Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

I 2023 vil kjernestyret arrangere flere lavterskelarrangementer

Neste års kjernestyre ønsker å tale studentenes sak. 

Leder for neste års kjernestyre. Foto: Alexandra Wetterhus Wolff
24. oktober 2022
Sist oppdatert: 24. oktober 2022

Kjernestyret for neste år er en blokk som titulerer seg som Dynamo. De ønsker blant annet å legge til rette for et bredere aktivitetstilbud og være en motor for større studentengasjement.

Vi ønsker å skape flere arenaer der studenter kan møtes. Vi tror veien å gå er lavterskelarrangementer. Jeg synes Formel 1-visningene i Klubben i våres var veldig bra. Vi ønsker flere av denne typen arrangement, sier Dinogen Uruthiran, leder for neste års kjernestyre. 

Han forteller at det kan være aktuelt å lage lavterskelarrangement rundt visning av for eksempel Premier League, Super Bowl og Eurovision. 

Tillit i NHHS

På utspørring av kandidatene som stilte til valg som leder for Karrieredagene (KD), kom det frem at forholdet mellom Teknisk gruppe (TG) og KD ikke hadde vært optimalt den siste tiden. TG er et underutvalg som betegnes som en ressursgruppe. De er ofte med på å arrangere store arrangement i blant annet Aulaen. I år var de ikke med på å arrangere KD, et arrangement som trekker maks kapasitet i Aulaen. 

Det øverste målet i blekken til Dynamo dreier seg om åpenhet i Norges Handelshøyskoles studentforening (NHHS). Neste års kjernestyre skal arbeide for mer åpenhet i NHHS og tilrettelegge for bedre tillit mellom underutvalg. 

Vi ønsker å gjøre det enklere for at grupper kan holde arrangement sammen. Da er vi inne på dette med tillit innad i NHHS, sier Uruthiran. 

Han utdyper at det er viktig at man kan kunne ha en åpen dialog på tvers av de ulike gruppene for at tillit mellom gruppene skal kunne bestå. 

Dette håper vi at vi kan gjøre noe med det kommende året. 

Åpenhet 

I Dynamo-blekken går det frem at de ønsker å være en stemme for studentene som setter deres hjertesaker på agendaen. 

Vi vil gjøre det enklere for studenter å kunne komme med meningene sine. Da må vi ha en arena hvor det er mulig å komme med sine meninger, sier Uruthiran. 

Derfor har Anders Fosse Hereide, neste års fagpolitisk ansvarlig i kjernestyret, satt seg som mål å opprette en digital løsning der studenter kan sende inn og fremme saker. I sitt 100-dagersplan er det skrevet at arbeidet med en slik IT-løsning er startet.

Så må vi kunne formidle meningene til skolens ledelse. Vi ønsker å ha en aktiv dialog med ledelsen, sier Uruthiran.   

Utarbeide daghavendeveileder 

I blokkens blekke går det frem at ett av Uruthirans mål er å standardisere daghavendeopplæring gjennom kursing og utarbeiding av en veileder. I blokkens 100-dagersplan står det at han har et mål om å få utarbeidet et førsteutkast til en slik veileder. 

Daghavende har sammen med Vaktsjef i Vaktkorpset (VK) øverste ansvar for mennesker, miljø, materiell og merkevare - i den rekkefølgen, på arrangement gjennomført av foreningen, sier Uruthiran. 

Han forteller videre at ved å samle informasjon man trenger for å være daghavende oppnår man to ting: 

Det blir både tryggere og lavere terskel å være daghavende. 

Uruthiran legger til at han vil gå i dialog med tidligere daghavende og VK. 

Man finner daghavende på større arrangement i regi av Norges handelshøyskoles studentforening (NHHS) som for eksempel UKEN, femtekullsshow og oktoberfest.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram