Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Dette er neste års kjernestyre

Hvem som skal lede neste års Karrieredag (KD) ble avgjort med minst mulig margin.

Neste års kjernestyre. Oppe f.v.: Dinogen Uruthiran, Mina Linnestad, Malene Kristine Meidell Alsaker, Anders Hereide og Josefine Marie Thunold Furu. Nede f.v.: Kristian Hope, Eira Sofie Tvedten og Knut Visdal. Foto: Alexandra Wetterhus Wolff
21. oktober 2022
Sist oppdatert: 21. oktober 2022

Foran denne høstens valg skulle nytt kjernestyre og UKEstyre velges. I tillegg skulle personer velges inn i lederposisjoner i Prosjektgruppen, Økonomiformidlingen, Næringslivsutvalget (NU), Aid, Studentpolitisk Utvalg og Hytteutvalget.

På vervet som karrieredagsansvarlig stilte tre kandidater til valg.

Her fra da de drev valgkamp i Speilsalen onsdag. Foto: Aksel Lindberg

Kjernestyret for 2023

Denne gjengen skal sitte i kjernestyret for kalenderåret 2023.

 • Leder: Dinogen Uruthiran (23), femtekullist
 • Fagpolitisk ansvarlig: Anders Hereide (23), tredjekullist
 • Økonomiansvarlig: Mina Linnestad (22), fjerdekullist
 • Informasjonsansvarlig: Kristine Meidell Alsaker (19), andrekullist
 • Markedsansvarlig: Josefine Marie Thunold Furu (21), tredjekullist
 • Prosjektansvarlig: Eira Sofie Tvedten (24), andrekullist
 • Internansvarlig: Kristian Hope (24), fjerdekullist
 • Eksternansvarlig: Knut Visdal (20), andrekullist.

Én av deres hjertesaker er å arbeide for mer åpenhet i NHHS og legge til rette for bedre tillit mellom underutvalg og interessegrupper.

Valgoppslutning

Av totalt 3673 stemmeberettigede var det 585 som brukte sin stemmerett. Det gir en valgdeltakelse på 15,93 prosent.

UKEstyre

Til valg for posisjonene i UKEstyret stilte Friskus-blokken. De består av følgende.

 • UKEsjef: Lars Mæhle (26), fjerdekullist
 • Økonomisjef: Aksel Andersen (23), tredjekullist
 • Revysjef: Tiril Bergitte Lund (22), tredjekullist
 • Arrangementsjef: Martin Askjem (23), fjerdekullist
 • Salgsjef: Kerstin Hareide (21), tredjekullist
 • Infosjeg: Vilde Galtung Døsvig Gjendem (23), fjerdekullist
 • Markedsjef: Nikolai Bulukin (24), tredjekullist
 • PR-sjef: Emil Gjørvad (25), tredjekullist

Alle ble valgt inn. Tidligere denne uken sa leder Lars Mæhle til K7 Bulletin at de hadde et mål om få enda flere studenter fra andre steder enn Norges Handelshøyskole (NHH) med på festivalen.

Dette er de fleste av de som vil utgjøre UKEstyre for UKEN24. F.v.: Nikolai Bulukin, Tiril Bergitte Lund, Emil Gjørvad, Lars Mæhle, Kerstin Hareide, VIlde Galtung Døsvig Gjendem og Martin Askjem. Foto: Aksel Lindberg

Karrieredagene

Det var Noah Ekroll Solberg (20), Jacob Tvedten (22) og
Helene Swensen (21) som stilte til valg leder av Karrieredagene (KD). Dette var eneste verv oppe til valg som det var konkurranse på.

Solberg fikk 192 stemmer og vant valget. Han vil lede neste års KD. Swensen kom så nærme som det overhodet mulig er. Hun fikk 191 stemmer. Tvedten fikk 92 stemmer.

Øvrige underutvalg

Nikolai Berendt Vedeler Amundsen (20) ble valgt inn som økonomiansvarlig og nestleder i Prosjektgruppen (PG). Han er førstekullist.

Håvard Fagerholt (22) ble valgt som leder av Økonomiformidlingen. Han er andrekullist.

Jacob Brath (24) ble valgt som leder av Næringslivsutvalget (NU). Marius Vik-Simonsen (21) ble valgt som IKT-ansvarlig. De er henholdsvis andre- og førstekullister.

Det skulle også velges nytt aksjonsukestyre i NHHAid. Følgende ble valgt inn:

 • Leder: Harald Søyland (23), førstekullist
 • Arrangementsansvarlig: Emil Dehlin Hansen (21), førstekullist
 • Markedsansvarlig: Lars Broch Bjørgaas (21), førstekullist
 • Økonomi- og organisasjonsansvarlig: Jonas Frigstad (21), førstekullist
 • Prosjektansvarlig: Marthe Sofie Tyssekvam (20)
 • Informasjonsansvarlig: Oda E. B. Olsen

I Hytteutvalget ble blokken Krammarna Krus valgt inn. De består av følgende:

 • Leder: Arman Andreas Lange (20), førstekullist
 • Økonomiansvarlig: Syver Contardo-Avlund (19), førstekullist
 • Informasjonsansvarlig: Vilma Sandvik Jahren (20), førstekullist
 • Bookingansvarlig: Susanne Borgund (22), førstekullist
 • Innkjøpsansvarlig: August Ringkjøb Torrissen (19), førstekullist

Som Velferdstpolitisk ansvarlig i Studentpolitisk Utvalg (SpU) stilte andrekullist Sjur Oskar Korsæth (24). Han ble valgt inn.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram