Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Har du tenkt på din rolle oppi alt dette mylderet?


Det har nå nådd riksdekkende medier. NHH assosieres med skitten kultur, ekskludering, polarisering og elitespill. Vi har sett motpoler som debatterer mot hverandre om hvordan miljøet på skolen er, samt fått en del innspill fra noe mer «nøytrale» debattanter. I dette innlegget ønsker jeg ikke å fokusere på selve debatten, men mer på hvordan folk reagerer som en følge av den.

Når jeg leser alle innleggene som har kommet, går det flere tanker gjennom hodet mitt. Jeg vil selv si at jeg nå har gått fire år på NHH. Jeg har opplevd å stå på utsiden av studentforening, å være mindre aktiv i en fotballgjeng, til å delta på det høyeste nivået i NHHS. Jeg kan relatere meg til mange momenter som har gått igjen i debatten, men det er spesielt én ting jeg vil påpeke, som jeg håper alle er enige om. Vi ser en rekke studenter som bryr seg.

Det står ikke på engasjementet i denne debatten. Innleggene er proppfulle av følelser, refleksjoner og data. Jeg ser studenter fra alle deler av foreningen kommer frem og ytrer sine meninger. Debatten er for fullt i gang i det åpne rom. Dette er fantastisk. Likevel vil jeg påpeke at det har en tendens til å komme en del kommentarer som kanskje går mer på person enn det går på sak. Dette ser jeg som uheldig, men kanskje er dette ikke så rart. Man føler at en virkelighet man lever i blir angrepet, og man kjenner seg ikke igjen i det bildet som blir beskrevet. Så man forsvarer seg. Da er det kanskje vanlig at man også går litt til motangrep?

Engasjementet er det som sagt lite å si på, noe som viser at NHH har en rekke studenter som bryr seg om miljøet på skolen. Dette gir meg håp om at vi kommer til å se forbedring i miljøet på skolen. Vi lærer jo tross alt på denne skolen at konkurranse er positivt.

Vi ser en rekke grupper som inviterer til sosial sammenkomst og åpne treninger. Som åpner dørene sine for alle som ønsker å ta del i den aktive studentforeningen vår. Dette er direkte tiltak som er satt i gang som følge av debatten. Kan vi stoppe opp et lite øyeblikk og hylle dette? HURRA!!!

Det er ingen som er blinde for debatten lenger, og jeg mener derfor vi må benytte oss av det momentum dette innebærer. Jeg ønsker ikke å gå direkte på kritikk i dette innlegget, men håper likevel at stud.NHH tar et lite øyeblikk og tenker på seg selv. Kultur er noe som er utrolig vanskelig å endre. Den er lettere å endre fra innsiden enn utsiden. Selvfølgelig er det viktig med tiltak som kan bearbeide ukultur også fra utsiden, men jeg ønsker å snakke direkte til deg som leser dette nå.

«Hei. Hvordan har du det? Hvordan oppfatter du din skolehverdag? Føler du at du blir hørt på skolen? Har du funnet din plass på NHH? Hva kan du selv gjøre for at du skal få en bedre hverdag på skolen? Er det noe du skulle ønske var annerledes?»

Jeg ønsker også å rette en liten tankevekker til deg som har engasjert seg på Jodel. Til deg som sitter som fluen på veggen, rister med hodet og ler av hele debatten. Jeg håper du ser alle de engasjerte studentene som ønsker å gjøre hverdagen bedre. Jeg vil at du skal stille deg ett spørsmål: Har du gjort noe for å gjøre hverdagen til de rundt deg bedre?

Vil du delta i debatten? Send ditt innlegg til red@k7bulletin.no.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram