Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Fikk ikke frede egen lønn


6. mai 2014
Sist oppdatert: 9. mai 2014
Avgjørelsen om å frede lønnen til lederen av Velferdstinget ble aldri spennende. Etter en kort og ryddig diskusjon endte det med at kun tre personer stemte for forslaget.

 

Det var på forhånd knyttet stor spenning til forslaget om å frede lønnen til lederen av Velferdstinget (VT). Kun tre personer stemte imidlertid for at VT-lederens lønn skulle unntas de årlige budsjettforhandlingene om høsten, under Velferdstingets møte tirsdag kveld.

Eksternansvarlig Jørund Thomassen Gjesvik i Kjernestyret var blant representantene i Velferdstinget som stemte mot forslaget til Prestegard.

- Jeg er lettet nå. Jeg er overrasket over at Velferdstinget var så enige om dette, sier han.

- Ville påvirket legitimiteten
Gjesvik mener forslaget ville påvirket legitimiteten til Velferdstinget, hadde det gått gjennom.

- Jeg synes VTs arbeidsutvalg må søke om midler på lik linje som de andre søkerorganisasjonene. Det er et viktig prinsipp å opprettholde. Dersom VT behandler lønnstildelingen under høstens budsjettforhandlinger, blir det også lettere å se helheten av hvordan midlene fordeles, forklarer han.

VT-leder Tor Sivertsen Prestegard var blant dem som i forkant av møtet fremmet forslaget om å utbetale lønn direkte fra SiB.

- Jeg føyer meg til vedtaket gjort av Velferdstingets representanter. VT har forberedt seg godt, og diskusjonen i forkant av vedtaket viser at mange har gjort en grundig vurdering, sier Prestegard.

Ville unngå tidkrevende diskusjoner

Vedtaket innebærer at VT-lederens lønn fortsatt avgjøres under budsjettmøtet til Velferdstingets budsjettkomité. VT-leder Prestegard ønsket imidlertid at lønnen til stillingen han nå besitter skal gå direkte fra Studentsamskipnaden (SiB), i stedet for at det årlige budsjettmøtet skal behandle lønnen hver høst.

På budsjettmøtet blir midler fra en andel av studentenes semesteravgift fordelt. Budsjettforhandlingene preges ofte av omfattende diskusjoner. Om lønnen skulle blitt utbetalt direkte fra SiB, ville også rammene budsjettkomiteen har til å fordele midler blitt innstrammet.

- Man har sett de fire siste årene at det blir utrolig mye diskusjon rundt lønnen, men at den alltid blir stående. Man bruker dermed mye tid på å diskutere noe alle egentlig vil ha, men som noen er litt prinsipielt i mot, sa Prestegard til Studvest tidligere i uken.

Dersom Prestegard hadde fått det som han ønsket, ville ikke lønnen vært utsatt for store endringer fra år til år, avhengig av hva Velferdstinget hadde valgt å bruke i lønnsutgifter på stillingen.

- Velferdstinget må behandle seg selv slik som alle andre søkerorganisasjoner behandles. Det ville vært et rart signal å sende, om man delte ut penger til seg selv før en behandlet de andre søknadene, sier Gjesvik.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram