Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Dette skriver søkerorganisasjonene om lønn


4. november 2017
Sist oppdatert: 4. november 2017

K7 Bulletin gikk gjennom søknadene til Velferdstinget for å se hva studentorganisasjoner som ikke får lønn selv sier om lønnede verv.

18. november skal Velferdstinget Vest dele ut over fem millioner kroner til diverse studentorganisasjoner i Bergen. Totalt er det sendt inn søknader fra 13 organisasjoner.

Flere av disse organisasjonene har lønnede verv, og beskriver disse i budsjettene. Men også de som ikke har noen form for lønnede verv, velger å omtale det.

Her er noen utdrag fra organisasjoner som ikke får tildelt lønn:

BISI (BI Studentersamfunn Idrettsstyre):

«Organisasjonen drives av frivillig arbeid, da verken styret til BISI, lagledere eller trenere mottar lønn eller honorar. Organisasjonen finansieres hovedsakelig gjennom egenandel eller dugnadsarbeid.»

BSI (Bergen Studentidrettslag):

«Studentene bidrar mye på egenhånd, og det er særegent for studentidrettene at medlemmene selv betaler så mye for egen aktivitet. En av fordelene med BSI er at vi har ingen lønnede verv og at alle pengene går til medlemmenes nytte.»

«Ingen i HS blir lønnet på noen som helst måte. Alle midler som ikke går til å drive organisasjonen går dermed direkte til undergruppene.»

BTS (Bergen Teknikersamfund):

«BTSI baserer all sin drift på frivillig arbeid. Verken BTSI-styret eller lagledere mottar lønn eller andre honorarer for sitt arbeid.»

NHHI (Norges Handelshøyskoles Idrettsforening):

«NHHI har ingen lønnede verv utover en budsjettpost med velferd til styret.»

Stoff:

«Det utbetales ikke lønn til organisasjonens medlemmer, med unntak av honoraret til annonseselger (på 21.000 kr, journ. anm).»

«Stoff ønsker å tilby gode utviklingsmuligheter og å være Bergens og student-Norges fremste læringsarena for journalistikk. Dette vil kreve kursing i journalistisk metode, etikk, foto og grafisk arbeid. Dette er en av postene som skal trekke journalister, fotografer og grafikere til Stoff i stedet for lønn, og som vil komme tilbake til studentene i Bergen gjennom økt kvalitet i produksjonen.»

«Ytelser til ledende personer: Det utbetales ikke lønn til ledende personer.»

Studentersamfunnet:

«Ingen av vervene i Studentersamfunnet er lønnet.»

«Studentersamfunnet i Bergen er helt og holdent drevet av frivillige, og uten lønnede stillinger. Vi ønsker å utnytte ressursene vi har til rådighet på en slik måte at mest mulig går til velferd til studentmassen, og vi bygger derfor vår virksomhet på frivillighet. Som studentorganisasjon er vi fleksible, men vårt arbeid krever stor grad av profesjonalitet og kontinuitet ovenfor de ulike aktørene vi samarbeider med.»

«Vi bruker i motsetning til enkelte andre studentorganisasjoner ikke penger på lønnede stillinger, til tross for et særdeles høyt aktivitets- og profesjonalitetsnivå.»

Økonomiformidlingen:

«Organisasjonen har ingen lønnede verv.»

K7 Bulletin mottar støtte fra Velferdstinget Vest.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram