Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Kan droppes som underutvalg


27. august 2014
Sist oppdatert: 27. august 2014
Både leder i NHHS Consulting og Studentforeningen åpner for å fjerne NHHS Consulting som underutvalg

NHHS Consulting er studentforeningens egen konsulentgruppe. Gruppen er organisert som et aksjeselskap som er heleid av studentforeningen, samtidig som de er et underutvalg i NHHS. Den studentdrevne gruppen tilbyr konsulenttjenester til eksterne oppdragsgivere mot betaling, og skal fungerer som en læringsbedrift for studentene.

Blir gjerne interessegruppe
– Det har ikke vært noe diskusjon rundt om vi skal være et underutvalg eller interessegruppe så lenge jeg kan huske. Vi kan godt bli en interessegruppe så lenge vi kan ha den nødvendige fleksibiliteten vi trenger for å drive et konkurranseutsatt studentkosulentselskap, sier Vetle
Dahl Gundersen.

Han er leder i NHHS Consulting. Gundersen trekker frem at Consulting har få av de samme fordelene som andre underutvalg har.

– Vi er ikke et typisk underutvalg. Vi får ikke velferdspenger og vi bruker nesten ikke studentforeningen. Vi er, og må være, uavhengige av studentforeningen ettersom vi tar oppdrag fra eksterne aktører. Når vi for eksempel tar oppdrag for SiB må det være klart at vi utfører oppdraget uavhengig av NHHS’ synspunkt på problemet, sier Gundersen.

Han presiserer til at Consulting fortsatt ønsker å være en del av studentmiljøet på NHH, og en del av NHHS.

– Det hadde vært synd å miste kontoret, og ikke kunne delta på standsaften og liknende. Vi vil ha NHH-studenter som ansatte hos oss, og ønsker å være studentenes inngang til konsulentverden.

Kan beholde kontoret
Også tidligere leder for representantskapet og NHHS nåværende medlem i Consultingstyret, Runar Wiksnes, mener NHHS Consulting ikke trenger å være et underutvalg.

– NHHS Consulting er best som et aksjeselskap eid av NHHS. Å være et underutvalg skaper tettere tilknyttning, og gruppen fremstår som en del av studentforeningen. Som aksjeselskap kan Consulting få mer distanse fra NHHS, noe som er hensiktsmessig med tanke på konsulentvirksomheten.

Wiksnes mener det ikke er noe i veien for at NHHS Consulting kan beholde kontoret om de skulle opphøre å være et underutvalg.

– Det er opp til kjernestyret, men jeg kan ikke se noe i veien for at et selskap eid av studentforeningen kan beholde kontoret.

Betaler fortsatt lønn
Også i år gikk NHHS Consulting med driftsunderskudd. K7 Bulletin har tidligere skrevet om hvordan NHHS Consulting tar ut lønn på tross av driftsunderskudd, noe som har tært på egenkapitalen i de senere årene. Også i år var selskapet det eneste underutvalget i studentforeningen som utbetalte lønn til sine medlemmer. Gundersen ønsker å fortsette å betale lønn.

– Mange i studentforeningen har flere verv. Vi ønsker en utvikling der de som er med i NHHS Consulting på sikt bare skal være med der. De har consulting som en deltidsjobb, og kan stille opp på svært kort varsel.

Gundersen presiserer samtidig at han ikke mener NHHS Consulting gjør en viktigere jobb enn resten av studentforeningen.

– Lønnsutbetaling er veldig i strid med tankegangen ellers i studentforeningen, der stemningen er mer «felleskapet über alles». Vi ønsker å ta del av fellesskapet, og tilbyr dermed tjenestene våre til resten av studentforeningen som payback. Men vi må samtidig konkurrere mot andre studentdrevne konsulenttjenester.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram