Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Fulle og fornøyde studenter


NHH-studentene er blant dem som drikker mest i landet, men de er også Norges mest fornøyde studenter.


Undersøkelsen for studentenes fysiske og psykiske helse 2014, SHoT, kartlegger tilstanden til norske studenter. I de fleste kategoriene i undersøkelsen ligger NHH på samme nivå som landsgjennomsnittet, men på noen områder skiller høyskolen seg ut.

Drikker mer
Resultatet i undersøkelsen viser at fire av seks norske studenter har et risikofylt alkoholkonsum. Dette er en nedgang på fire prosent fra forrige undersøkelse i 2010. Norges Handelshøyskole blir trukket frem som ett av de tre studiestedene i Norge der det gjennomsnittlige alkoholkonsumet er høyest. De to andre studiestedene er BI Trondheim og Campus Christiania, som blant annet inkluderer Markedshøyskolen.

– Bergen skiller seg ut negativt når det kommer til alkohol og risikoadferd på landsbasis, og NHH er verstingen i Bergen, sier Jorunn Gunnerud, ansvarlig for gjennomføring av SHoT-undersøkelsen ved NHH.

Unge og single mest utsatt
Faktorer som øker risikoen for alkoholproblemer er om man er ung, singel, uten barn og innflytter. Undersøkelsen avdekker at menn har mer risikofylt adferd enn kvinner. Pål Henrik Kristiansen, kommunikasjonsrådgiver i AKAN, kompetansesenter for å forebygge rus og avhengighet i arbeidslivet, mener resultatet bør tas til etterretning.

– Det burde være et påskudd for NHH-studentene til å drikke i mer moderate mengder. Man kan drikke på en måte som er mindre skadelig, da med tanke på mengde og hyppighet.

Undersøkelsen viser at risikoadferd reduseres ved endring i sivilstatus og økt alder. Kristiansen mener kontroll på alkoholkonsumet også er viktig med tanke på en fremtidig jobbsituasjon.

– Vaner rundt alkoholkonsum kan være noe studentene tar med seg inn i arbeidslivet senere, og det er derfor viktig å forebygge. Mange bedrifter har kjøreregler for alkoholkonsum, og det hadde vært positivt for studenter å ha dette også. Det er bedre for deg selv og de rundt deg, utdyper han.

Engasjerte studenter
NHH scorer høyest på studentengasjement. Leder i kjernestyret, Dina Mikalsen, er fornøyd med resultatet.

– Vi har utrolig mange grupper i studentforeningen, noe som bidrar til at det er et tilbud for alle. En annen forklaring kan være den store aktiviteten i NHHS gjennom hele året.

Et inkluderende og åpent miljø fremstår som en viktig forutsetning for trivsel for studentene. NHH mottar 82 av 100 poeng på studenttrivsel. I undersøkelsen var det NTNU som kom best ut i student-Norge, med 86 poeng.

– Jeg tror alltid man kan forbedre seg. Vi kan blant annet bli flinkere til å inkludere internasjonale studenter. Dette er noe vi har snakket med underutvalgene om, og det har vært et tema ganske lenge nå.

Hver femte student sliter
Noe av det som har fått størst oppmerksomhet etter SHot-undersøkelsen er nyheten om at hver femte student oppgir at de sliter alvorlig psykisk. De vanligste psykiske symptomplagene er knyttet til angst, depresjon og kroppslige plager.

Psykolog og leder ved Studentenes psykiske helsetjeneste, Øystein Sandven, forteller at det ofte er de samme plagene som går igjen.

– Mange studenter føler seg ensomme og sliter sosialt, sier han.

Sandven mener det viktigste arbeidet er å forebygge.

– Det er viktig å ta tak i problemene tidlig. Han peker på en inkluderende fadderuke som et viktig tiltak for å etablere et sosialt nettverk så tidlig som mulig i studieløpet.

Norges mest populære fadderuke i 2013

I fjor hadde førstekullsuken ved NHH de mest fornøyde studentene, viser SHoT-undersøkelsen.


Studentene ved NHH er de som på landsbasis var mest fornøyd med egen fadderuke i 2013. Deltagelsen på arrangementet var også den høyeste av alle lærestedene, med hele 83 prosent som deltok for fullt.

Gjennomarbeidet opplegg
Leder av kjernestyret, Dina Mikalsen, tror at en av grunnene til at så mange deltar på fadderuken er at det er tradisjon for å ha et gjennomarbeidet opplegg.

– Dette viser at det har vært et godt opplegg for både de norske og de internasjonale studentene. NHHS har gode rutiner rundt å informere om fadderuken, og jeg tror at dette bidro til den høye deltagelsen, sier hun.

Alkoholfritt alternativ
Det har blitt lagt vekt på å få til et solid alkoholfritt alternativ i fadderuken gjennom flere år. Mikalsen trekker frem at dette er noe de ønsket å forbedre ytterligere i år.

– Vi sørget for at det alltid fantes en mulighet for dem som ikke ønsket å drikke alkohol. De alkoholfrie aktivitetene var svært populære i år, og dette er noe vi skal bringe videre til neste års arrangører.

Sikkerhet
Det har også vært en prioritet at studenter ved NHH skal føle seg trygge i fadderuken.

– Vi er så heldige at vi har våre egne studenter i Vaktkorpset til å bidra under arrangementene. De har gode rutiner, spesielt når det kommer til bygget og området rundt skolen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram