Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Gratisprinsipp til en halv million

<strong>Dyrt prinsipp: </strong>NHH-studentenes eget vaktselskap frykter de blir vraket, fordi Uken kjører hardt på prinsippet om at alle NHH-studenter skal bidra gratis.
Dyrt prinsipp: NHH-studentenes eget vaktselskap frykter de blir vraket, fordi Uken kjører hardt på prinsippet om at alle NHH-studenter skal bidra gratis.
8. oktober 2013
Sist oppdatert: 21. juni 2020
Uken vurderer å bruke et kommersielt vaktselskap til Uken ’14, slik at ingen NHH-studenter skal få betalt. – Lite pragmatisk, mener Pål Fosland, leder i Vaktkorpset.

Festivalen Uken blir nødt til å overlate sikkerheten til et godkjent vaktselskap, som følge av ny vaktforskrift. NHH-studentenes eget vaktselskap frykter de blir vraket, fordi Uken kjører hardt på prinsippet om at alle NHH-studenter skal bidra gratis.

– Vi ønsker at de skal benytte oss, men jeg har inntrykk av at de kommer til å hyre et eksternt vaktselskap. Uken har et frivillighetsprinsipp, noe som er greit. Men man kan ikke påtvinge frivillighet, forteller Pål Fosland, leder i Vaktkorpset.

Han understreker at det er uaktuelt for VK å jobbe gratis. Til det er arbeidsmengden altfor stor.

– Vertskap har vært opptil hundre personer tidligere. Vi er 35. Dessuten, når vi har ansvaret for sikkerheten, har vi det juridiske ansvaret for alt som skjer på bygget. Det er en for stor risiko å ta når man jobber gratis.

En halv million dyrere
Dersom Uken er tro mot frivillighetsprinsippet sitt, kan det påføre NHH-studentene en kjemperegning.

– Å bruke et annet selskap istedenfor oss er selvfølgelig en betydelig dyrere løsning. Uten at jeg skal si noe sikkert, er det i hvert fall 500.000 kroner mer. Altså tre til fire ganger så dyrt som å benytte seg av skolens eget vaktkorps, forklarer VK-lederen.

Han stiller seg kritisk til ukestyret, som han mener opptrer upragmatisk.

– Jeg synes det er en for stor kostnad å påføre studentforeningen for et prinsipp. Det er ingen tvil om at det å bruke VK ville vært en mye billigere løsning.

En profesjonell vekter får normalt en timelønn mellom 160 og 170 kroner. En i VK får derimot 125 kroner i timen. Begge får nattillegg, men VK får ikke helge- eller overtidstillegg.

- Vertskapet kan opphøre
Dette er første gang det har vært krav om profesjonelt vakthold under Uken. Tidligere har de frivillige funksjonærene i vertskapsgruppen hatt ansvaret for sikkerheten. VK har imidlertid blitt brukt ved enkelte arrangementer under Uken ‘12. Da fikk de betalt for arbeidet de gjorde.

Fosland trekker frem at VK i større grad også vil kunne bruke de frivillige i vertskapsgruppen.

- Det vil være et helt annet regime med eksterne aktører enn hvis vi stiller med sikkerheten, sier han.

- Med et eksternt selskap, vil vertskapet i verste fall opphøre som gruppe.

Nekter å uttale seg
K7 Bulletin har vært i kontakt med Uken flere ganger. Etter mye frem og tilbake nektet ukesjef Erlend Karlseng å stille til intervju.

Pressesjef Mathias Apeland har i ettertid sendt en pressemelding til K7 Bulletin. Den svarer imidlertid ikke på spørsmålene som har blitt reist i saken, utover å slå fast at Uken og Vaktkorpset er i dialog, og at VK og Uken er separate organisasjoner. Pressemeldingen var signert av begge organisasjonene.

Fosland presiserer at det var Uken som tok kontakt med ham etter at K7 Bulletin hadde forsøkt å få en kommentar fra dem.

– Det er fremdeles tidlig i prosessen. Vi har en fortløpende dialog med Uken, kommenterer Fosland.

Han tror imidlertid ikke det har blitt mer sannsynlig at Uken vil benytte VK.

– Pressemeldingen endrer egentlig ingenting.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram