Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Går mot SIB-medlemskap


22. oktober 2013
Sist oppdatert: 22. oktober 2013
Mens stud.NHH murrer forsiktig over tilbudene i SIB, ønsker BI-studentene seg inn. Det kan bety mer gjennomslag for NHHS.

Ved absolutt flertall på generalforsamling har studentene ved Handelshøyskolen BI i Bergen vedtatt å melde skolen inn i SIB. Dette vil bety at alle Bergens høyskoler vil være tilknyttet Studentskipnaden i Bergen fra og med høsten 2014, da SIB vil drive studentvelferd for nærmere 30 000 studenter.

– Det er svært positivt at studentene på BI nå vil være medlem i SiB, og vi ser frem til et godt samarbeid med både studentene og administrasjonen ved BI, forteller Per Kristian Knudsen, administrerende direktør i SIB.

Han mener det er bra de nå kan tilby et godt velferdstilbud til alle studentene i Bergen.

Kan gi NHHS større gjennomslagskraft
Trygve Lehne, eksternansvarlig i kjernestyret, er positiv til å få inn en ny studentforening i SIB.

– Jeg syns det er bra initiativ, og ønsker dem velkommen. Bergensstudentene i SiB får nå en ny alliert i BI som gjør at vi kan få mer gjennomslag, sier Lehne.

Han tror BI sin inntreden i velferdstinget vil fremme NHHS sin sak, ettersom det blir flere representanter som representerer studentforeninger.

– BIS er en studentforening, i likhet med NHHS. De andre i VT representerer studentparlamentene. BIS kommer med en del likheter med oss med tanke på at de representerer en veldig stor bredde.

Han mener derimot ikke det er klart hva de praktiske konsekvensene vil bli.

– Det vil bety at det blir flere representanter i velferdstinget, som betyr at NHH får en mindre andel av representantene. Men det kan likevel bli interessant å ha flere instutisjoner og flere synspunkter inn i VT. Vi samarbeider allerede med BI i Oslo, og jeg tror vi kan få et godt samarbeid med BI Bergen også, svarer Lehne.

BI svært positive
Torgeir Kjepso Saue, leder i studentforeningen BIS er svært positiv til innmeldingsvedtaket.

– Det ble stemt for SiB-medlemskap med absolutt flertall, studentene ved BI er med andre ord veldig positive til det. Nå blir det opp til administrasjonen å føre videre forhandlinger, vi håper på det best og ser frem til det eventuelle medlemskapet, forteller Saue.

Han tror alle har mye å tjene på at BI blir med i studentsamskipnaden.

– SIB har et tilbud som er bra for studentene og skolen. SIB får også 2000 flere medlemmer, og da får man mer gjennomslagskraft og gjøre studentsamskipnaden sterkere.

Han mener også at det vil fremme studentdemokratiet.

– Det vil bli bedre representantskap i velferdstinget, slik at man kan høre meningene til flere av studentene i byen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram