Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Én av fire NHH-studenter har tegn på lettere eller mer alvorlige psykiske lidelser: – Å være en del av en gruppe er ikke ensbetydende med at man ikke har det vondt

NHH-studenter møter ofte dresskledde misjonærer fra «de fire store» og karrierefokus i skolens lokaler. I dag skiftet Studentlekene Bergen Challenge (SLBC) fokuset over på psykisk helse.

Studentene i panelet delte egne erfaringer som mange av studentene nok kunne kjenne seg igjen i. Fra venstre Christine Dancke, Jon Martin Henriksen, studenter Jamie og Eira, og NHH-rektor Øystein Thøgersen. Foto: Jan Strackbein
10. oktober 2022
Sist oppdatert: 10. oktober 2022

NHHs egen Jodelkanal bærer preg av at studenter opplever press knyttet til karakterer, sosiale aktiviteter og fremtidig arbeidsliv. Likevel kan dette være vanskelig å observere i praksis ettersom den stereotypiske NHH-student har A-snitt, tre verv og ventende internship. 

Studentlekene Bergen Challenge inviterte programleder og musikkpersonlighet Christine Dancke, og Spårtsklubben-programleder Jon Martin Henriksen til Aulaen for en panelsamtale i anledning Verdensdagen for psykisk helse som er 10. oktober.

Arrangementet ble nok mer populært enn BC-teamet kunne forutse, og køen som gikk opp til biblioteket førte til at teamet stadig måtte sette frem flere stoler.

På scenen sitter Christine Dancke, Jon Martin Henriksen, NHH-studenter Jamie og Eira, og rektor Øystein Thøgersen. 

Det handler om hvordan man snakker til seg selv 

Nå er jeg veldig dømmende, spøker Dancke, men jeg ser for meg at dere er sånne som alltid tenker at dere skulle vært lengre på lesesal, burde trent mer, burde klare den oppgaven som de andre klarte, burde jobbe mer, ta flere verv. Og at den indre dialogen noen ganger sier at «jeg er dårlig, jeg suger, jeg er dum, de andre er bedre enn meg.»

Dancke forteller at hjernen sliter med å skille mellom ting vi sier til oss selv, og ting andre sier til oss.

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er «Vi trenger hverandre. Løft blikket». Christine Dancke løfter også frem viktigheten av å ta ansvar for egen psykisk helse. Dancke har selv vært åpen om å ha slitt med angst, og deler erfaringer og råd med studentene.

Det er lett å synes synd på seg selv og bli sittende hjemme, men du skylder deg selv å tørre å ta initiativ og bli avvist.

På et spørsmål fra salen om psykisk helse blant gutter, forteller Jon Martin Henriksen at han og Spårtsklubben-kolleger og "testosteronbomber" Mads Hansen og Erik Follestad er flinke å lytte til hverandre og snakke om ekte problemer. Det håper han at flere gutter vil bli bedre på, men påpeker at mange allerede har blitt mer åpen for å snakke sammen. Foto: Jan Strackbein

Studentene som deltar i samtalen, trekker frem at dette kan knyttes til rekrutteringsuken ved NHH der mange opplever flere avvisninger til gruppene i skolens studentforening.

Thøgersen kommenterer at NHHS er en aktiv studentorganisasjon, og at det kanskje derfor blir enda verre for de 20 prosentene som ikke er med. Han påpeker samtidig at NHH bidrar økonomisk for å støtte de åpne gruppene i NHHS som er åpne for alle studentene.

Er en aktiv studentorganisasjon en indikator på god psykisk helse?

På spørsmål om mange studenter ved NHH sliter, forteller rektor Thøgersen at én av fire har tegn på lettere eller mer alvorlige psykiske lidelser ifølge Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse (SHoT-undersøkelsen).

Ifølge rektor er det ikke mange studenter som kontakter ledelsen direkte når de sliter, men at mange tar kontakt gjennom Sammen sine tjenester og at de skal få hjelp der.

Eira forteller derimot om lange ventetider hos Sammen.

Det er vanskelig å finne noen som har tid til å lytte.

Jamie legger til at terskelen for å gå til psykolog kan være høy, og at det ikke er lett å vite om man har det ille nok.

Aktiviteten i NHHS trekkes ofte frem som et tegn på trivsel og et godt studentmiljø.

Å være en del av en gruppe er ikke ensbetydende med at man ikke har det vondt, sier Jamie.

Har psykisk helse en plass i NHH og NHHS?

Jamie opplever søkelyset på psykisk helse ved skolen som nesten fraværende. På et idrettslag møtes man på trening og fest, der er det ikke nødvendigvis vanlig å snakke om at man sliter.

Vi er i et miljø som er preget av press, og det krever mye å være de som er ærlige og åpne om ting. Hvis vi skal klare å gjøre noe med dette så må vi gjøre det sammen, sier han. 

Eira legger til at hun selv er åpen om det dersom hun har fått en dårlig karakter og at det er sårbart å dele, men at det kanskje også er en beskyttelsesmekanisme.

Dancke påpeker at trening og fest kan være gode arenaer for å ta vare på hverandre, og invitere med noen som sliter.

Det er sårbarhet som skaper gode relasjoner, så tør å fortelle til en venn hvordan du har det, så tør kanskje de å dele noe med deg.

Råder studentene til å be om hjelp

Sofie Vik, styremedlem i SLBC ønsker å rette søkelyset mot at flere NHH-studenter sliter med ulike former for psykiske plager. Hun oppfordrer studentene til å ta vare på seg selv.

Sofie Vik skrev søndag et leserinnlegg i K7 Bulletin der hun blant annet skrev om sine egne erfaringer med prestasjonspress. Foto: Privat

Hvordan opplevde du dagens lunsjsamtale?

Panelet tok opp mange temaer som er relevante for de fleste NHH-studenter og ungdom generelt. Studentene som deltok i panelet delte egne erfaringer som mange i salen nok kjente seg igjen i. 

Hun råder studentene til å be om hjelp når de trenger det, og å oppsøke de tjenestene som er tilgjengelige.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram