Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Den ikke-eksisterende gråsonen


9. februar 2018
Sist oppdatert: 9. februar 2018

Gråsonen har blitt et område som det spekuleres mer i enn mørk materie. Det snakkes om gråsoner, og saker bagatelliseres deretter. Vi som kjernestyret og ledere av studentforeningen plikter å legge dette begrepet på hylla, og følge opp enhver sak som kommer oss for øre. Det å i det hele tatt få tilsendt ett eneste varsel, være seg innenfor det enkeltpersoner definerer som gråsoner på Jodel eller ikke, er virkelig en av de sterkeste tillitserklæringene vi som styre kan få.

Debatten om seksuell trakassering er viktig, og vi trenger klare stemmer i samfunnsdebatten. Dette er en debatt vi ønsker å ta del i. Det diskuteres om det er en ukultur i NHHS, og for oss er én ting helt sikkert: tre varsler er tre varsler for mye.
Ingelin Uthaug, nestleder og fagpolitisk ansvarlig, kjernestyret på NHHS
Ingelin Uthaug, nestleder og fagpolitisk ansvarlig, kjernestyret NHHS
NHHS har nulltoleranse for seksuell trakassering. Dette er lett å si (det tok sikkert i underkant av fire sekunder å skrible det ned i Word), men da dette er snakk om holdningsendringer, går det ikke like raskt å implementere i praksis. Dette betyr på ingen måte at vi ikke er villige til å kjempe for det. Vi vil samarbeide med Vaktkorpset for å bedre rutinene slik at alt som kan fanges opp på radaren i Klubben, blir det. Vi vil samarbeide tett med NHH slik at varslingssystemet «Si ifra» blir implementert på best mulig måte.Vi vil gjøre det lettere å få tilgang til informasjon om varslingstjenestene på NHHS.no. Vi vil jobbe sammen med administrasjonen for å sikre at de ansatte ved førstemottak har de rutiner som skal til for at enhver stud.NHH skal føle seg komfortabel med å henvende seg dit. Vi vil jobbe for at studentombud og den kommende rådgivningstjenesten skal ha tid og kapasitet til å ta seg av alle som ønsker å komme i kontakt med dem. Vi vil ha alle innspill fra studenter, administrasjon og fagstab om andre tiltak som kan gjøres for at studenthverdagen skal oppleves som så trygg og trivelig som overhodet mulig.

Marius Hauahei, leder av kjernestyret
Marius Hauahei, leder av kjernestyret NHHS
Sist, men slettes ikke minst, vil vi i Kjernestyret være en så klar stemme som mulig ut til
studentmassen om hva som ikke tolereres. Vi er kanskje ikke profesjonelle skribenter, men vi skal gjøre vårt aller beste for at budskapet skal være klart og tydelig. Her er budskapet klart, nemlig at allestudenter ved NHH, være seg jenter eller gutter, første- eller femtekullister, skal føle seg trygge, både på dag-og kveldstid. Ingen skal kvie seg for å gå på skolen, og ingen skal kvie seg for å si ifra om tilfeller hvor de følte seg behandlet på en ubehagelig måte.En siste oppfordring: Vi i stud.NHH har en tendens til å referere til oss selv som «fremtidens ledere». De kloke hodene som skal lede fedrelandet mot et mer produktivt, bærekraftig og triveligere samfunn. Om vi skal leve opp til denne selvutnevnte tittelen må vi også ha med oss et sett med holdninger som bidrar til motivasjon og trivsel hos virksomhetens ansatte. Snakking om gråsoner og bagatellisering av seksuell trakassering passer ikke inn i dette glansbildet, så la det heller ikke bli en del av det.

Ingelin Uthaug, fagpolitisk ansvarlig og nestleder, kjernestyret 

Marius Hauahei, leder, kjernestyret

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram