Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

- Fortjener å bli en suksesshistorie


4. mars 2013
Sist oppdatert: 7. mars 2013
Etter oppstart i høst begynner Økonomiformidlingen endelig å ta ordentlig form, med flere klienter og spennende tilbud.


Økonomiformidlingen som totalt har 22 medlemmer, har siden i høst hjulpet privatpersoner med økonomisk rådgivning. - Underutvalget er fremdeles i en oppstartsfase så det er fortsatt mye som må falle på plass, men vi jobber hardt for å gjøre Økonomiformidlingen til den suksesshistorien den virkelig fortjener å bli, forteller leder Carl August Blydt.

Varierte saker
Siden oppstart har Økonomiformidlingen avsluttet rundt 25 saker av svært varierende karakter, og de håper å kunne bli en sentral aktør i bevisstgjøring rundt privatøkonomisk styring.

- Det som går igjen er at mange mangler oversikt over sin egen økonomi. Det er ofte nyttig å gi våre klienter en oversikt over eget forbruk, størrelse på gjelden og hvilke forsikringsdekninger man har. Det som varierer mer er hvor komplekse sakene er. Vi mottar henvendelser fra folk som er i store vansker til de som bare lurer på hvilke fradrag de kan føre på selvangivelsen. Det gjennomgående i saker der klienten er på tynn is er at vedkommende har latt problemene ligge lenge.

Blydt legg også til at de ønsker å avholde kurs for avgangselever ved videregående skoler i Bergen.

- Det er en kjent sak at mange som går ut av den videregående skolen mangler grunnleggende økonomisk forståelse, og vi ser behovet for å gjennomføre forebyggende tiltak mot økonomisk uføre.

Vil bli mer synlig
Det har vært snakk om å flytte kontoret fra Merino til sentrum, og på spørsmål om dette svarer Blydt:
- Vi er i kontakt med Bergen kommune og håper de ser verdien i vårt arbeid slik at vi får tildelt lokaler til et klientmottak i sentrum. Økonomiformidlingen ønsker å bli mer tilgjengelig for den jevne bergenser ved å flytte til sentrum. Samtidig er det viktig for oss å opprettholde tilknytningen til NHH og NHHS, og derfor ønsker vi også å bli tildelt kontorlokaler i nybygget.

Ønsker å inspirere
Økonomiformidlingen er den første organisasjonen av sitt slag i Norge, men har fortsatt en lang vei å gå for å kunne sammenlignes med Jussformidlingen som har en fartstid på over 40 år og som behandlet 5000 saker i 2012.

- Det er klart at det største vekstpotensialet ligger i å bli bedre kjent slik at klienttilgangen blir større. Det jobbes hardt på denne fronten og vi føler nå at brikkene begynner å falle på plass.

Blydt understreker også at de håper å være en inspirasjon for studenter ved andre skoler slik at flere kan få tilbud om gratis privatøkonomisk rådgivning.

Fremtidige utvidelser
Økonomiformidlingen får stadig forespørsler om å utvide tilbudet sitt, og Blydt utelukker ikke at dette kan skje i fremtiden.

- Skatteetaten observerer at mange skattytere må skjønnslignes som følge av manglende regnskapsførsel og har forespurt oss om å hjelpe til på denne fronten ved å tilby gratis opplæring om regnskap. Dette virker veldig spennende, men per dags dato har vi avgrenset vårt tilbud til å gjelde privatøkonomi.

Blydt forteller også at de stadig må øke kapasiteten og kompetansenivået blant sine rådgivere på grunn av økt klienttilgang.

- Det kan også være aktuelt å følge Jussformidlingens fotspor og gjøre Økonomiformidlingen til et valgfag. Dette blir nok ikke noe som er aktuelt før etter min tid som leder av underutvalget, men det hadde vært spennende å innlede en dialog om temaet med NHH.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram