Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Dolket av sine egne


Knusende kritikk: Fagforeningstopp Frøystein Gjesdal beskylder ledelsen for å spille skittent. – De tok aktivt grep for å sette de faglige ansatte på sidelinjen.


Les også: Den virkelige Sandkassa

Professor Frøystein Gjesdal tar bladet fra munnen.
Professor Frøystein Gjesdal tar bladet fra munnen.

– Noen snakker om maktkamp mellom fagstab og administrasjon. Jeg håper ikke det er tilfellet, sier Frøystein Gjesdal, representant for Forskerforbundet.

Slakter rektor
Gjesdal satt som fungerende leder da omstillingen og etter hvert konflikten startet i 2011, og er ikke imponert over hvordan rektor har håndtert situasjonen.

– Med alle organisasjonsendringer kan det oppstå konflikter, men jeg reagerer på at Haaland avfeier tilbakemeldinger som helt naturlig uro. Jeg opplever at rektor ikke tar de ansatte på alvor, raser Gjesdal.

Omorganiseringen var ment å skje raskt, og skulle effektivisere driften av høyskolen. Hovedmålet var å redusere antall avdelinger og avvikle direktørens stab. Underveis oppstod det imidlertid store konflikter. Februar 2012 sendte fagforeningene protestbrev til styret, og forlangte et møte med administrerende direktør.

– Allerede på dette tidspunktet var det alvorlige spenninger i organisasjonen, forteller Gjesdal.


Det handler om direktørens lederstil, og at omorganiseringen kan skape en farlig presedens.

– Frøystein Gjesdal, professor ved NHH

Tillitskrise
Han opplever at ledelsen har spilt skittent, og reagerer på at de ansatte ikke har fått vite hva som har skjedd underveis.

– Ledelsen knesatte at de faglig ansatte ikke skulle ha noe med omorganiseringen å gjøre. Derfor ble vi ikke informert, sier Gjesdal.

Han er redd for at konflikten ikke kan løses med en enkel tiltaksplan, og forteller at fagforeningen har erfart at ledelsen tidligere ikke har holdt ord.

– Jeg ser at det er stor skepsis til administrativ ledelse, og jeg er redd for at det kan oppstå en vedvarende tillitskrise, slår Gjesdal fast.

Slik utviklet konflikten seg.
Slik utviklet konflikten seg.

Gjorde sitt beste
Rektor ved NHH, Jan I. Haalnd, kjenner seg imidlertid ikke igjen i kritikken fra fagforeningen, og mener ledelsen har gjort så godt den kunne.

– Jeg har jobbet systematisk med utfordringene. Bådet styret og jeg personlig har tatt saken på høyeste alvor, og jeg har jobbet for at det skulle tas grep, forklarer han.

Haaland er ikke fornøyd med hvordan saken har utviklet seg, men vil ikke ta selvkritikk på håndteringen.

– Jeg ser at ting har utviklet seg på en måte vi ikke ønsket. Det beklager jeg, men det er ikke det samme som å ta generell selvkritikk, sier Haaland.

Skal løse konflikten
NHH-rektoren håper konflikten nå er i ferd med å bli løst.

– Vi har vedtatt en tiltaksplan, og vi har startet prosesser for å få den både konkretisert og iverksatt. Vi jobber systematisk for å legge til rette for at vi skal løse dette.

Planen vil blant annet innebære en ekstern evaluering av omstillingsprosessen, og skal dessuten kartlegge arbeidsmiljøet ved NHH.

Militant ledelse
Gjesdal mener på sin side at det må gjøres mer for å løse konflikten, og stiller spørsmål ved hele omorganiseringen.

– Når det ikke er sterke, åpenbare fordeler ved den nye organiseringen, kan man virkelig spørre seg om det er en riktig prioritering av mennesker og ressurser, kontrer Gjesdal.

Han ser ikke at omorganiseringen har gjort hverdagen enklere for de ansatte.

– Organiseringen er blitt mer topptung og byråkratisert. Mer militær. Personlig kan jeg ikke si at dette har gitt noen klare fordeler, sier Gjesdal.

– Det har vært en storm
Han forklarer at selv om forskerne ikke selv er blitt omorganisert, har prosessen forsuret miljøet på hele NHH.

– Dette handler om direktørens lederstil, og at omorganiseringen kan skape en farlig presedens, sier fagforeningstoppen.

Administrerende direktør Ole Hope ble ansatt i 2010. Gjesdal er svært overrasket over hvordan Hope har utviklet seg i stillingen.

– Da vi ansatte Ole Hope, var alle enige om at han var et frisk pust og en glimrende kandidat med variert erfaring. Vi hadde stor tillit til ham. Men nå har det ikke vært et pust – det har vært en storm.

grab1

Vil ikke ta debatten
Administrerende direktør Ole Hope ønsker ikke å gå inn på kritikken Gjesdal kommer med.

– Jeg registrerer at Frøystein Gjesdal opplever situasjonen som han beskriver. Det får stå for hans regning. Jeg ønsker ikke å bidra til en debatt om min person eller rolle i media. Det tjener hverken NHH eller meg, sier Hope.

Frykter for rektorvalget
Om under to måneder er Haalands rektorperiode over. Gjesdal mener det kan være svært ødeleggende om konflikten ikke løses før valget.

– Jeg er redd for at konflikten kan skremme bort gode kandidater, understreker han.

Trykk her for å lese hele saken i papiravisen. 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram