Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Er du flink nok for oss?


Studenter på NHH ofrer helse, venner og holdninger for fremtidig karriere. Karakterjag og lesepress er blant årsakene. Universum har flere år på rad kåret GK til den mest attraktive arbeidsgiveren i vår bransje. Men tror du vi søker ubåter som dukker ned på lesesalen klokken 8 om morgenen, for å dukke opp først ved 22-tiden om kvelden?

For noen uker siden ble jeg invitert til en debatt på NHH med temaet: ”Flink nok?”. Det jeg fikk høre skremte meg. Studentene fortalte om en hverdag der det meste handler om anerkjennelse, og anerkjennelse får man med flest timer på lesesalen og A i karakter. På skolen skryter studenter av ett karaktergjennomsnitt i kantinen, mens de reelle karakterene er langt svakere. De høyskoleansatte fortalte at de fikk besøk av knuste studenter som ikke klarte å holde fasaden. Som potensiell arbeidsgiver reagerer jeg sterkt.

NHH er kjent som Norges ledende utdanningsutdanningsinstitusjon innen økonomi og ledelse, og utdanningen er en av de vanskeligste i landet å komme inn på. Undersøkelser viser at hele 74 prosent får jobb før de er ferdige med studiene og nær 92 prosent har fått jobb 6 måneder etter endt utdanning eller fortsetter på høyere studier. På denne bakgrunn må man spørre seg hvorfor studentene har karriereangst?

P4J6909BW-SveinRoger-sorthvit-1_640x856_acf_croppedSvein Roger Selle

Francis Bacon sa at kunnskap er makt. Studentene kan i dag google seg frem til det meste av det de trenger å vite. Men kunnskap er mer enn teori. Kunnskap er forståelse, og bygges av nysgjerrighet og engasjement i samhandling med andre. I GK er vi opptatt av evnen til å se sammenhenger og sammenstille informasjon på nye måter, slik at de gir ny mening. Hos oss omskriver vi Bacons sitat til Kreativitet er makt. I dag er makt ofte definisjonsmakt; tenke nytt, finne løsninger i stadig skiftende markeder, forstå hvordan ny teknologi kan hjelpe ledere å beslutte, og menneskene til å leve bedre liv. Men man lærer ikke det i et system som bevisst eller ubevisst presser enkeltindivider inn i samme mønster. Et slikt system fremmer likhet og effektivitet, ikke toleranse for mangfold og kreativitet. Resultatet er blant annet at NHH ikke er så attraktiv for jenter som den burde være.

Er det ingen på NHH som vil redde verden? Drømmer ikke studentene på NHH om å bli en ny John Fredriksen, Petter Stordalen, Kristin Skogen Lund, Bjørn Kjos eller Ketil Trædal Thorsen? Eller som den nye generasjonen NHHere med suksess som: Kari Due-Andresen (Handelsbanken), Andreas Egge Thorsheim, (Otovo Solar), eller Jaan Ivar Semlitsch (Elkjøp). Alle disse er næringslivsledere som har våget å gå egne veier og tenke selv. Jeg tror neppe de bygget sitt eget tempel på lesesalen, eller lukket seg inne 12 til 14 timer om dagen for så å skryte i kantinen om hvor mye de leste eller hvilke karakterer de fikk.

I vår bransje er samfunnsforståelse og kreativitet en forutsetning for å lykkes. Geelmuyden Kiese er Norges mest kreative og prisvinnende kommunikasjons- og PR byrå. Vi etterspør ikke likhet. Vi etterspør samarbeidsevner, folk som forstår sammenhenger, og som brenner for faget sitt. Vi etterspør ikke maskiner, men mennesker.

Så er det her misforståelsen ligger? At studentene faktisk tror vi i næringslivet etterspør lesehestene, og ofrer helse, venner og egne holdninger – mens vi etterspør noe annet? I så fall har både NHH og vi som næringslivsledere en stor oppgave i å opplyse våre fremtidige kolleger hva det handler om. Og hva vi ønsker oss.

I GK leter vi etter folk som vil forandre verden. Det er en stor jobb, derfor har vi satt sammen et team. Foreløpig er vi bare 150 stykker, men vi skal ansette flere til høsten. Nå vet du hva vi søker. Søker du?

Svein Roger Selle, partner og viseadm.dir. i Geelmuyden Kiese Gruppen

Svæverist og NHH-student

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram