Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Sterk støtte til Unge Venstre under debattmøtet


17. februar 2014
Sist oppdatert: 12. mars 2014
Under kveldens debatt om Unge Venstre NHH skal bli akseptert som interessegruppe, handlet det stort sett om politiske partiers inntog i studentforeningen.

I morgen stemmes det over om Unge Venstre NHH skal få status som interessegruppe i studentforeningen på Norges Handelshøyskole (NHH). Dagens debatt handlet mye om hvordan dette vil påvirke studentforeningens partipolitiske uavhengighet. Selv om debatten har rast på Facebook, var det få oppmøtte som ytret meninger mot politiske partiers inkludering i NHHS.

– Debatten i dag var reflektert, og det kom frem gode standpunkt, sier eksternansvarlig i kjernestyret, Jørund Gjesvik.

Liten praktisk virkning
Gjesvik mener inkludering av Unge Venstre NHH i praksis vil si at de må tilpasse seg reglementet i NHHS.

– Formelt sett har det ingenting å si, understreket eksternansvarlig og leder for Studentpolitisk utvalg, Jørund Gjesvik, under møtet.

Som eksternansvarlig er det han som er leder i Studentpolitisk utvalg, og han forteller at SPU er positive til å ta opp Unge Venstre som interessegruppe.

– SPU vil alltid representere NHHS, det vil ikke endre seg. Det som kan endre seg er at vi får et større rekrutteringsgrunnlag i SPU, jo flere slike grupper vi har i NHHS. De vil være et flott tilskudd til studentforeningen.

Avsporet debatt
Flere i salen påpekte at debatten blandet to ulike problemstillinger, og at man burde ha dette i bakhodet under uravstemningen.

– Om Unge Venstre skal aksepteres som interessegruppe, blir byttet ut med spørsmål om vi skal tillate politikk i studentforeningen. Det siste spørsmålet har tydeligvis vært modent for debatt, men vi må ikke blande disse to i morgen. Det vi skal stemme over er om Unge Venstre NHH er skikket til å være interesse gruppe, uttalte Runar Wiksnes, leder for representantskapet.

– Husk på at uansett resultat i morgen så vil partipolitikken fortsette. Det er bare snakk om man knytter den til NHHS eller ikke. Det eneste resultatet er at hvis de ikke blir tatt inn i studentforeningen så er de utenfor alle sin kontroll. Men vi kan si at de ikke er en del av NHHS, fortsatte Arne Benjamin Schüren Stafsnes.

Noen uttrykte også bekymring for hvordan andre vil oppfatte NHHS om man stemmer ned Unge Venstre NHH.

– Det vil sende veldig negative signaler om man stenger dem ute. De får få fordeler ved å bli med, utenom å kunne ta NHHS-navnet, sa Runar Wiksnes.

Redd for splittet studentforening
Blant studentene som mener at studentforeningen bør være partipolitisk uavhengig, er en av bekymringene at partipolitikk kan skape splittelse.

– I studentforeningen har vi SPU som er partipolitisk uavhengige, og taler på vegne av alle. Kommer det inn partier så vil minst en tredjedel sette armene i kryss og si at det ikke er mitt parti. Dette vil skape en splittelse blant studentene, sa Hans Falck.

Noen studenter er også engstelige for å bli utsatt for press til å mene noe de ikke egentlig ønsker selv.

– Jeg er uenig i at partier ikke har innflytelse. Jeg bekymrer meg for den uoffisielle innflytelsen. Personlig unngår jeg politikk fordi det er en kilde til splid. Jeg har ikke lyst til å bli påvirket i gangen, sa Arber Zagragja.

Protokoll fra debatten blir lagt ut på nhhs.no

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram