Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Hjemmeeksamen i “de tre store”. Slik svarer prorektor og fagpolitisk ansvarlig


Foto: Varde Solutions
1. desember 2021
Sist oppdatert: 24. mars 2022

Tirsdag 1. desember besluttet ledelsen ved Norges Handelshøyskole (NHH) å endre tre fags eksamener fra skole- til hjemmeeksamen.

Den øverste ansvarlige for denne avgjørelsen er prorektor for utdanning Stig Tenold. Han forklarer at vurderingen som er gjort bak endringen er på bakgrunn av et sammensatt bilde.

–  Jeg var redd for at noe skulle skje som fører til at vi ikke får gjennomført eksamen i det hele tatt. Et eksempel kan være nye regler eller anbefalinger fra myndigheter. Et annet er et stort utbrudd blant studenter eller eksamensvakter. Nå har det ikke vært noe nevneverdig koronasmitte blant NHHere, men slik smittesituasjonen er i dag, kan vi ikke utelukke at det endrer seg.

Karantanekrav

Etter Omikron-variantens inntog i Europa, har flere land tatt grep. I Norge er man nå pålagt ti dagers karantene dersom man har vært i kontakt med en bærer av omikron-varianten 48 timer før han eller hun opplevde koronasymptomer.

–  Det ville jo vært veldig uheldig om man ikke fikk mulighet til å gjennomføre eksamen som følge av de innstrammede karantenereglene, sier Tenold.

Stig Tenold, Prorektor for utdanning ved NHH

– At det er så akutt som nå, ville ingen trodd

Tenold er kjapp med å påpeke at de hele tiden har lagt vekt på at ting har kunnet skje i løpet av semesteret.

– At det er så akutt som nå, ville ingen trodd en måneds tid tilbake. Hele skolen har håpet på å kunne gjennomføre skoleeksamener på en forsvarlig måte i de emnene der man ønsker denne eksamensformen. Jeg forstår at mange er frustrert over at beskjeden kommer noe kort tid før de aktuelle datoene. Men jeg tror at en endring på enda kortere varsel eller avlysning nok ville ført til en enda større frustrasjon.

Så ingen annen løsning

Fagpolitisk ansvarlig Oliver Wahlquist i Kjernestyret (KS) sier han var med i dialogen i forkant av avgjørelsen om å endre eksamensformen til MET1, BED1 og BED4. Også han er klar på at det beste hadde vært om eksamenene ble gjennomført som planlagt. Wahlquist hadde ingen befatning med hvilken avgjørelse som falt på nevnte eksameners form.

– I lys av den økende smitten i samfunnet og påvisningen av omikron-varianten, er det forståelig at ledelsen velger å endre eksamensform.

Oliver Wahlquist, Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret i NHHS

Han forstår at en endring så tett på eksamen er veldig frustrerende. Alle har ønsket skoleeksamen i disse emnene, også NHHs ledelse.

– Jeg tror alle hadde et stort håp om at gjenåpningen signaliserte at vi hadde lagt det verste av pandemien bak oss. Den viser seg imidlertid å være mer utholdende enn i hvert fall det jeg tidligere hadde trodd, sier Wahlquist.

Samtidig tror han det kommer til å gå helt fint med hjemmeeksamen i disse emnene. På NHH har man hatt flere semestre med hjemmeeksamen, og han sier at det har gått helt fint.

– Forberedelsene studentene har gjort kommer til nytte uansett om eksamen skjer på skolen eller hjemme, supplerer Wahlquist.

Juks

Tenold er klar at juksing er problematisk, synd, og ikke i tråd med NHH-kulturen. På spørsmål om NHH har mistenkt personer for juks på bakgrunn av mistanke om de har fått hjelp fra andre personer som sitter i samme rom som dem, svarer han følgende:

– Jeg kan ikke gå i detaljer, men det er NHHere som er blitt tatt for juks ved samarbeid i forbindelse med hjemmeeksamen. Vanlig straff for juks er midlertidig tap av studierett inntil to semestre.

Wahlquist er også klar på at juks har vært en utfordring ved hjemmeeksamenene som er blitt gitt på grunn av koronaviruset. Han trekker frem at man har et insentiv til å jukse når det er bokstavkarakter, men regner med at juks forekommer ved bestått/ikke bestått.

– Men så har man tatt i bruk bedre metoder for å fange opp juksere ved hjemmeeksamen, for å sikre at karakterene som blir gitt ut, er rettferdige. Erfaringene fra de tre siste semestrene hvor det har vært hjemmeeksamen med karakter, tilsier at juksing ikke er så utbredt som man kan frykte. De fleste NHH-studenter er ærlige og redelige, og forstår at i lengden kommer man mye bedre ut av det dersom man har lagt ned en ordentlig innsats for å oppnå de resultatene man ønsker fremfor å jukse.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram