Visste du at du hvert semester gir 32 kroner av egen lomme til en Oslo-lokalisert lobbyorganisasjon med limegrønn logo? Om svaret er nei, er du ikke er alene, og skulle svaret være ja, er du dessverre blant de få.

Norsk studentorganisasjon (NSO) hadde i helgen sitt årlige landsmøte. Der møttes studentrepresentanter fra hele vårt langstrakte land, fra små og store utdanningsinstitusjoner, for å diskutere og vedta politikk på områder som vedrører studenter og høyere utdanning.

I år som i fjor var NSOs kommunikasjon, eller snarere mangel på kommunikasjon med studentene, et brennhett tema. For det er vanskelig å jobbe for studentenes ve og vel, hvis NSO i bunn og grunn mangler legitimitet blant gruppen de representerer.

Så til høsten, når semesteravgiften igjen skal betales, kan du jo tenke litt på denne hemmelige avgiften og spørre deg selv hvorfor vi trenger en lobbyorganisasjon for studenter i Norge. Har du nok studiestøtte til mat i kjøleskapet og tak over hodet? Er kvaliteten på foreleserne god nok? Og får du nok oppfølging på ditt studiested?

Jeg tror svarene på spørsmålene over dessverre viser at vi trenger NSO noen år til, og at vi derfor kan avse tre wiener til en limegrønn lobbyorganisasjon som skal jobbe for våre interesser.