Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Grønt lys for politisk mangfold


17. februar 2014
Sist oppdatert: 17. februar 2014

På Foreningsmøtet torsdag 13. februar ble Unge Venstre NHHs søknad om opptak som interessegruppe nedstemt. I kjølvannet startet en gruppe studenter utenfor Unge Venstre NHH en underskriftskampanje og tirsdag blir saken åpnet for ny votering. Vi ønsker i dette innlegget å forklare nærmere hvorfor vi vil bli en offisiell del av studentforeningen.

“Alle studenter ved NHH skal ha mulighet til å delta aktivt i NHHS. Alle i NHH-miljøet skal kunne nyte godt av NHHS.”

“NHHS skal gi mulighet for læring og være en styrke for studentene. NHHS skal gi studentene mulighet til å oppdage egne talenter.”

“NHHS skal skape et godt miljø og verdsette mangfold. NHHS skal ivareta tradisjoner og være fremtidsrettet.”

En studentforening for alle
Sitatene over er hentet fra §1 “Visjon” i loven for NHHS. Å lukke døren for politisk engasjement vil være å sende studentforeningen tilbake til steinalderen. NHHS består i dag av et enormt spekter av interessegrupper og underutvalg. Likevel mangler vi et mangfold når det kommer til politisk engasjement. Loven er i sin sak klar; studentforeningen skal “verdsette mangfold, … ivareta tradisjoner og være fremtidsrettet”.

I 200 år har vi i Norge hatt tradisjon for folkesuverenitet - at all legitim statsmakt stammer fra folket selv. Unge Venstre NHH håper studentforeningen vil feire grunnlovsjubileet med ære - og vise respekt for at det å få ytre sine politiske meninger er noe av det mest grunnleggende og flotte et demokrati kan hegne om.

Interessegruppe-status
"Hvorfor vil dere bli en interessegruppe har flere spurt oss?" I følge instruksen er interessegrupper i NHHS definert som "grupper med felles formål, idégrunnlag, eller interesse, hvor medlemsmassen hovedsaklig består av studenter ved NHH." Unge Venstre NHH oppfyller disse kravene uten unntak. Valg-galluper fra Bulle har vist at det er interesse for partiet Venstre på NHH. Når vi i dag som lokallag etter fire måneder kan skilte med over 10 medlemmer bevises dette. Vi er overbeviste om at potensialet for aktivitet i Unge Venstre NHH er stort. Derfor startet vi opp, og derfor ønsker vi å være her.

Læringsarena - for alle NHH-studenter
Kunnskap om hvordan det politiske Norge, og verden for øvrig, er satt sammen er noe enhver arbeidsgiver vil sette pris på. Norsk næringsliv driver omfattende virksomhet for å påvirke politikk og sette sine saker på agendaen. Et eksempel på et tilbud Unge Venstre NHH kan gi til alle NHH-studenter, også de som ikke er medlemmer, er kurs i lobbyvirksomhet. Andre ting er kurs i debatt- og taleteknikk.

Som medlem vil vi selvfølgelig gå konkret til verks på de interesseområdene medlemmene har. Kan en av ideene få vann på den politiske mølla? Kanskje kan vi ordne et møte med en stortingsrepresentant?

Samarbeid på tvers
I tillegg ønsker vi som interessegruppe å samarbeide - å være en liberal lekekamerat i NHHS. Dette har vi blant annet hatt innlegg om tidligere (link: "Ein liberal leikekamerat"). Vi blir gjerne med på laget når Start NHH vil løfte debatten om gründere sine betingelser og rettigheter, når GEP vil rette fokus på Europa-samarbeid og samkvem på tvers av landegrensene, og når NHH Aid ønsker å drøfte bistand og utviklingsspørsmål. Når NHHS Energi har en agenda om å få en ny miljøpolitikk kan vi tipse de om hvem de bør prate med, eller gi de beskjed om når en slik sak blir framlagt i Storting, FN og andre viktige fora.

Studentpolitikk versus nasjonal politikk
SPU er blitt brukt som et argument for at vi ikke trenger mer politisk engasjement på NHH. Hogne har selv vært medlem og nestleder i SPU. Vi er fullstendig enige i at SPU gjør en viktig jobb for å fronte våre interesser i studentpolitikken. Men det er nettopp der det stopper. Studentpolitikken. De fleste situasjoner og funksjoner i livene våre er bestemt og berammet av politikk på siden av studentpolitikken. At det skal være et sunt kantinetilbud på SiB kan SPU stå i bresjen for, men at vi skal ha et norsk landbruk i Norge, at den agurken du bruker på salami-skiva hver dag kommer fra norske bønder er politikk på et nasjonalt plan.

Ytringsfrihet anno 2014
I debatten er ordet "indoktrinering" blitt brukt. Å sammenligne politisk engasjement i Norge i dag med hjernevask er for oss et hån mot de over 200 000 som i dag er medlemmer av politiske partier. Å engasjere seg politisk kan nettopp være begrunnet med et ønske om å sette sitt eget preg på politikken. Når du blir medlem har du anledning til å komme med dine løsninger og tvister på dine interesseområdene.

Det er når du ser dine løsninger blir brukt til å gi folk en bedre hverdag at du skjønner hvor viktig det er å ytre sin egen mening.

På vegne av Unge Venstre NHH
Marcus Lauritsen, Henriette Gallefoss, Eirik Berger og Hogne Ulla

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram