Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Fornøyd når 75 % dropper valget?


29. oktober 2013
Sist oppdatert: 30. oktober 2013

Les det opprinnelige innlegget: En utfordring til K7 Bulletin

I et leserinnlegg kommer Runar Wiksnes og Peder Engesæth med innspill og kritikk rettet mot både K7 Bulletin generelt og oss i det nye redaktørkollegiet spesielt. Vi synes det er positivt at Wiksnes og Engesæth engasjerer seg, og ønsker en debatt om hvordan K7 Bulletin kan styrke studentdemokratiet velkommen. Vi mener imidlertid at Wiksnes’ og Engesæths kritikk er lite treffende.

K7 Bulletin får kritikk for å omtale høstens oppslutning på 25 prosent som lav, da den er høyere enn både UiB og UiOs. Det synes vi er en litt for defensiv holdning, når tre fjerdedeler av studentmassen valgte å ikke bruke stemmeretten sin. For en studentforening som legger sin ære i å være den mest engasjerte og beste i Norge, er det oppsiktsvekkende at et så viktig valg skaper så lite engasjement. 25 prosents oppslutning er ingenting å klappe seg selv på skulderen for.

K7 Bulletin blir også kritisert for å ha en unyansert forklaring på den lave valgoppslutningen. Vi er ikke sikre på hvilken forklaring det siktes til. Artikkelen om saken videreformidler kun intervjuobjektenes egne meninger, og lederartikkelen trekker kun frem én av flere mulige årsaker. Vi deler langt på vei Wiksnes’ og Engesæths problembeskrivelse. Vi håper vi i fremtiden kan skape grobunn for en konstruktiv debatt om valgordningen og hva som kan gjøres for å få stud.NHH til å engasjere seg mer i studentdemokratiet.

Videre er det, så langt vi vet, ikke vært uttrykt noe ønske fra studentforeningen om en intens og løpende dekning av valget. Vi har også til gode å bli kontaktet av kandidater som ønsker å fremme en sak, eller en diskusjon gjennom K7 Bulletin. Dette kan være av naturlige årsaker, som at valget kun varer i tre dager, uten mulighet for å drive valgkamp før disse. Da vi kun kommer ut annenhver uke, er det ikke mulig å ha løpende oppfølging på papir. Vi er åpne for en diskusjon rundt Bulles fremtidige rolle rundt valget.

Vi synes ikke det er treffende at terskelen for å skrive om tillitsvalgte og den jobben de gjør, eventuelt ikke gjør, er for høy. K7 Bulletin har flere slike saker i nesten hver eneste utgaven. I neste utgave kommer det for eksempel noe om både sittende og påtroppende kjernestyre. Men for å kunne skrive om alt som skjer på skolen trenger vi tips og innspill fra publikum. Hvis noen vil på med en sak som har betydning for stud.NHH er døren til MS alltid åpen.

Wiksnes og Engesæth gjør også et poeng av at de undertegnede ikke var tilstede under hele valgutspørringen. Det hadde kanskje vært ideelt om hele det nye redaktørlaget hadde kunnet være tilstede, men det viktige er at K7 Bulletin var representert under hele utspørringen.

Shaghayegh Yousefi, Olve Wold og Rakel Haugen Strand

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram