Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Hvem tjener mest på NHH?

oversiktsbilder, eksteriør, NHH
oversiktsbilder, eksteriør, NHH
Hva tjente Høyblokkas residenter i 2020? Foto: Silje Katrine Robinson
12. desember 2021
Sist oppdatert: 24. mars 2022

Tar man en titt innom NHH sin Jodel-kanal, er ett spørsmål en gjenganger: «Hva er startlønn i de fire store?». Man kan dermed trygt anta at den gjengse NHH-er er over gjennomsnittet opptatt av lønn. Spørsmålet som færre stiller seg derimot, er: «Hva er lønnen som NHH-professor?». Dette har vi i K7 Bulletin utforsket nærmere, og vi har funnet frem til ligningstallene for alle sentrale NHH-professorer og ansatte.

Ligningstallene for 2020 ble offentliggjort onsdag 8. desember. Med det kan hvem som helst søke opp inntekt, formue og fastsatt skatt til andre det foregående året. K7 Bulletin har benyttet anledningen til å ta en titt i listen, og funnet frem til ligningstallene for professorene ved Handelshøyskolen. Det er stor variasjon blant professorenes inntekter, og dette kan skyldes lønn fra andre verv, honorarer og aksjeutbytte, i tillegg til lønn fra NHH. Vi kan slå fast at professorene på NHH jevnt over tjener godt til livets opphold, med en gjennomsnittlig inntekt på rett under 1,3 millioner kroner.

Rektor tjente 1,7 millioner kroner i 2020. Foto: (Ingrid Skogeng Hansen/Foto NHHS)

Rektor Øystein Thøgersen dro inn over 1,7 millioner kroner i 2020, og kan dermed påspandere seg en godt utstyrt BMW M4 dersom han skulle ønske det. Allikevel må han i år se seg slått av rektor-kollega Inge Jan Henjesand ved BI, som hadde en lønn på 2,385 millioner kr. Prorektor Stig Tenold hadde en årslønn på 1,2 millioner kroner, mens kollega Malin Arve dro inn rett under 1,1 millioner kroner.

Som i de foregående år var det NHH-professor og gjesteforeleser på Wharton University, Karin S. Thorburn, som hadde den største inntekten i 2020, med en inntekt på over 3,4 millioner kroner. Dette er nedgang i årslønn på rundt 700.000 kroner mot 2017. Hun har tidligere uttalt til Khrono at lønnsnivået hennes i Norge er halvparten av hva man på hennes fagfelt ville hatt i lønn i USA. Thorburn er forøvrig også Norges best betalte professor.

Hakk i hæl finner vi de to BED3-professorene Øystein Gjerde og Frode Sættem. Med lønnsslipper på henholdsvis 2,9 og 2,6 millioner kroner, ligger de høyt over sine kolleger. I og med at de to er ansvarlige for BED3: Investeringer og finans, kan det kanskje stamme diverse ekstrainntekter fra akkurat dette feltet.  K7 Bulletin tok kontakt med Gjerde og Sættem for en kommentar på deres høye inntekter.

– Det er nok investeringer og arvede midler som kan forklare dette, svarer Sættem på e-post.

Tidligere EY-partner og instituttleder for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, Finn Kinserdal, dro inn 2,7 millioner kroner i 2020. Professor Bertil Tungodden hanket inn 1,9 millioner kroner i lønn, mens professor Trond Bjørnenak passerte 2,1 millioner kroner.

Nederst på listen finner man skolens førsteamanuensiser. Kursansvarlig i BED2: Finansregnskap, Kjell Ove Røsok, hadde en inntekt på 725.458 kroner, tett etterfulgt av SAM4-foreleser Linda Orvedal med 725.283 kroner. Med en inntekt på 527.148 kroner i 2020 havner førsteamanuensis Geir Drage Berentsen helt på bunn. Førsteamanuensis er nest høyeste vitenskapelige stillingen i Norge, etter professorstillingen.

Hele listen er plassert nedenunder. Merk: Inntekten inkluderer all inntekt til personen, og er derfor ikke nødvendigvis representativ for personens isolerte inntekt fra stillingen ved NHH.

Inntekten i skattelistene er netto inntekt. Dette er brutto inntekt minus fradrag for tap, rentefradrag med mer. Ordinært utbytte som privatpersoner mottar fra sine investeringsselskaper vil dukke opp som inntekt med mindre dette kommer inn under skjermingsfradraget.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram