Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Foreningsmøte: Trønderne tar over NHHS

Forrige onsdag avholdt NHHS foreningsmøte (FM). Teknisk gruppe (TG) dominerte valget og flere nye grupper, som Trøndernes interesseorganisasjon, ble presentert.

Endringer i sammensetningen av Kjernestyret og NHHI ble diskutert på foreningsmøtet. (Foto: Eva Camilla Knutsen)
25. april 2023
Sist oppdatert: 26. april 2023

Foreningsmøtet (FM) er NHHS' generalforsamling som avholdes to ganger i året. På FM vedtas det viktige beslutninger som angår foreningen, inkludert økonomiske investeringer og endringer i vedtektene. 

Norsk eller Engelsk?

FM starter med en uklarhet i hvilket språk som skal tas i bruk. Panelet starter FM med å snakke norsk, til tross for et ønske fra leder i Kjernestyret, Dinogen Uruthiran, om at alle deltakerne skal snakke engelsk. Meldingsrunden fortsatte på engelsk, men andre deler av foreningsmøtet foregikk på norsk. Til tross for en ujevn start, går resten av møtet på skinner.

Doblet inntektene

På FM presenterte NHHS sin årsregnskap for 2022, som viste en fordobling av årsinntektene. Foreningen hadde også hatt den største omsetningen noensinne, med 27 393 695 kroner. Lederen for Regnskapsgruppen, Lars Farestveit, ble utpekt til månedens NHHS-er for årsmeldingen han skrev, og at «han gjorde langt mer enn det ville forventes». Som belønning fikk han noe godt å drikke i glasset sitt.

Årsregnskpet inkluderte også en oversikt over verdien av pengene NHHS satte i et indeksfond hos KLP. (Foto: Eva Camilla Knutsen)

Nytt varslingsskjema

Kontrollutvalget (KU) presenterte et nytt digitalt varslingsskjema utviklet av IT-gruppen. Videre ble det diskutert om et ekstraordinært ankeorgan som skulle samles når Kjernestyret (KS) eller Kontrollutvalget var inhabil og ønsket å anke. Dette organet skulle bestå av den forrige lederen for KU, nåværende leder for NHHI, et habilt medlem fra KS eller KU, og lederen for KU i Juristforeningen i Bergen.

En annen viktig sak som ble vedtatt var å gi NHHI-styret mandat til å håndtere disiplinærsaker innen idretten. Hvis det skjedde noe idrettslig ugreit under kamp eller trening, kunne man nå varsle NHHI. Det ble også besluttet å gi større fleksibilitet på frister og prosess i alvorlige saker, og disiplinærsaker skulle ikke ha noen foreldelsesfrist.

HR-ansvarlig i Kjernestyret

En endring av §5 i vedtektene ble diskutert. Det var snakk om en ny KS-struktur, og det ble besluttet at rollene som fagpolitisk-ansvarlig og ekstern-ansvarlig skulle slås sammen. Andre stillinger skulle få nye navn og ansvarsområder (med unntak av leder og økonomiansvarlig). Lederen i KS, Dinogen Uruthiran, forklarer at dette vil gjøre det mer tydelig hvilke ansvarsområder hvert KS-medlem har. 

Blant de større endringene er at markedsansvarlig nå blir markeds- og kommunikasjonsansvarlig. Det skulle også opprettes en ny stilling for HR-ansvarlig, som skulle ha ansvar for rekruttering, valg, medlems- og tillitsvalgtbehandling, inkluderingstiltak og internasjonale studenter. KS innstilte seg positivt til søknaden, men foreslo en endring hvor HR-ansvarlig også skulle ha ansvaret for kommunikasjon, i stedet for at dette flyttes over til markedsansvarlig.

Uruthiran forteller at endringene kommer til å skje gradvis, slik at det kan vurderes hvorvidt disse er positive. Endringer som at prosjektansvarlig omgjøres til arrangementsansvarlig, og overtar aktivitetskalenderansvaret, og at internansvarlig omgjøres til driftsansvarlig, og overtar ansvaret for skjenkebevilgningen, fikk umiddelbar endring. Andre endringer kommer ikke før neste år. Blant disse er sammenslåing av fagpolitisk- og eksternansvarlig, og opprettelse av HR-ansvarlig.

Sammenslåing av stillingene vil også gjøre at Studentpolitisk Utvalg NHHS og Studentutvalget ved NHH får egne ledere.

TG på topp

Det var også valg av ny leder og eksternt medlem i Finansstyret (FS), samt nye leder, internt medlem og eksternt medlem i KU. Finn Lucas Griggs ble valgt som leder for FS, mens Hans L. Falck ble valgt som eksternt medlem. Ingen stilte som leder for KU, men til slutt stilte lederen for Teknisk Gruppe (Jørund Storrusten). Et annet TG-medlem, Per Olav Hagen Hallingstad, ble valgt som internt medlem. Stine Stolpestad ble valgt som eksternt medlem

Hainnhoinn i bainn

Trøndernes interesseorganisasjon er en ny gruppe som er opprettet for å samle trønderske studenter og promotere trøndersk kultur og tradisjoner. De har allerede ansatt en egen bryggmester og sodd-, sosial-, «pæng»-, galla- og ekskluderingssjefer. Det virker som om de har mange spennende planer på gang. Et kriterium for å være med i gruppen derimot er at man skal kunne uttale uttrykket «Hainnhoinn i bainn» på ekte trøndersk.

Trøndernes interesseorganisasjon sine «vedtekter». (Foto: Eva Camilla Knutsen)

Andre grupper som ble presentert var FremHenne og NHHI Run. FremHenne er en gruppe som ønsker å oppfordre jenter til å sikte mot lederstillinger i arbeidslivet, mens NHHI Run beskriver seg selv som «en jentegruppe for løping som skiller seg ut fra andre løpegrupper ved at de faktisk løper».

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram