Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Hva skiller egentlig rektor- teamene?


I en travel students hverdag, når både eksamen og rektorvalg nærmer seg med stormskritt, er det nok mange som velger å bruke mest mulig av sine krefter på det første. Derfor er det desto viktigere for oss å få frem kort og konsist hva vi mener skiller vårt team og vårt program fra motkandidatenes. Det er ingen tvil om at begge teamene har høye ambisjoner for NHH både når det gjelder utdanning og forskning. Men det er virkemidlene (og retorikken) som skiller:

1. Vi er team på fire dedikerte personer med lang fartstid på NHH, med ulik faglig bakgrunn og komplementær kompetanse. Prorektor- og viserektorkandidatene har i lengre tid hatt et godt samarbeid i faglig ledergruppe og i ulike utvalg. Vi har store utfordringer foran oss, som trenger vår fulle oppmerksomhet. Sammensetningen og størrelsen på vårt team er avpasset de store oppgavene vi ønsker å gi oss i kast med.

2. Vi er opptatt av at studentene skal ha et mangfoldig kurstilbud og mener at det ikke er noe motsetningsforhold mellom mangfold og kvalitet. Ja takk, begge deler! Team Norman ønsker færre kurs. Færre kurs betyr større kurs. Vi vil arbeide for en bred og relevant kursportefølje, men uten adgangsbegrensninger. Vi mener god masterveiledning av godt forberedte studenter er særdeles viktig.

3. Vi ønsker ikke å bytte ut våre studenter. Det florerer mange forslag som vil innebære nettopp dette. Noen, med et ensidig fokus på FT-rankingen, vil ha eliteprogrammer med stort innslag av utenlandske studenter. Team Norman vil opprette masterprogrammer for studenter som ikke har øk. adm. bakgrunn. Slike forslag vil svekke siviløkonomutdanningen og redusere opptaket av den type studenter vi har i dag.

Vi er godt fornøyd med kvaliteten på våre studenter og vil ikke gi fra oss noe av markedsandelen i siviløkonomutdanningen. Vi vil imidlertid arbeide for å øke andelen godt kvalifiserte utenlandske studenter, og videreutvikle CEMS-graden og andre dobbelgrader. Vi vil oppmuntre flere NHH-kandidater til å søke jobb i utlandet.

4. Vi mener at god forskning verken kan vedtas av ledelsen eller kjøpes, men er resultatet av intellektuell nysgjerrighet og sterk indre motivasjon. God forskning er i stor grad basert på lagspill. For å skape fremragende forskningsmiljø er det derfor viktigere å skape grobunn for selvforsterkende forskergrupper enn å gi utvalgte enkeltindivider særbehandling (les: redusert undervisningsplikt). Engasjerte forskere blir engasjerte og engasjerende forelesere. Vi ønsker å legge til rette for at alle får gode vilkår for sin forskning!

5. På valgmøtet i aulaen satte Team Norman budsjettmodellen i spill. Denne problemstillingen drøfter vi i et annet innlegg i denne avisen.

Til NHH-studentene vil vi si: Begge rektorteamene vil Høyskolens beste. På overflaten kan programmene virke ganske like. Men det er viktige forskjeller. Tenk igjennom disse og bruk stemmeretten din.

Frøystein Gjesdal, Sunniva Whittaker, Helge Thorbjørnsen, Gunnar E. Christensen

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram