Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Flere med problemfylt alkoholbruk på NHH enn ved UiB: – Ikke noe nytt at NHH skiller seg ut

På et fakultet i Bergen svarer mer enn hver tredje utspurte mann at han er alkoholavhengig.

Mange studenter på NHH rapporterer om skadelig alkoholbruk. Foto: (Gabi/Foto NHHS)
22. mars 2023
Sist oppdatert: 5. april 2023

Hele 33 prosent av respondentene fra Norges Handelshøyskole (NHH) oppgir i SHoT-undersøkelsen at de har en skadelig alkoholbruk. Det kommer frem i NHHs egne SHoT-rapport som K7 Bulletin har fått tilgang på.

Det er en mye høyere andel i forhold til resten av landet. I gjennomsnitt oppgir 14 prosent av den utspurte studentmassen at de har en skadelig alkoholbruk.

På NHH er det flest menn som oppgir en skadelig alkoholbruk med hele 42 prosent. 24 prosent av de kvinnelige respondentene svarer det samme.

På landsbasis mener henholdsvis 25 og ni prosent av utspurte menn og kvinner at de har et skadelig alkoholbruk.

Ida Lutro er leder for Velferdstinget Vest (VT). Hun synes først og fremst at det er bekymringsverdig at såpass mange studenter har skadelig alkoholbruk. 

Det er ikke noe nytt at NHH skiller seg ut fra de andre studieinstitusjonene i Bergen, sier hun.

Lutro mener samtidig at dette er en problematikk som hun opplever i større grad enn før blir tatt på alvor. Hun skryter av NHHS sitt arbeid med å tilby gode, alkoholfrie arrangementer, særlig under fadderuken. VT-lederen kaller NHH «forut for sin tid». 

Ida Lutro er leder i Velferdstinget Vest. Foto: (Truls Skram Lerø/Studvest)

Det at NHH kommer dårligere ut i undersøkelsen enn de andre studieinstitusjonene i Bergen tror Lutro er et sammensatt problem. Hun nevner identitet, historie og kultur som mulige bidragstytende faktorer.

I tillegg er NHH-studentene litt alene der ute i Sandviken, sammenlignet med UiB og HVL, og omgås ofte på campus i sosiale sammenhenger.

Gode på frivillighet

Hun hyller frivillighetskulturen på NHH, og sier skolen er et forbilde og et godt eksempel på hvordan studentfrivilligheten kan og bør være. 

Men bak dette engasjementet og drivet kan nok også alkohol knyttes opp mot at så mange vil være engasjerte.

Hun legger til:

Det er kult med Kjelleren og all aktiviteten der, men når man vet man har såpass høy andel som deltar i frivillighet som er knyttet opp mot sosiale arrangementer, vil det også være en kobling til alkohol.

Alkoholavhengighet ved UiB

I UiBs rapport finner man tilsvarende tall for de som studerer på Bergens eneste universitet.

27 prosent av utspurte menn mente at alkoholbruken deres var skadelig, mens ti prosent av kvinnene sa det samme.

Det er blant de mannlige UiB-studentene ved samfunnsvitenskapelig fakultet man finner flest som frykter mest for eget alkoholforbruk. Her oppgir hele 36 prosent at de har en skadelig alkoholbruk, tett etterfulgt av juridisk fakultet hvor 32 prosent av de mannlige respondentene oppga det samme.

Høyt alkoholforbruk på NHH

Det gir ikke mening å dele NHH-studentene inn etter fakultet. Sammenligner man UiBs fakulteter med NHH, er det flest menn på NHH som mener de har en skadelig alkoholbruk. På andreplass og tredjeplass kommer mennene på henholdsvis samfunnsvitenskapelig og juridisk fakultet.

Det var god stemning under fjorårets Bergensbaneløp. Her heier ASAP (Alltid Seier Alltid Promille) på løperne. Foto: (Ingrid Skogeng Hansen/Foto NHHS)

Blant kvinnene på NHH oppgir 24 prosent at de har et skadelig forbruk. Det er langt over landssnittet, hvor «kun» ni prosent mener de har skadelig alkoholbruk. .

Leder i Kjernestyret svarer

Om tallene skriver leder i Kjernestyret (KS) Dinogen Uruthiran i en e-post til K7 Bulletin:

Studenter er i en alder og i en livssituasjon med få forpliktelser og et tilbud på svært mange sosiale aktiviteter, og vil av den grunn score høyere på alkoholinntak enn andre. På NHH har vi et ekstremt godt miljø med mange flere sosiale aktiviteter enn noen av de andre institusjonene, noe som kan være med på forklare hvorfor tallene ligger såpass høyt. SHoT undersøkelsen viser også at NHH studenter er klart yngre snittet i landet, noe som også kan forklare forskjellen. 

Tallene som dere referer til i spørsmålene kommer fra SHoT-undersøkelsen. I følge SHoT undersøkelsens egen nettside er hovedformålet å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen for øvrig. Det er derfor hensiktsmessig å se på flere aspekter ved SHoT undersøkelsen når den skal tolkes. SHoT undersøkelsen viser at NHH studenter har færre psykiske plager, føler seg mindre ensomme og føler seg mindre utenfor sammenliknet med resten av landet. Videre viser undersøkelsen også at NHH studenter også har færre fysiske plager/smerter. 

På den andre siden, er det viktig å understreke at statistikken relatert til alkoholforbruk er en statistikk vi ikke er stolte over å ligge på toppen av. Vi i KS er opptatt av at NHH-studentene skal ha et variert tilbud der både sportslige og kulturelle aktiviteter skal være i fokus, og at sosiale aktiviteter skal kunne skje uten konsum av alkohol. Vi har eksempelvis arrangert skidag med tur til Myrkdalen og under fadderuken hadde vi flere alkoholfrie arrangementer.

Det er derimot vanskelig å påvirke forbruket på en annen måte enn at vi tilrettelegger for en kultur der det er akseptabelt å si nei takk til alkohol.

K7 Bulletin retter: I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at UiBs rapport brukte benevnelsene «lavrisiko», «problemfylt» og «alkoholavhengig». I en nyere versjon av sin rapport går det frem at bruker de samme benevnelsene som i NHH-rapporten. Feilen ble rettet 23.03.23 klokken 09.56.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram