Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Forsvarer egne privilegier


26. februar 2013
Sist oppdatert: 5. mars 2013
Gamle kjernestyre-medlemmer får en rekke frynsegoder, selv om de er uteksaminert fra høyskolen.

 
Reserverte plasser fremst i lokalet og fravær av køer er noen av fordelene tidligere kjernestyrer nyter godt av, også etter at de har sluttet.

– Det er en kjensgjerning at man ofte ikke får lagt ut mer enn halvparten av billettene til arrangementer i aulaen, fordi de er forhåndsreserverte, forteller Uke-sjef Erlend Karlseng.

Selv om kjernestyrene legger ned mye arbeid i studentforeningen, mener han det er enkelte problemer med dagens ordninger.

– Jeg tenker at det er synd om det går på bekostning av at studenter som er her nå, sier Karlseng.

Forsvarer godene
Dagens kjernestyre avviser derimot at frynsegodene er et problem.

– Det eksisterer ingen lang liste med hemmelige privilegier, og vi tror alle ordninger vi ser i dagens forening er bærekraftige og rasjonelle, sier Anikken Fossum, informasjonsansvarlig i årets kjernestyre.

Hun avviser utfordringen med kapasitet.

– KS alumni får bare billetter til et fåtalls arrangementer. Dette er i hovedsak arrangementer der kapasitet ikke er et problem, slik som for eksempel Tøm Tankene eller Homecoming, sier Fossum.

Hun innrømmer likevel at det finnes unntak. Fossum forteller at dersom det er dårlig kapasitet, er det utvalgte arrangementer hvor gamle KS-medlemmer får reserverte billetter.

– For KS alumni som ikke lenger er studenter ved høyskolen, gjelder dette kun valgshowet, poengterer Fossum.


Man får ofte ikke lagt ut mer enn halvparten av billettene til arrangementer i aulaen, fordi de er forhåndsreserverte.

– Erlend Karlseng, ukesjef

Tradisjoner
Hun forsvarer praksisen med at Valgshowet er spesielt.

– Valgshow er et veldig spesielt arrangement for tidligere kjernestyrer som ønsker å følge med på utviklingen i NHHS. De er også med på den sermonielle innvielsen av det nye kjernestyret, forteller Fossum.

Hun har likevel forståelse for at vanlige studenter kan reagere på at KS alumni får billetter til arrangementer med kapasitetsbegrensninger.

– Nettopp derfor har vi begrenset oss til bare Valgshow, som har en spesiell betydning for kjernestyrene. Ved denne anledningen har KS også et eget opplegg for alumni. Dermed er de allerede på bygget før selve arrangementet, og det er i denne sammenhengen de slipper køer.

Uklare grenser
Karlseng er enige i at tradisjoner er viktig, og poengterer at det er riktig å belønne dem som gjør en innsats i NHHS.

– Vi er veldig glad i tradisjoner på skolen, og dette er jo en tradisjon. Det må være greit at de som ofrer så mye for studentforeningen får noe ekstra tilbake, men jeg vet ikke helt hvor grensen skal gå, forklarer han.

Fossum understreker at det ikke er aktuelt å innføre flere frynsegoder, men mener dagens ordning handler om å styrke studentforeningen.

– Vi bør ta vare på våre alumni. De bidrar til foreningen, også etter at de har sluttet. Både KS, Symposiet og Uken har store alumni-miljøer som bidrar stort underveis, før og etter – og det utvikler både oss og foreningen, sier Fossum.

Dobbeltrolle
Fossum er derimot ikke redd for reaksjoner fra gamle kjernestyrer dersom privilegiene skulle bli innskrenket.

– Nei, de har sittet i kjernestyret de også, og vi regner med at de skjønner at vårt hovedfokus alltid skal ligge hos studentene, sier hun.

Fakta

• De siste årene har KS Alumni alltid fått reserverte billetter til Internaften og Valgshow.
• KS Alumni får slippe køer og sitte foran nesten alle andre.
• KS Alumni har fått gjennom at de selv må sitte foran sittende Uken- og Symposiet-styrene.
• Sittende styrer i Uken og NHH-Symposiet får også reservert billetter og plasser til Internaften og Valgshow.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram