Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Foran enhver stor kvinne står en mann


I hele vår levetid har det vært bra å være kvinne i Norge. Nå er vi bekymret for hvordan det blir å vokse opp som kvinne i en verden der Trump er øverste leder.

Selv om USA og Trump er langt borte, er holdningene han står for farlige også her. Norske medier gjør store oppslag av hver minste, hårreisende ting Trump sier. Det er viktig å gjøre folk oppmerksomme på hva slags holdninger verdens mektigste mann står for. Vi må allikevel være forsiktige, slik at disse holdningene ikke blir aksepterte og får fotfeste også i norsk offentlighet.

Kvinner skal ikke først og fremst bli snakket om som en glede for øyet eller behagelig selskap. Vi skal først og fremst ha en naturlig plass i ledende posisjoner i samfunnet. Ikke slik som vi ser i USA, der kabinettet til Trump for øyeblikket består av 17 menn og to kvinner. Vi kan ikke la eldre rike, hvite menn ta fra oss rettigheter som er sårt tilkjempet.

Vi må, på en måte som vi ikke er vant til fordi vi har tatt likestilling for gitt, ta opp kampen mot disse holdningene. Likestilling kommer ikke av seg selv. Menn får fortsatt bedre betalt enn kvinner. De gjør mindre uformelt arbeid, bedre kjent som husarbeid og barnepass, og de gjør mindre av «rutineoppgavene» på jobb. I stedet er de målrettede og klatrer på karrierestigen. De vet at alt småplukket blir tatt hånd om av noen andre, slik at de kan konsentrere seg om det de syns er viktig.

Allerede i studietiden må vi kvinner lære oss å bli mer selvopptatte og selvsikre. For å nå våre egne mål, må vi tørre å sette oss selv først. Menn har gjort dette i tusenvis av år, for som alle vet: bak enhver stor mann, står en kvinne. Dette må vel også bety at foran enhver stor kvinne står en mann.

Selv om verdens mektigste mann snakker om kvinner som objekter, må vi ikke bli fylt med avmakt. Vi må ta plass. Dette handler om noe mer enn personlig selvhevdelse. Unge kvinner har et samfunnsansvar i å lære oss hvordan vi skal posisjonere oss og nå toppen. En masteroppgave fra BI viser at jo flere kvinner en bedrift har i styret, jo mer lønnsom er bedriften. Forskning fra NHH viser at bedrifter med kvinner i styret handler mer etisk og jukser mindre med regnskapene.

Det er nå vi må handle hvis vi skal unngå bevege oss bakover i tid. Du bør som mann oppfordre dine kvinnelige medstudenter eller medarbeidere til å ta lederansvar. Du bør som kvinne tørre å se deg selv som en leder, og ikke vike for en selvsikker mann. Vi må leve opp til den hverdagen som generasjonen før oss har kjempet for, ved å omfavne og beskytte likestilling i Norge. Det skal være like selvfølgelig at kvinner hører hjemme i styrer og lederstillinger som at menn gjør det.

I hele vår levetid har det vært bra å være kvinne i Norge. Hvis dette reverseres, kommer hele samfunnet til å tape på det.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram