Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

En bachelor i økonomi – men ikke som du kjenner den

Til høsten skjer det store endringer på Norges Handelshøyskole, når den nye bacheloren i økonomi og administrasjon, Bachelor in Business, Economics and Data Science (BEDS) lanseres.
Håkon Otneim
Håkon Otneim
Håkon Otneim er ansvarlig for det nye bachelorprogrammet på NHH. Foto: Jonas Been/NHH.
15. februar 2024
Sist oppdatert: 15. februar 2024

Førsteamanuensis og tidligere MET4-foreleser Håkon Otneim er programansvarlig for BEDS og en av de mest sentrale personene når det kommer til utformingen av den nye bacheloren. Bulle møter Otneim drøye to uker etter at søknadsportalen for høstens opptak har åpnet.

Hva er den største forskjellen mellom BEDS og andre bachelorprogrammer i økonomi?

– En viktig forskjell er at det blir nesten dobbelt så mye metodefag – matematikk, statistikk, programmering – som i dagens BØA. Du skal ikke bare tåle matten, du skal også synes det er gøy. Jeg forventer at mattenivået blant studentene er høyt, og at motivasjonen for realfag og teknisk arbeid er stor.

Otneim presiserer at dette også er en bachelor i økonomi og administrasjon, og at dette kanskje er lett å glemme når man hører alt snakket om realfag og teknologi. 

– Dette er ikke en ingeniørgrad, det er superviktig å få med seg. Dette er et annet type studie enn Itøk på UiB og Indøk på NTNU, som utdanner sivilingeniører. Vi utdanner siviløkonomer, sier han.

– Programmet vi har laget er fortsatt en bachelor i økonomi og administrasjon. Vi har passet på at den holder seg innenfor de kravene som må tilfredsstilles, men innenfor de rammene har vi matet på så mye vi kan med metodefag, som i det nye programmet vi kaller tech-fag. 

Investering i ferdigheter

Otneim forteller videre at det vil bli en helt annen opplevelse når det kommer til undervisning på den nye bacheloren sammenlignet med den tradisjonelle. At alle studentene følger eksakt det samme løpet gir nye muligheter for at ulike fag kan integreres i hverandre.

– Undervisningen vil i større grad være basert på fysisk fremmøte. Det blir som en klasse, i mye større grad enn på den tradisjonelle bacheloren, og det planlegges for enkelte elementer av obligatorisk fremmøte på undervisning, forklarer han, og fortsetter:

– Det vil være masse gruppearbeid og innleveringer gjennom semesteret. Undervisningen vil være ganske intensiv, den legger ikke opp til skippertak på slutten av semesteret, det tror jeg vil være helt umulig.

Hvordan blir det med innpass, hvis det stort sett er matematikken som er annerledes?

– Det vil ikke være noen snarveier inn i programmet, og innpass vil ikke være mulig. Fagene er så tett integrert at det ville være meningsløst å gi innpass basert på overlappende kursinnhold, forklarer han.

Hva med valgfag, har studentene frihet til å velge fag som de selv ønsker?

– Det er kun rom for dette i ett semester, hovedsakelig reservert for utvekslingsopphold. Men selv om du velger å bli på NHH, kan du ta valgfag akkurat som om du var på utveksling, sier han.

Hvordan skal dere holde følge med den raske utviklingen innen teknologi?

– Hovedmålet til den nye linjen er ikke et kappløp etter den nyeste teknologibølgen. Snarere er det en investering i ferdighetene innen matematikk og programmering. Men når det er sagt, har vi selvsagt øynene åpne for relevant innovasjon og utvikling.

Få internasjonale søkere

På sikt satser Otneim på en 50/50 fordeling av norske og internasjonale studenter. For å lykkes med dette må man bygge et studieprogram som er attraktivt for begge grupper. Hittil har de ikke lyktes helt med dette.

– Det vil ta tid å etablere BEDS som et solid valg på det internasjonale utdanningsmarkedet. Vi forventer ikke at veldig mange tar turen til Norge første gang programmet starter, men det er viktig å få en kritisk masse slik at programmet oppleves internasjonalt, påpeker Otneim og legger til. 

– Det kommer ikke til å bli veldig mange internasjonale studenter på den nye bacheloren til høsten.

Han antyder at det kan skyldes at det er en stor avgjørelse å skulle flytte utenlands for å studere. Det er en ærlighet i stemmen hans som antyder at han ikke er redd for å kjempe for å forbedre situasjonen. 

Våre skandinaviske venner har muligheten til å søke gjennom Samordna Opptak, noe som gjør dem til en del av det internasjonale studentmiljøet. Dette bidrar til å berike «mangfoldet» ved NHH.

– Kommer det to internasjonale studenter, kan det oppleves litt kunstig at foreleserne skal snakke på engelsk, men det går jo fint det og. 

Når det kommer til oppgaven med karakterkvotering, er det opptakskontoret som må manøvrere gjennom den internasjonale jungelen av vitnemål.

På spørsmål om Otneim synes at den nye linjen konkurrerer mot Itøk på UiB og Indøk på NTNU svarer han følgende: 

– Det er ikke faglig konkurranse, vi skal ikke lage ingeniører, vi skal lage Norges beste økonomer som vi alltid har gjort. Men det er en konkurranse i selve rekrutteringen, der en potensiell student sitter og veier studier opp mot hverandre.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram