Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Foreningen for - 100 år


9. februar 2016
Sist oppdatert: 16. februar 2016

24. januar i år fylte Foreningen for NHH i Bergen 100 år. Foreningen for ble stiftet 24. januar 1916 med det klare formål å etablere Handelshøyskolen i Bergen.20 år senere, altså i 1936, ble skolen endelig innviet, og det av selveste Kong Haakon VII.

– En kan si at den ærefulle innvielsen og den gode mottakelsen skolen fikk,
absolutt inspirerte styret i Foreningen til høyere ambisjoner. For etter en tid ble Foreningens formål utvidet til å arbeide for å fremme Norges Handelshøyskole. Og dette formålet har vi arbeidet ufortrødent med siden, forteller leder av Foreningen for, Mette Storvestre.

Storvestre legger til at det er tidligere NHH-studenter som sitter i styret.

– Følgelig har vi forståelse for hva høyskolen står for faglig og sosialt, legger hun til.

Kapital på rundt 14 millioner kroner

­­– Kan du si noe om hvor store midler Foreningen for total disponerer, og hvor mye som sånn cirka årlig benyttes til å støtte Handelshøyskolen og dens studenter?

– Totalt utgjør kapitalen rundt 14 millioner kroner, og det er av avkastningen av denne styret deler ut midler. Størrelsen på utdelingene vil naturlig nok variere fra år til år, men vi kan røpe at vesentlige midler har gått til store investeringer og vedlikehold på Kramboden.

Storvestre er tydelig stolt over rekken av gaver til fremme for høyskolen, som styret har kunnet gi. Vi har for eksempel gitt betydelige gaver til utsmykning av NHH. Flyttingen av spisestuen Stupet fra Conrad Mohrs villa på Fjøsanger til Breiviken, var det også i sin tid Foreningen som bekostet. Og da nybygget ble tatt i bruk i 2013, ga vi et vakkert kunstverk av Inger Sitter. Vår tidligere formann estimerte at utdelingene av gaver og midler til særskilte formål trolig summerer seg til rundt 25 millioner kroner over årene.

Støtter NHHS

Men det er slett ikke bare håndfaste gaver Foreningen for bevilger midler til.

      En viktig del av aktiviteten vår er å støtte studentene direkte, gjennom bidrag til Kramboden, musikk- og sportsaktiviteter og andre bidrag som bygger opp under det unike studentmiljøet på NHH. Tidligere innvilget vi dessuten stipender til ansatte og studenter, men søknadene til disse behandles nå av Høyskolen. Overføringen av disse stipendmidlene til Høyskolen medførte for øvrig en sterk reduksjon i foreningens fondskapital.

– Hva er grunnlaget for foreningskapitalen?

­–   For hundre år siden samlet Foreningen for inn betydelige midler for å opprette  en handelshøyskole. De som tegnet seg først på listen med en pengegave til formålet, var dronning Maud og Haakon den 7. Mange andre som ønsket en slik utdanningsmulighet i Norge fulgte på med gaver og det anslås at statsråd Lehmkuhl klarte å reise over en million kroner til formålet. I dagens verdi ville dette vært et betydelig beløp. Både villaen Museplass 1 på Høyden der NHH ble åpnet i 1936 og studenthytten Kramboden ble altså finansiert med disse innsamlede midlene.

– Hvordan og av hvem forvaltes midlene?

– Det er  Pareto som forvalter Foreningens midler gjennom aktiv fonds-
forvaltning.

  Kan du si noe mer om risikoprofilen på forvaltningen?  Hvilke retningslinjer har dere gitt Pareto med henhold til fordeling på aksjer og obligasjoner?

  Styret legger vekt på at forvaltningen skal være forsvarlig, slik at vi ivaretar stiftelsens formål. Styrets medlemmer er idealister og utfører styrearbeidet på ulønnet og frivillig basis. Av gode årsaker har derfor  forvaltningen blitt satt ut til et solid og velrenommert forvaltningsmiljø som kan vise til gode resultater over tid.

– Hvorfor bruker dere Pareto, og ikke skolens egne finansprofessorer og andre fagfolk fra eget miljø?

– Vi konsulterte NHH, men de hadde selv valgt å bruke eksterne forvaltere av sine fond. Styret i Foreningen hadde derfor en grundig prosess der ulike forvaltere ble vurdert av styret. Det endte med at Pareto ble valgt. Kapital er plassert i fond fremfor enkeltpapirer for å redusere risiko. Men selv om forvaltningen er satt ut, påligger det styret et ansvar å styre risiko ved å fordele investeringsprofilen og dermed risikonivået. Kapitalen er fordelt på aksjer, obligasjoner og høyrentefond. Styret diskuterer jevnlig fordeling på aktivaklassene. Vi kan nevne at indeksfond ble vurdert, men vi falt ned på aksjefond med aktiv forvaltning. Det skjer en rask utvikling her, og vi vurderer fortløpende om hva som vi tror gir best avkastning etter forvaltningshonorar. Forvalter vurderes mot en benchmark, og på styremøtene diskuterer vi performance. Det er sterke fagpersoner innenfor finans på NHH og styret vil henvende oss til rektoratet for å se på muligheten for å få noen av disse inn i en referansegruppe for Foreningens styre.

– Nå utfordres NHH av BI og for så vidt også av økonomistudier ved andre norske universiteter, som INDØK i Trondheim osv. Men fremdeles er NHH mest anerkjent. Hva kan Foreningen for bidra med for å sikre NHHs lederposisjon i årene fremover?

– NHHs historie kan summeres opp med å si at det er historien om sterke menn med et brennende driv for en sak, gode strategiske valg, diplomatiske evner og en imponerende evne til å reise kapital. Dette engasjementet fra Statsråd Lehmkuhls tid, er en sterk inspirasjon for styret i Foreningen den dag i dag.
Vi brenner for å bidra til NHHs langsiktige og strategiske tenkning. Den gang hadde de blikket fast rettet mot fremtiden. Det står nedtegnet i NHHs stiftelsesberetning at ”Handelshøiskolen skal være på høide med sin tid.” Foreningen vil bruke jubileumsåret til å bidra med å oppfordre NHHs ledelse og studenter til å være sultne og ikke falle for fristelsen med å bli fornøyd med status quo. I 2016 raser verden videre i et raskt tempo, og det er krevende å være på “høiden av sin tid”. Det å stadig dyrke endringskraften tror vi er nødvendig for å bevare høyskolens nasjonale lederposisjon og internasjonale anseelse. Et bidrag er at vi som et ledd i 100- års feiringen planlegger å invitere til et rundebord der vi diskuterer «store tanker for NHH i de neste 100 år». Ideer og tanker som kommer ut av dette vil bli overlevert til NHH.

– Hvordan feiret dere 100-årsjubileet?

— Dagen ble markert på 100-årsdagen i Stupet den 24. januar. I går var det en ærverdig jubileumsmiddag der Stupet ble fylt til randen av studenter, tidligere og nåværende rektorer på Stupet, andre fra NHH og styret i Foreningen. Videre vil det nevnte rundebordet avholdes og det vil bli markeringer i forbindelse med høstens Lehmkuhlforelesning.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram