Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

I dag avgjøres BSIs skjebne ute på NHH

Men Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) har papirene i orden og er innstilt på en betydelig sum.

I ettermiddag skal det forhåpentligvis ryddes opp i det som kan kalles høstens studentpolitiske rot i Bergen. Foto: Varde Solutions
10. november 2022
Sist oppdatert: 10. november 2022

Klokken 16.30 samles Velferdstinget Vest (VT-Vest) på Norges Handelshøyskole (NHH) for å komme til enighet om Bergen Studentidrettslag (BSI) skal tildeles driftsmidler for neste år, eller ei.

Det hersket stor usikkerhet på forrige velferdstingmøte, da det viste seg at BSI hadde levert en ufullstendig søknad, skrev Studvest den gang. Søknaden manglet blant annet budsjett, balanse, og resultatregnskap. Dette resulterte i at budsjettkomiteen ikke innstilte på noe beløp til BSI.

Men i dag kan altså organisasjonen likevel sikre seg midler til neste års drift. Til dagens budsjettmøte er det kommet inn en rekke forslag til hvor mye penger BSI bør få:

  • NHH-delegasjonen har to forslag på henholdsvis 100.000 og 200.000 kroner.
  • Tilsvarende har UiB-folket med 200.000 og 500.000 kroner.
  • Studentradion i Bergen innstiller på 0 kroner.

BSI er en av de største studentorganisasjonene i Bergen, målt etter medlemstall. På sine egne nettsider oppgir de at de har en medlemsmasse på over 2.000 medlemmer som fordeler seg på 31 grupper.

Budsjettkomiteen har innstilt Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) på 850.000 kroner. Det er 50.000 kroner mindre enn de søkte om.

Bakteppet

I år er det 13 studentorganisasjoner som søker om penger til drift for neste år. De har på forrige velferstingmøte oppgitt å ha søkt om til sammen 7.486.671 kroner. Potten de søker fra er på 5.893.330 kroner, ifølge Studvest. Vanligvis pleier også BSI å være innstilt til å få midler til drift. I fjorårets budsjettprosess ble de tildelt 720.000 kroner, ifølge Studvest.

Det er altså store summer som er tildelt de 12 øvrige organisasjonene. Det er Kulturstyret som er innstilt på mest med hele 2.181.846 kroner. De er imidlertid en organisasjon som andre studentorganisasjoner kan søke om penger fra. K7 Bulletin har søkt midler derfra etter å ha blitt helt strupet av VT-Vest i 2017.

K7 Bulletin søker og mottar støtte fra Kulturstyret.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram