Siden 1987 har Raftoprisen årlig blitt utdelt av Raftostiftelsen i Bergen. Annonseringen av årets Raftopris fant sted i formiddag på Raftohuset i Bergen sentrum, og det var organisasjonen Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) som mottok den.

De mottar prisen for sitt arbeid globalt med å fremskaffe reell dokumentasjon av brudd på menneskerettighetene, etter begrunnelsen fra Raftostiftelsen.

Ved bruk av flere metoder som statistikk og andre vitenskapelige metoder, innhenter organisasjonen dokumentasjon som videre kan stille overgripere ansvarlige for brudd på menneskerettighetene. Forskningssjef i HRDAG, Patrick Ball, har uttalt at; «Hvert menneske som har blitt myrdet skal bli husket».

Les også: Egyptiske ECRF mottar Rafto-prisen 2020

Organisasjonen består av kun fem personer, og sammen med Amnesty International har de dokumentert at 25 prosent av drapene på varetektsfengslede i syriske fengsler ikke var rapportert. Under styret til tidligere president Hissène Habré i Chad avdekket de også svært høye dødstall blant politiske fanger. Utover dette har HRDAG sammen med Amnesty International fremlagt beviser for etnisk rensing utført av serbiske styrker. Bevisene som ble fremhentet ble brukt i den internasjonale krigsforbryterdomstolen mot tidligere president i Serbia, Slobodan Milošević, i 2001.

De jobber aktivt, og har nylig også igangsatt et prosjekt om politivold i USA. Raftoprisen 2021 ønsker å fremheve betydningen for arbeidet med å søke og holde sannhet som et grunnlag for menneskerettighetskamp og rettferdighet.

Prisutdelingen vil finne sted 14.november kl 18.00 på Den Nationale Scene i Bergen.

 

 

Har du lest disse sakene?