

Et forslag om å kreve to tredjedels flertall i Velferdstinget for å avvike fra Budsjettkomiteens innstilling ble utsatt til neste møte av formelle årsaker. Universitetet i Bergen har alene ti av Velferdstingets 27 plasser. Dette innebærer at dersom forslaget går gjennom, vil representantene fra UiB alene kunne tvinge gjennom Budsjettkomiteens innstilling, selv om både HiB, NHH, BI og de andre mindre institusjonene skulle ønske en annen fordeling.

Forslaget skal etter planen opp til vurdering på Velferdstingets neste møte 4. oktober. På dette møtet skal Budsjettkomiteen også legge frem sitt utkast til innstilling til fordeling av semesteravgiften. I dag kreves det simpelt flertall for å vedta et budsjett. Kvinnsland håper forslaget om å kreve to tredjedels flertall ikke blir vedtatt.

– Hvis forslaget skulle komme opp, kommer vi på NHH til å være veldig imot. Hvis man må ha to tredjedels flertall for å få vedtatt et budsjett, og én skole har mer enn en tredjedel av representantene, er det ikke noe poeng for oss andre å være der, mener hun.

Reikerås fra UiB er også kritisk til forslaget, og han mener i likhet med Kvinnsland at et vedtak ikke burde fattes på samme møte som komiteen legger frem sin innstilling.

  Jeg hadde skrevet et endringsforslag

om at kravet om to tredjedels flertall for å fravike fra komiteens innstilling bare skal gjelde dersom komiteen er enstemmig. Det er også veldig uheldig at Budsjettkomiteens foreløpige innstilling og forslaget om å kreve to tredjedels flertall for å fravike fra denne innstillingen kommer på samme møte. Jeg er imidlertid svært usikker på om dette kommer til å bli vedtatt. Jeg tror Velferdstinget ønsker en mest mulig demokratisk prosess, sier han.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram