Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Hva du bør vite om CSR, og hvordan næringslivet kan være med å løse klimakrisen

Erle Kristin Wagle (Foto: Bellona) , Erik Haaland (Foto: Equinor) og Ivar Kolstad (Foto: NHH) har alle ekspertise innenfor CSR.
Erle Kristin Wagle (Foto: Bellona) , Erik Haaland (Foto: Equinor) og Ivar Kolstad (Foto: NHH) har alle ekspertise innenfor CSR.
6. april 2019
Sist oppdatert: 6. april 2019

Det er trendy å ta samfunnsansvar. Stadig flere bedrifter implementerer en strategi for det man på fagspråket kaller Corporate Social Responsibility, eller CSR.

Det private næringslivet står fortsatt for mesteparten av verdens klimautslipp, og det ligger ikke an til noen stor reduksjon med det første. Kan CSR-trenden være en del av løsningen på vår tids største problem, eller er det kun et nytt verktøy i markedsføringskassen?

Les også: Boeing og Airbus - et duopol i overskuelig fremtid?

En som har gode forutsetninger for å kunne si noe om temaet er Ivar Kolstad, førsteamanuensis ved NHH. Han underviser nemlig i faget Corporate Social Responsibility på masternivå ved NHH.

– Kurset gir rett og slett en no bullshit introduksjon til hva det vil si å være en ansvarlig bedrift, skriver han i en e-post til K7 Bulletin.

– Hvorfor bør vi forstå hva CSR handler om?

– Bedrifter har betydelige effekter på ansatte og omgivelser og en betydelig makt til å påvirke retningen samfunn tar, økonomisk og politisk. Å forstå hvilket ansvar de har, og hvilke incentiver de har til å oppfylle det, er dermed helt essensielt, mener han.

Store ord og løse påstander

Det er ikke alt innenfor CSR som er like effektivt i praksis, som det ser ut som på papiret.

– Det er viktig at studenter lærer seg å skille store ord og løse påstander, som det dessverre er mye av innen dette feltet, fra solid kunnskap og gode argumenter.

– Hva tenker du da kan være gode argumenter for en bedrift til å implementere en CSR-strategi? Hvilke intensjoner har selskapene?

– Dette varierer nok mellom bedrifter, og mellom eiere av og ansatte i bedrifter. Men bedrifters egeninteresse ligger nok bak mye av det vi ser innen CSR i dag, svarer han kort og konsist.

Jeg stilte nestleder i miljøorganisasjonen Bellona, Erle Kristin Wagle, det samme spørsmålet, og fikk et noe lengre svar.

Lønnsomhet er bærebjelken

– CSR rokker ved fundamentet til en organisasjon eller bedrift og handler om hvordan de ønsker at omverden skal oppfatte dem. Hvor langt man skal strekke seg for at samfunnet skal oppfatte en som en som tar samfunnsansvar, varierer nok fra organisasjon til organisasjon. Men lønnsomhet er uansett bærebjelken i alle bedrifter, for uten økonomisk bærekraft vil jo ikke bedriften overleve, sier hun.

Wagle kan skilte med en lang erfaring og god kjennskap til CSR etter over 20 år i næringslivet, hvor hun har arbeidet bl.a. med miljøledelse og energieffektivisering, og gjort store utslippskutt i selskaper innen maritim industri. I dag er hun altså nestleder i Bellona.

Kan ikke overleve uten CSR

Det kan altså virke som at det er lønnsomheten spiller en sentral rolle når selskaper implementerer en CSR-strategi.

– Men finnes det ikke andre intensjoner enn lønnsomhet?

– Det gjør det, helt klart. Vi ser at det har vært et skifte og at bedrifter tar samfunnsansvar mer på alvor. For 10-15 år siden ble det sagt veldig mye fint på papiret, men i praksis så brydde man seg ikke så mye om det. I dag er situasjonen en helt annen. Nå finnes det gode styringsverktøy som kan brukes av bedrifter til å måle effekten av de initiativene de iverksetter, sier Wagle.

Hun trekker frem et eksempel; Innføring av ISO 14001 og FN's bærekraftsmål medfører systematisk oppfølging og etablering av kontinuerlige forbedringsprosesser rundt f.eks. egne utslipp, energiforbruk og avfallshåndtering. Dermed blir resultatene tydeliggjort, og det er enklere å sette seg nye mål, og å nå dem.

– Jeg tror at i dag så er det slik at bedriftene ikke vil være konkurransedyktige uten å ta samfunnsansvar på alvor, sier nestlederen i Bellona.

Norges største selskap, og en betydelig olje – og gassleverandør på verdensmarkedet, Equinor, har de siste årene hatt et stort fokus på å gjøre sin virksomhet grønnere og mer miljøvennlig. I hvert fall ønsker de gjerne å fremstille seg som et bredt energiselskap, som satser på fornybar energi og karbonlagring, for å nevne noe. Men er de så grønne som de sier?

– Vi lever i en verden hvor klima og karbonutslipp er en stor utfordring, og er en viktig del av den politiske og offentlige debatten, svarer pressetalsperson i Equinor Erik Haaland til K7 Bulletin.

Fornybart er en voksende del av virksomheten

– Bærekraft er for oss ikke markedsføring og store ord, men et viktig beslutningsgrunnlag og en integrert del av vår strategi og aktiviteter. Selv om våre investeringer i fornybart i dag er mindre enn det vi gjør på olje og gass, så er dette en voksende del av vår virksomhet. Når vi måles opp mot konkurrenter viser eksterne analyser at vi leverer godt på de målene vi har kommunisert, konstaterer han.

Jeg ønsket til slutt å høre hva miljøbevegelsen hadde å si til dette, og returnerte derfor til nestlederen i Bellona, Erle Kristin Wagle.

– Nei, altså de taler kanskje litt med to tunger; CSR blir ofte brukt for hva det er verdt i markedsføringssammenheng. Men når man faktisk setter seg mål for utslippsreduksjoner og klimatiltak, så er det jo positivt at de har en systematisk fremgangsmåte på det, i forhold til at de ikke gjør noe. Vi vil gjerne samarbeide med de beste, og å hjelpe de verste til å bli bedre, sier hun.

Alle monner drar

CSR er et altså et komplekst tema, og det er ikke alltid like enkelt å skille sannhet fra løse påstander, og å vite hva som faktisk reduserer utslipp. Uansett, alle piler peker mot at bærekraft kommer til å spille en stadig større rolle i næringslivet.

– Vi synes det er veldig positivt at dette blir tatt på alvor. Vi er opptatt av å fokusere på løsninger og inviterer gjerne næringslivet til oss for å få ting gjennomført. Vi vil gjerne ha næringslivet med på laget og at de bidrar til det arbeidet Bellona holder på med. Alle monner drar, sier nestlederen.

 

Les også:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram