Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Rektoratet: – Hvordan skal vi ha det på NHH?

Norges Handelshøyskole. FOTO: Varde Solutions
Norges Handelshøyskole. FOTO: Varde Solutions
28. april 2018
Sist oppdatert: 28. april 2018

Av NHH-rektor Øystein Thøgersen, prorektor for utdanning Linda Nøstbakken og prorektor for nyskaping Therese Sverdrup

Sander Eilertsen retter i et innlegg i K7 Bulletin og BT hard kritikk mot studentmiljøet ved NHH. «Noe er fullstendig galt», skriver han, og viser til utestengelse fra studentgrupper, usunn debattkultur og trakassering.

De fleste NHH-studentene opplever miljøet som bra. I en trivselsundersøkelse fra 2017 sier 84 prosent av studentene at de er veldig fornøyd eller fornøyd med å studere på NHH. Likevel får vi tilbakemeldinger fra studenter som ikke blir inkludert. Eilertsens historie er dessverre ikke unik, og dette gjør vi noe med i godt samarbeid med Studentforeningen.

Som Eilertsen skriver, er det negative sider ved studentmiljøet på NHH. Trakasserende oppførsel i undergruppene i studentforeningen er selvfølgelig helt uakseptabelt. Studenter og ansatte ved NHH skal ha et arbeids- og læringsmiljø som er trygt og åpent, der vi behandler hverandre med respekt og tillit. I høst og vinter har NHH jobbet mye med å forbedre og forenkle varslingsrutiner og styrke informasjonen til studentene om dette. Vi oppfordrer alle studenter til å varsle om ubehagelige opplevelser i studentmiljøet. Som ledelse tar vi tak i alle varsler.

Eilertsen kritiserer Studentforeningens praksis med lukkede grupper og hemmelige opptakskriterier. Som ny ledelse ved NHH, har vi tatt initiativ til et tettere samarbeid med studentene om dette. En god balanse mellom åpne og lukkede (adgangsbegrensede) grupper er viktig for miljøet. Lukkede grupper er ikke nødvendigvis bare negativt. Det gir dedikasjon og engasjement – noe som nettopp er med på skape all aktiviteten i studentmiljøet på NHH.

Det skal være lett å starte nye grupper, og opptakskravene må være relevante og åpent kjent. På disse områdene har Studentforeningen allerede gjennomført viktige skritt i riktig retning. Er det én av de mange fotballgruppene du vil være med i, er det ferdighetene som fotballspiller som skal avgjøre hvilken divisjon du spiller i. Alkohol og sosialt stigmatiserende spørsmål hører ikke hjemme på opptaksprøver.

Hele 72 prosent av NHH-studentene er engasjert i frivillige studentaktiviteter. Over halvparten oppgir at Studentforeningen i svært stor eller stor grad er viktig for deres trivsel. Slik ønsker vi det fortsatt skal være.

For å skape et best mulig studiemiljø, trenger vi åpenhet og mangfold, ikke ekskludering og gruppepress. NHH er opptatt av fremme en mestringskultur der vi styrker studentenes evne til å samarbeide med andre, der de er rause med hverandre og deler kunnskap.

NHH vil innføre nye aktiviteter i fadderuken. Studentenes første møte med studietilværelsen skal være mer enn fest og moro. Vi vil tenne en faglig gnist, vise hva NHH er og sørge for at studentene treffer forelesere, blir kjent på tvers av kullet og jobber sammen i grupper. Vi skal snakke med studentene om følelser og utfordringer knyttet til å være student, om hva det innebærer å være flink nok. Vi skal også lage etiske retningslinjer for studentene. Alt dette gjør vi for å styrke studentenes relasjonelle ferdigheter, for å bygge kultur og gjøre det enda bedre å være student på NHH.

Dette er bare noen eksempler på hvordan vi i perioden fremover jobbe sammen med våre kollegaer og med Studentforeningen for å leve opp til ambisjonene om å være Norges beste handelshøyskole. Eilertsen reiser en debatt om et tema som er viktig for oss som utdanningsinstitusjon. Den tar vi på alvor.

Rektor ved NHH, Øyvind Thøgersen. Foto: Eivind Senneset, NHH
Rektor ved NHH, Øyvind Thøgersen. Foto: Eivind Senneset, NHH
Prorektor for nyskapning og utviklingsarbeid, Therese Sverdrup. Foto: Eivind Senneset, NHH
Prorektor for nyskapning og utviklingsarbeid, Therese Sverdrup. Foto: Eivind Senneset, NHH
Prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken. Foto: Eivind Senneset, NHH
Prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken. Foto: Eivind Senneset, NHH

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram