Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

En utfordring til K7 Bulletin


16. oktober 2013
Sist oppdatert: 29. oktober 2013

Les svaret her: Fornøyd når 75% dropper valget?

For andre høst på rad slår K7 Bulletin opp det de kaller for lav valgoppslutning. Etter
sensasjonsvalget høsten 2011, har oppslutningen de siste to årene ligget på 27 %
og 25 %. Til sammenligning hadde UiB 19,92 % valgdeltakelse i år, mens de ved UiO
leverte 14,57 %. Demokratiet står kanskje ikke så svakt i NHHS som K7 Bulletin vil
ha det til.

K7 Bulletin gjør rett i å påpeke en dalende oppslutning, men stiller en lite nyansert
diagnose. Vår hypotese er at interessen rundt valget er lav fordi den jevne student
opplever at valget ikke påvirker dem. For at det skal være et reelt valg, må man
kunne velge mellom alternativer. Dagens valgsystem gir stemmeren to alternativer
for de fleste stillinger: stem for, eller stem blankt. Flertall er nok til å vinne, og
dermed holder det at én person stemmer for. Det kan den som stiller gjøre selv.

Tillitsvalgte flest gjør jobben like godt som sin forgjenger, og valgkampsakene er
sjeldent kontroversielle. Endringer man stiller til valg på behøver ikke være radikale
for å vekke interesse og skape motsetningsforhold, men terskelen virker høy for at
K7 Bulletin skal skrive om kandidatenes ulike syn – og konsekvensene av disse.
Hvis K7 Bulletin skal være demokratiets vaktbikkje, håper vi den bidrar konstruktivt
videre. Nesten hele den påtroppende redaksjonen i K7 Bulletin, eller Bulldoggene
som de kalte seg, valgte å forlate valgutspørringen så fort de selv var ferdige, og
innen Kjernestyret skulle opp var det ingen bulldogger igjen. Bulldogger er vanligvis
eminente vaktbikkjer, men det er vanskelig å vokte et demokrati man selv velger å
vie liten interesse. Kanskje de vil kalle det et bevis på at valget i NHHS ikke
engasjerer, og at de derfor gjør rett i å kritisere lav valgdeltakelse. Andre vil kalle
det å kaste stein i glasshus.

Dette gjør påtroppende redaksjon til en del av problemet deres egen avis belyser.
Informerte velgere gjør informerte valg, og hvis valget har konsekvenser blir det
viktig å ta et standpunkt. Informasjon om valgplattformer finner man i valgblekken,
men K7 Bulletin kan bidra til å gjøre valget mer aktuelt. Hvorvidt tillitsvalgte følger
opp valgløftene, bør være av interesse både for avisen og for dens lesere. Der har
K7 Bulletin fortsatt en vei å gå.

Peder Engesæth, 3. kull og Runar Wiksnes, 4. kull

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram