Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Forskjellsbehandling innad i studentmiljøet


30. april 2018
Sist oppdatert: 30. april 2018

Etter at Sander Eilertsen onsdag gikk ut med et leserinnlegg i K7 Bulletin om at «noe er fullstendig galt med miljøet på NHH» har flere hevet seg på debatten om studentmiljøet på skolen. En debatt jeg tror er fornuftig å ha, og som forhåpentlig vil føre til endring. Som ekstern 5.kullist på NHH har jeg selv et inntrykk av hvordan NHH oppfattes for mange av oss eksterne, «de som kommer utenfra, de som ikke er ekte NHH-ere».

Det første jeg har merket, er at mange av de eksterne jeg omgås med ikke føler et behov for å engasjere seg like mye i studentmiljøet til NHH – vi skal tross alt bare være her i maks to år. Men om man likevel ønsker å være med på ting, kan dette oppleves noe vanskelig. Ikke bare for eksterne masterstudenter, men for alle som ikke har funnet seg helt til rette på skolen. En av faktorene jeg mener bidrar til at skillet mellom de som er "innenfor" og de som er "utenfor" blir større, handler om forskjellsbehandlingen som foregår internt i studentforeningen. Ta for eksempel 5. kullshow, et av de mest populære showene på NHH. Til dette arrangementet var det i høst 180 billetter som alle i utgangspunktet hadde lik mulighet til å få kjøpt. Showet holdes i Aulaen på skolen, et lokale der det er plass til ca. 600-700 personer. Så hvor ble det av de siste 500 billettene? Noen billetter kunne man vinne kjøpsrett på via konkurranser, men de fleste billettene var reservert spesielle grupper. Et visst antall billetter var reservert til 6. kull (tidligere interne studenter som gikk ut fra NHH året før), de interne på 5. kull fikk opsjonsrett på to billetter hver, gamle kjernestyre-medlemmer hadde opsjon, nåværende kjernestyre hadde opsjon, osv. Altså de som er "innenfor", som tilhører en konkret gruppe. Og forskjellsbehandlingen stopper ikke der. I tillegg til å få opsjonsrett på billetter er også de beste plassene for å se på showet reservert de samme personene, noe som gjør at «vanlige folk» blir plassert bakerst i lokalet.

Flere slike eksempler kan nevnes. På UKENs Gatsby-fest kunne grupper gå sammen for å kjøpe VIP-bord; bordene med den beste utsikten til showet. Arrangøren skrev på Facebook at «VIP-bodene forsvant på få sekunder», men jeg vet om flere undergrupper som fikk kjøpt bord før salget i det hele tatt ble sluppet for «vanlige folk». Ikke så rart at bordene ble utsolgt på sekunder, da de allerede var solgt før salget startet. Slik forskjellsbehandling gjør at de som ikke har tilhørighet til studentmiljøet heller ikke får sjansen til å bli det.

Så kommer ofte motargumentet; at de som får slik forskjellsbehandling, spesielt kjernestyret, gjør en fantastisk jobb og fortjener slike fordeler. Ja, jeg er helt enig i at de gjør en fantastisk jobb, studentforeningen er tross alt meget bra etter min mening. Likevel mener jeg at de fordelene jeg trekker frem her gjør at situasjonen blir enda skjevere enn utgangspunktet. Fordeler som at de får et stort nettverk, får mange utfordringer og mye positivt å trekke frem på jobbintervju bør heller foretrekkes.

Noe som er trist i denne saken, er at det er akkurat de som får disse fordelene som har best sjanse til å påvirke og endre systemet innenfra. Men jeg skjønner jo at det ikke er i deres interesse å kjempe for noe slikt.

Dette innlegget valgte jeg å skrive for å sette lys på en ting som kan forbedres ved NHHS. Personlig trives jeg godt på skolen og syns studentmiljøet her er bra, men det kan alltid bli bedre. Det positive er jo at elementene jeg peker på i dette innlegget er enkelt å gjøre noe med, hvis man vil.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram