Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Foreningsmøte: – Velferden er historisk høy

Onsdag 6. april var det igjen duket for foreningsmøte for NHHS i aulaen, med alkohol og pizza som kjennetegn.

Aulaen var fullt opp. Det samme gjaldt Hansa-plastglassene. Foto: Aksel B. Lindberg
8. april 2022
Sist oppdatert: 18. april 2022

K7 Bulletin var også til stede, ettersom vi er lovpålagt i vedtektene å dekke alle foreningsmøter.

– Er det mulig å få den i printet versjon?

Først ut av var Kjernestyret fra fjoråret. De presenterte årsmeldingen fra 2021, et dokument på nærmere 50 sider som de hadde utarbeidet siden de gikk av. Oppgaven er at det skal vise hva som har skjedd av større hendelser i NHHS i 2021.

–  FKU (fadderuken red.anm.), koronahåndtering, NHHS’ 85-års jubileum, og nye lokaler var det som var gjennomgående i 2021. Vi droppet et eget kapittel om korona, fordi hvis du ikke har fått med deg det, sa Stine Stolpestad og lot siste ledd i setningen henge i luften.

Hun var leder for KS21.

– Er det mulig å få den i printet versjon, spurte en mann fra salen.

Til det svarte Liv Kari Bakka Solås, forhenværende informasjonsansvarlig i KS21 at NHHS prøver å bli miljøvennlig, og fikk en helt ålreit respons i form av litt spredt latter.

– Sikkert mulig å printe ut selv, sa ordstyrer.

Historisk velferd

I NHHS’ årsregnskap for 2021 kom det frem at stoda er særdeles bra. Det var et positivt årsresultat på 1 938 651 kroner. NHHS’ to datterselskaper gikk ut av året med et positivt resultat. NHHS Consulting og Femme Forvalting hadde resultat på henholdsvis 121 413 kroner og 179 855 kroner.

– Velferden er historisk høy, sa Bendik Brunvoll da han forklarte regnskapet.

Vedtektsendring

På forhånd var saken om vedtektsendringer den mest interessante. Forslaget innebar en rekke endringer, blant annet i Finansstyret. Forslaget tok til orde for at lederne i prosjektene Bergen Challenge, Symposiet og UKEN skulle få stemmerett. I tillegg foreslo man at Næringslivsutvalget (NU) skulle bli stemmeberettiget på grunn av deres voldsomme inntjening på rundt 3,5 millioner kroner. Leder av NHHI får også plass i det nye Finansstyret. Begrunnelsen for dette er at de er det desidert største underutvalget, og representerer 2000 studenter.

En undergruppe som ble unnlatt plass i Finansstyret var Klubb- og Kulturutvalget (KKU). De hadde lagt inn et benkeforslag der de stilte seg bak opprinnelig forslag, men at også de ble stemmeberettiget styremedlem.

Benkeforslaget ble forkastet etter voteringen viste favør det opprinnelige forslaget.

Årsaken til at KKU ønsket å være en del av Finansstyret var at de føler de er en integrert del i store deler av det som skjer på skolen. De la spesielt vekt på at Finansstyret håndterer NHHS' langsiktige strategi. Her innebærer blant annet eiendomsutvikling.

Utbedringer av Kjelleren har lenge stått på dagsorden, området som KKU både styrer og har førstehånds kunnskap om.

Argumentet mot å gi dem stemmerett i Finansstyret var at man mente KKU stilte på lik linje med andre grupper i NHHS. Her ble blant annet Teknisk Gruppe (TG) nevnt. Ved å gi KKU stemmerett ville man prioritere dem foran andre grupper av samme rang, var argumentet.

Forslaget ble fremmet av Sverre Skjauff, og Kjernestyret stilte seg bak forslaget.

K7 Bulletin retter: Tidligere var Bendik Brunvoll sitert på: Velferden er historisk lav. Her var det motsatt. Velferden er historisk høy. Rettelsen ble gjort klokken 19.45.

K7 Bulletin retter: NHHI sin plass i Finansstyret ble ikke nevnt i sakens opprinnelig versjon. Det ble lagt til 18. april klokken 14.50.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram