Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Ekstraordinært foreningsmøte: Het debatt, varm skjenk


Debatten tok seg opp under onsdagens ekstraordinære foreningsmøte. Foto: Privat
23. september 2021
Sist oppdatert: 24. mars 2022

Det var knyttet store forventninger til det ekstraordinære foreningsmøte som ble avholdt onsdag kveld. 

I nesten halvannet år har ordinære som ekstraordinære foreningsmøter blitt avholdt digitalt. Dette var det første fysiske møtet siden covid-19 landet på landets hovedflyplasser mars 2020.

Folk var engasjerte, møtereglementet ble fulgt sånn noenlunde og viktigst av alt – skjenken gikk varm.

Et arbeidsutvalg og UKEN

I forkant av møtet var det to saker som skulle behandles. Den første var fra et arbeidsutvalg ledet av Liv Kari Bakka Solås, informasjonsansvarlig i Kjernestyret (KS). De fremmet et forslag om at man skulle gå over til en ordning med valgkomité for å finne egnede personer til styrene det er mulig å søke på som medlem av NHHS. Hittil har det vært presedens at blokker stiller til valg på styreplasser. I fjor ble denne ordningen utfordret, og det med suksess.

Gangen i debatten

Stine Stolpestad fikk oppklart hvordan man kunne slå ut en blokk dersom UKENs forslag ble vedtatt. Foto: Privat

Debatten gikk hett for seg etter hvert som glassene ble tømt og fylt opp igjen. Gjengangeren i debatten

var hvilket forslag som var minst demokratisk og hvorvidt makten valgkomiteen ville få når de skulle komme med sine «innstillinger til styrevervene.» Debatten stilnet til da UKEN sitt benkeforslag skulle debatteres. Folk virket til å være slitne, bedugget, eller begge deler. Hadde det gått gjennom, ville det i praksis vært umulig for en enkeltperson å stille mot en blokk. Stine Stolpestad lurte på om dette stemte, og fikk oppklart. 

Hun spurte om en kandidat kunne stille mot blokk, og fikk dette til svar fra en i UKEN: 

– Ikke i utgangspunktet, nei. Eller, jo. Man kan stille til valg som enkeltperson. Men da må man få flere stemmer enn blokken som helhet, eller de andre i blokken må få over 50 prosent blanke stemmer. 

Vi oppklarer med et eksempel: Det er åtte personer i et styre. Dersom 1000 personer stemmer ved valget og hver kandidat får 600 stemmer, må enkeltkandidaten få 4800 stemmer. Dette er fysisk umulig, fordi man som enkeltperson kun kan stille til valg på en post. En teoretisk mulighet er at de andre i blokken får over 50 prosent blanke stemmer. Da kan de ikke velges inn, ifølge NHHS’ vedtektet. 

Det var også flere som reagerte på at forslaget som skal gjelde for hele NHHS’ medlemsmasse på cirka 3000 var basert på 56 høringssvar. Selv om alle anerkjente at dette var en god oppslutning sammenlignet med tidligere oppslutning, var den gjengse oppfatningen at dette var et for snevert grunnlag å utarbeide et forslag til endring i valgvedtektene.

Av dem som ønsket at forslaget om valgkomité skulle gå igjennom, var det noen som tok opp at styresammensetningen i de ulike undergruppene blant NHHS ble nominert av en slags «valgkomité», bare at dette skjedde i uformelle omstendigheter på nachspiel med NHHS-pamper. For den gjengse møtegåer var det nok vanskelig å forstå hva man mente med det og hva en pamp er. Argumentet deres var i hvert fall at det er bedre at man har en vedtektsfestet valgkomité, enn at man må være full ved morgengry for å kunne sitte i KS. 

Til dette knipset noen i anerkjennelse, mens andre ristet uforståelig på hodet. 

De lærde strides enda om hva som er vanskeligst, eventuelt mest udemokratisk: Stille individuelt mot en blokk, eller mot en som er innstilt fra valgkomiteen på bekostning av en selv.

Utfallet

Ingenting ble vedtatt! På slutten av kvelden ble det holdt to voteringer. Den første var hvorvidt benkeforslaget fra UKEN skulle gå inn i arbeidsutvalgets forslaget til endringer i vedtektene, fremmet av nevnte arbeidsutvalg. Her trengte man marginalt flertall for å få gjennomslag.

Det ble vedtatt med et flertall på 91 mot 58 stemmer at UKENs benkeforslag ikke skulle tas med i arbeidsutvalgets forslag. For at arbeidsutvalgets forslag skulle fått gjennomslag, måtte det blitt vedtatt med 2/3 overtall. Resultat av kveldens andre og siste votering var 84 stemmer for mot 65 stemmer. Forslaget fikk et overveiende flertall, men ikke nok til at det ble vedtatt. 

Reaksjonene

Stolpestad la ikke skjul på at hun helst skulle sett at forslaget fra arbeidsgruppen gikk gjennom.

– Kjernestyret og jeg innstilte på forslaget til arbeidsgruppen for valg, så naturligvis håp

UKEN-sjef Herman Bøe Viseth sier at de skal fortsette å fremme deres medlemmers interesser. Foto: Privat

et jeg at forslaget skulle vedtas. Samtidig fikk vi ikke to-tredels flertall denne gangen, og da gikk det ikke. Det er demokratiet bestemmer. 

Solås følger opp:

– Vi la ned mye tid i dette forslaget og håpet selvfølgelig på å få det gjennom i dag. Men dette er starten på en lengre prosess som forhåpentligvis ender i at et tilsvarende forslag får gjennomslag 

Dette sier UKEN-sjef Herman Bøe Viseth: 

– Utfallet var naturligvis ikke optimalt, men ikke direkte overraskende. UKEN vil fortsette å fremme forslag som støtter opp UKENs virke, og fremmer interessene til våre 1.000+ fUKENsjonærer. 

 

 

Har du lest disse sakene?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram