Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Det blir konsekvenser


15. september 2014
Sist oppdatert: 30. september 2014
Enkelte av aktivitetene under pub-til-pub-runden brøt med regelverket. – Brudd vil få konsekvenser, sier kjernestyret, men nekter å gi detaljer.


I forrige utgave avslørte K7 Bulletin at det forekom poster under pub-til-pub-runden der nakenhet og seksualisert lek, som pungshotting og kremslikking, var sentrale i opplegget. Etter at K7 Bulletin opplyste om problemet har kjernestyret gått ut og varslet om at disse postene ikke er godkjent av dem, og ville blitt stoppet om de var oppdaget i tide. Nå bekrefter kjernestyret også at regelbrudd vil få konsekvenser for dem det gjelder, men nekter å svare på spørsmål rundt hvem det gjelder, hva konsekvensene vil være eller om hele gruppen vil bli straffet.

Brudd på retningslinjene
I forkant av førstekullsuken sendte kjernestyret ut en informasjonsmail med retningslinjer til alle arrangørene av pub-til-pub-runden.

Punktet i retningslinjene som omhandlet «for drøyt innhold» på poster ble sendt ut i to omganger, og den siste påminnelsen ble sendt ut rett før starten av førstekullsuken. I skrivet legges det vekt på at brudd på reglene kan føre til at den ansvarlige gruppen ikke får ha post under pub-til-pub påfølgende år. Dette er punktet fra e-posten som omhandlet brudd på retningslinjene:

«Under opplegget deres er det viktig at dere respekterer alle studentene og deres alkohol- og intimgrenser. IKKE press noen til å gjøre noe de ikke har lyst til å gjøre. Ved tilbakemeldinger om altfor drøyt opplegg eller for mye press på poster, vil man ikke få muligheten til å ha post neste år, og i verste fall må posten på stenges på stedet.»

– Vi var opptatte av å forebygge alle aktiviteter som kunne risikere å gå ut over studenters intim- eller alkoholgrenser, sier Dina Mikalsen, leder av kjernestyret.

Hun bekrefter at dette er noe kjernestyret vil reagere på, men vil ikke gi noen detaljer.

– Det vil bli konsekvenser, men hva konsekvensene blir vil vi ikke gå ut med av hensyn til de det gjelder.

– Synd at noen ødelegger for alle

140908 BC - Kenza Taoufik_0437

At noen grupper brøt reglene under førstekullsuken vekker sterke reaksjoner.


Studentlekene Bergen Challenge og NHH-Symposiet hadde begge poster under pub-til-pub runden. Nå kritiserer de gruppene som ikke fulgte regelverket, og flere underutvalg og interessegrupper i NHHS stiller seg bak dem.

Positive til retningslinjer
Natalia Muscher, informasjonsansvarlig i Studentlekene Bergen Challenge og Birgitte Væting Nergård, HR-sjef i NHH-Symposiet, var ansvarlige for poster under pub-til-pub. De stiller seg uforstående til at ikke alle gruppene fulgte reglene.

– Retningslinjene ble sendt ut i god tid før førstekulluken. Det var veldig greit å ha noe å forholde seg til, ettersom det er mange som ikke har arrangert poster tidligere, forteller Muscher.

Nergård er enig.

– Vi i NHH-Symposiet er kjempefornøyde med gjennomføringen av våre arrangementer. Postene vi hadde planlagt var innenfor retningslinjene uansett. Vi følte ikke at de var spesielt strenge eller satte noen demper på aktivitetene våre, forteller hun.

– Kan dere se hvorfor noen brøt dem?

– Det er veldig trist at noen har gjort det. Det ødelegger for alle de andre som fulgte dem.

– Bør regelbrudd få konsekvenser?

– Det er ikke greit, og de det gjelder bør absolutt få beskjed om at dette ikke er i orden. Førstekullsuken er det første møtet nye studenter har med NHH. Inntrykket de får av studentforeningen og høyskolen kan sette standarden for hele oppholdet deres her.

– Kjipt møte med NHHS
På spørsmål om de tror NHHS sitt rykte har blitt svertet av medieoppslagene legger begge vekt på at det er synd at det har blitt negativ oppmerksomhet rundt studentforeningen, men at de ikke tror dette vil prege studentforeningen i lang tid.

– Dette er jo et kjipt møte med NHHS for de som har opplevd det, men på lang sikt vil nok de nye studentene se hvor mye bra som er i NHHS, og at dette er et av unntakene, sier Nergård.

Muscher mener også at det er veldig trist at det har gått utover de gruppene som holdt seg innenfor regelverket.

– De fleste gruppene har jo bare hatt kjempegod stemning, og en vellykket førstekulluke som nå har blitt satt i skyggen av dette.

Hun tror derimot at man på sikt absolutt kan klare å snu det negative inntrykket som enkelte studenter kan ha fått.

– Det er en så stor overvekt av positive ting som skjer på NHH og i NHHS i forhold til negative.

Vi håper jo at de som opplevde dette ikke har inntrykk av at dette representerer NHHS. Vi er så mye mer. Det er jo mange flotte prosjekter som studentforeningen holder på med.

Flere tilbud på dagtid
De er veldig positive til en eventuell utvidelse av dagtilbudet i neste års fadderuke. I år arrangerte Studentlekene Bergen Challenge sammen med NHHI en idrettsdag på tirsdag formiddag, før pub-til-pub runden. Muscher sier de veldig gjerne vil gjøre dette til et enda større arrangement neste år.

– I år var det 150 deltakere bestående av bachlorstudenter, masterstudenter og også mange internasjonale studenter. Neste år ønsker vi derimot at det skal komme enda flere. I år var vi inne i Lehmkuhlhallen på grunn av dårlig vær, men det hadde vært flott å kunne være ute neste år og trekke opp til Stemmemyren for eksempel.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram