Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Fikk 30.000 mer enn de ba om


27. november 2017
Sist oppdatert: 27. november 2017

Mens noen organisasjoner ble kuttet stort på årets budsjettmøte, fikk Studentersamfunnet 30.000 kroner mer enn de opprinnelig søkte om.

Det har vært mye diskusjon rundt Velferdstingets (VT) budsjettfordeling den siste uken. Særlig NHH-studentene har uttrykt misnøye over budsjettutfallet.

Mens noen av studentorganisasjonene har mistet mye støtte, har kuttene samtidig frigjort mer penger til andre studentorganisasjoner. Blant disse er Studentersamfunnet i Bergen (Samfunnet), som opprinnelig søkte om 220.000 kroner, men fikk tildelt 250.000 (høy pott). Budsjettkomiteen hadde innstilt på 220.000 kroner.

Essensiell støtte på beskjedent grunnlag

Leder i Studentersamfunnet, Oda Bjerkan, mener at mye av forklaringen ligger i søkerhistorikken til organisasjonen. 


– Vi søker samme, nøkterne sum hvert år, og øker kun søkersummen vår når den totale potten økes.

På tidspunktet Studentersamfunnet i Bergen sendte inn søknad om støtte var det ikke opplyst at totalsummen skulle økes. Når informasjonen i ettertid kom ut, forklarte de sin situasjon, og håpet at Velferdstinget ville vurdere saken. Bjerkan forteller at de ikke hadde noen forventninger om å vinne frem med forespørselen, men at de er svært takknemlige for at Velferdstinget har vist dem tillit på denne måten.

VT-representant Stian Skarheim Magelssen, som hadde forhandlingsmandat fra UiB-benken, ser på de forsinkede opplysningene som avgjørende kombinert med den beskjedne søknadshistorien til Studentersamfunnet.

– Siden de ikke fikk denne informasjonen i år, så vi det som naturlig at vi skulle gi dem en litt høyere sum sånn vi alltid gjør når den totale potten øker.

Bjerkan presiserer videre at støtten fra VT sikrer hjørnesteinen i deres driftsbudsjett for neste år. Den økte bevilgningen er viktig for en organisasjon som Samfunnet.

– Samfunnet drives som en 100 prosent frivillig organisasjon, og den økte støtten fra VT vil diversifisere donorbasen vår. Den vil også sikre at vi kan fortsette å holde prisen for medlemskap på 50 kroner for et semester.

Screen Shot 2017-11-27 at 11.22.33
Oda Bjerkan: Leder i Studentersamfunnet (foto: Jennifer Maria Forfang Foto NHHS)

Avviser beskyldninger om udemokratiske kutt

På NHH, ikke minst gjennom sosiale medier som Jodel, har det blitt diskutert hvorvidt det er sentrum som har blitt prioritert i Velferdstinget.

Særlig Studvest, Samfunnet og Studentradioen har fått tildelt mer fra Bergen Studentvelforening (underorgan til VT) enn det som ble lagt frem i budsjettkommiteens innstilling. Disse har til felles at de er situert på Høyden og rekrutterer tungt fra Det samfunnsvitenskaplig fakultet (SV) ved UiB. Magelssen avviser at dette utgjør et grunnlag for kritikk.

– Jeg oppfatter det ikke slik at det er en liten andel av studentene som nyter godt av ordningen. Jeg mener tvert i mot at budsjettet gir et velferdstilbud som treffer alle studentene i Bergen.

Magelssen peker på at Samfunnet er et tilbud som gir god studentvelferd til alle studentene i Bergen, uavhengig institusjonstilhørighet.

Bjerkan bekrefter at få av Studentersamfunnets aktive medlemmer kommer fra NHH. Hun fremhever likevel at organisasjonen har aktive medlemmer fra både HVL, NHH, NLA, BI, Høyskolen Kristiania og alle UiBs fakulteter.

Flere av medlemmene fra NHH er svært fremtredende i organisasjonen.

– 
I høst holdt stod for eksempel en NHH-student bak det populære arrangementet “Når kapitalismen kollapser” med professor Ola Grytten, forteller Bjerkan før hun legger til:

– Arrangementene som våre medlemmer produserer er åpne for alle, og ikke minst relevante for mange. Slik sett mener jeg vi tilbyr studentvelferd til alle Bergens studenter. I løpet av høstsemesteret har vi hatt over 9000 besøkende på våre arrangementer. Til sammenligning finnes det, så vidt jeg vet, bare 3500 studenter ved det samfunnsvitenskapelige fakultet.

– Budsjettkomiteen ikke verdig VTs tillit

Magelssen mener at mye av kritikken mot VT er et resultat av at Velferdstinget har fraveket fra budsjettkomiteens innstilling, som han i år mener ikke er verdig Velferdstingets tillit.

–  Vi mener den ikke har vært godt nok begrunnet.  Det største problemet er at budsjettkomiteen ikke har tatt til seg innspillene fra Velferdstinget. Innspillene fra store deler av delegasjonene retter seg til hvilke grupper som bør kuttes, og hvilke som bør premieres.

I årets budsjett var det motstridende syn om hvor mye penger som burde delegeres  til særlig Stoff, K7 Bulletin og Studvest. Magelssen mener dette er klare uttrykk for at delegasjonenes innspill ikke etterfølges.

– De skal legge en god ramme for debatten. De må også legge vekt på innspillene fra Velferdstinget. Når dette ikke er gjort er det vanskelig å legge innstillingen til grunn, sier Magelssen.

Stian Skarheim Magelssen: Studentpolitiker ved UiB (foto: Sondre Hansmark).
Stian Skarheim Magelssen: Studentpolitiker ved UiB (foto: Sondre Hansmark).

Den underkommuniserte budsjettvinneren

Magelssen mener at en av årets budsjettvinnere var NHHI. Det er den eneste idrettsorganisasjonen som har fått akkurat det de søkte om.

– Med en økning på 40.000 kroner er det rart å se hvordan miljøet på NHH mener at de ikke har vært en budsjettvinner. Store deler av NHH er med i NHHI, og dette er dermed velferd som dekker mange når idrettslaget er en av de store vinnerne. Det er et godt budsjett for NHH.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram