Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Endret eksamensform i Rettslære for økonomer


Foto: Varde Solutions
27. oktober 2021
Sist oppdatert: 24. mars 2022

De siste dagene har det hersket stor uro om hvordan høstens eksamen i Rettslære for økonomer skal besvares.

Onsdag ettermiddag kom beskjeden om at eksamen i Rettslære for økonomer (RET1) gjøres om til digital hjemmeeksamen med bokstavkarakter.

Prorektor for utdanning ved NHH, Stig Tenold, sier at NHH ikke har lokaler tilgjengelig for å gjennomføre digital skoleeksamen i skalaen RET1 krever. Foto: NHH

Opprinnelig analog skoleeksamen

Vanligvis pleier eksamensformen for RET1 å være digital skoleeksamen. I 2020 var det en digital hjemmeeksamen med bestått/ikke bestått som vurderingsform. I år skulle den etter planen gjennomføres som vanlig i Lehmkuhlhallen. Siden har

det blitt iverksatt restaureringsarbeid i salen som gjør den uaktuell til bruk som eksamenslokaler.

– På NHH har vi ikke andre passende lokaler enn Lehmkuhlhallen til å gjennomføre digital eksamen når det er meldt opp 520 personer til eksamen, sier prorektor for utdanning Stig Tenold.

Han forklarer videre at de har snudd hver stein i jakten på passende lokaler til å gjennomføre digital skoleeksamen, men utdyper:

– Vi klarte ikke å oppdrive passende lokaler. For å gjennomføre digital skoleeksamen stilles det særdeles høye krav til eksamenslokalenes digitale infrastruktur.

Digital hjemmeeksamen med karakter

Studentutvalget-leder, Oliver Wahlquist, mener skolen har svart raskt på studentenes tilbakemeldinger på. Foto: Kinga Ressely, NHHS Foto

Etter diskusjoner med Studentutvalget har ledelsen på NHH derfor falt på at hjemmeeksamen med bokstavkarakter er den mest forsvarlige løsningen slik som situasjonen står seg nå.

Alle involverte ønsket digital skoleeksamen. Da vi ikke fikk til digital skoleeksamen, valgte vi først skoleeksamen skrevet for hånd. Etter samtale med emneansvarlig og studentrepresentanter snudde vi opp ned på det, så nå blir det digital hjemmeeksamen. 

Leder for Studentutvalget Oliver Wahlquist er veldig fornøyd slik saken ble løst.

– Det var litt leit at det i utgangspunktet ble omgjort til skoleeksamen som løses for hånd. Men så er det igjen fint at de lytter til studentmassen. I denne saken har de vært raske og responsive på å snu når det finnes en bedre løsning, slik jeg ser det, sier Wahlquist.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram