Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Etikk-ekspert refser K7 Minutter


12. mars 2013
Sist oppdatert: 12. mars 2013
Brudd på god presseskikk, mener Bodahl-Johansen. Vi henger ikke ut noen, svarer K7 Minutter.

 

Ivar Aase er redaktør for K7 Minutter, studentforeningens TV-kanal.

– Det står i instruksene våre at vi skal følge Vær Varsom-plakaten. Mange av arrangementene vi dekker innebærer mye alkohol. Vi har prøvd så godt vi kan å intervjue folk som er minst mulig beruset. Men det har vært en del tilfeller tidligere der det har kommet folk som er for beruset med i sakene våre, og det er uheldig, anerkjenner Aase.

Teknisk fokus
– Vi filmer ting som skjer på skolen med fokus på å gi stemningsrapporter, ikke så mye journalistikk og nyhetssaker slik K7 Bulletin har, forteller Aase.

Av pengene som er satt av til kursing har ingenting blitt brukt til presseetisk opplæring.

– Vi har ikke hatt kursing i etikk så lenge jeg har vært redaktør. De kursene vi har hatt til nå har vært teknisk rettet. Men intervjueren spør om tillatelse til å legge ut klipp på internett etter at de har gjort opptakene, legger Aase til.

Ifølge Aase har K7 Minutter nylig begynt en praksis med å skille redaksjonen og audio-visuell produksjon (AV). – Men enda er det ingen som er tydelige journalister, sier han.

Få klager
På tross av mye oppmerksomhet rundt dette, mener Aase at det er få som er misfornøyde med jobben K7 Minutter gjør.

– Det har utviklet seg en trend i fadderuken der folk får beskjed om å passe seg for K7 Minutters lys nede i kjelleren. Men på tross av dette har vi ikke fått direkte klager. Derimot har kommet folk dagen etter og fortalt at de ikke ville være med på klippene våre. Da tar vi dem ut, konstanterer Aase.

– Vi fokuserer på stemningsrapporter, og prøver ikke å henge ut noen. Men når det er et show i aulaen eller noe i klubben så er det jo alltid mye berusede folk. Da er det ofte et dilemma om man skal intervjue eller ikke, avslutter Aase.

Støtte fra kjernestyret
– K7 Minutter har en intern praksis på at de ikke skal legge ut klipp der folk er åpenbart overstadig beruset. Dette er de flinke på å følge opp. Dessuten har alle som blir filmet av K7 Minutter rett til å ta tilbake klippene sine. Ingenting vil bli publisert om personen ikke ønsker det, forteller Anniken Fossum, informasjonsansvarlig i kjernestyret.

Hun forteller at kjernestyret er klar over praksisen med å filme i sammenhenger med høyt alkoholkonsum, men mener dette ikke veldig problematisk slik situasjonen er i dag.

– Den relevante paragraf 3.9 sier at man skulle opptre hensynsfullt rundt intervjuobjektene og ikke henge dem ut. Det mener jeg K7 Minutter har fokusert mye på.

Hun mener det er mange studenter som setter pris på tilgang til opptak fra en morsom kveld. – De ønsker å få med seg showet og se reaksjoner til kvelden. Det er dette K7 Minutter driver med. De filmer ikke for å henge ut folk, sier Fossum.

Økt fokus på etikk
Aase mener K7 Minutter har blitt bedre på å unngå å intervjue overberusede studenter.

– Vi har økt fokus på å unngå filming av overstadig berusede mennesker. Om det er opptak av studenter som er merkbart påvirket skal det ikke tas med, og disse skal ikke intervjues konstanterer han.

Også Fossum mener K7 Minutter har blitt bedre med årene.

– Folk har anledning til å gi beskjed om at de vil ha saker fjernet. Det håper jeg virkelig studenter gjør om de ser noe de reagerer på eller ikke vil ha på nett. Jeg har inntrykk av at studentene er klar over at denne muligheten er der. Men jeg har ikke fått noen klager på hvordan det har vært fram til nå.

Slaktes av etikk-ekspert
– Det er ikke greit å intervjue berusede mennesker, hvis det er snakk om å være seriøse. Om man ønsker å ha et russeavisopplegg er det en annen sak. Men om det er slik at man følger Vær Varsom-plakaten er ikke dette grei praksis, konstanterer Gunnar Bodahl-Johansen, fagmedarbeider ved institutt for journalistikk.

Han er kritisk til K7 Minutters praksis med å dokumentere fester, for så å legge dem ut på nett.

– Dette er en sammenheng der poenget nettopp er at det drikkes. Jeg ser da ikke hensikten med å gå inn og filme, for så å vise dette frem. Fra et journalistisk ståsted kan man gå inn og dokumentere for å sette søkelys på noe med denne formen for aktivitet eller fest.

Men da bør man være varsom, og også sladde mennesker som er lett identifiserbare. Hvis man som journalist eller fotograf har en anelse om at vedkommende er beruset, så skal man ikke, etter min oppfatning, publisere bilder basert på samtykket man får da, mener Bodahl-Johansen.

Generasjonskifte
Bodahl-Johansen mener holdningene til å publisere festbilder på nett er i forandring, spesielt blant unge.

– De sosiale mediene bryter ned grenser. Ting blir mindre farlige i seg selv, og mange bilder blir lagt ut av mennesker i ikke-edru tilstand.

Bodahl-Johansen mener vi har vent oss til dette.

– Jeg ser at det sannsynligvis er en del andre holdninger blant yngre mennesker som er oppvokst med sosiale medier. Det er mange grenser som blir brutt ned. Jeg mener ikke at alle disse grensene er like heldige å bryte. Fra et presseetisk ståsted mener jeg filming og intervju av fulle mennesker er problematisk uansett, forteller han.

– Jeg ser det at også flere aviser drar ut på byen for å lage stemningsrapporter av mennesker som er mer eller mindre beruset. Det er ikke noe etisk høyverdig med det, tvert i mot er det etisk høyst kritikkverdig.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram