Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Indeksfond og rollekonflikt


11. november 2017
Sist oppdatert: 11. november 2017

Mangel på utøvelse av eierskap kan koste investorer dyrt over lang tid. De bør derfor ta en grundig gjennomgang av sine investeringer. Med etiske retningslinjer hos noen fondsforvaltere kan man unngå de mest skadelige selskapene.

Indeksfond blir ofte omtalt som den investeringen som gir best avkastning, men det finnes også problemer med passive investeringer. Tilbyderne av indeksfond har i lang tid hatt som prinsipp å la være å stemme ved generalforsamlinger i selskaper. Disse pensjonsfondene eier aksjer på vegne av sine kunder, og bør derfor sørge for at selskapene blir i samsvar med deres interesser. Dermed blir det klart at selv for en investering som indeksfond, bør en være kritisk i hvordan forvalteren ivaretar interessene sine.

Hvis man mener det er feil, eller ikke har kapasitet til å investere aktivt, så finnes det alternative investeringsstrategier. Passive investeringer som bankinnskudd, rentemarkedet og indeksfond er gode alternativer til investeringer. Samtidig som indeksfond kan være bedre enn aktive fond når det gjelder avkastning så finnes det kostnader til eierskapsutøvelse som ikke bør spares på

–Det er helt riktig at en stor fordel med indeksfond er at man sparer en del kostnader. Men man burde ikke nødvendigvis spare på alle kostnadene, sier Alexander Cappelen, professor og nestleder ved Institutt for samfunnsøkonomi.

Småsparere obs på rollekonflikt

For småsparere blir det stadig viktigere å plassere pengene sine steder hvor de har tillit til forvalteren. Informasjon om en langsiktig investeringsstrategi og ikke bare kortsiktig jag etter resultater er viktig for kunder av spareprodukter.

– Det absolutt viktigste her er at indeksfondene tenker på hva som er i porteføljens langsiktige interesse, sier Cappelen.

Videre forteller han at forvalterne ofte blir evaluert på sine kortsiktige resultater. Selv om dette er viktig for lønnsomheten til selskapene forvalteren jobber for, går dette på bekostning av deg som kunde. Det blir da enda viktigere for småsparere og pensjonssparere å finne ut hva som er best for deres portefølje.

– Dette er ikke i den enkelte sparer sin interesse. Det jeg som pensjonist er interessert i er hvordan verdien av min portefølje ser ut når jeg skal pensjonere meg, sier Cappelen.

Greit å gi fra seg ansvaret for småsparere

For småsparere forteller Cappelen at det er veldig vanskelig å følge investeringer hvis man skal følge enkeltselskaper. Til tross for dette så sier han man kan investere i fond hvor man har tillit til at forvalterne tar etikken på alvor. Likevel understreker han at man bør stille seg noen spørsmål til hvor man plasserer pengene sine.

– Det er ikke urimelig å ta inn over seg at det følger med visse forpliktelser når man er eier og tjener penger på noe. Og man kan ikke tenke på at det er unødvendig kostnader som kan kuttes, det er en moralsk forpliktelse man har som eier. Man tjener på noe, man er med på å medvirke til at en type produksjon eksisterer og da må man ta et ansvar, sier Cappelen.

I spørsmålet om det er vanskeligere å forholde seg til mange småinvestorer, viser Cappelen entusiasme overfor pensjonsfond.

– De fleste aksjer i USA er eid av pensjonsfond. Disse har ofte veldig sammenfallende interesser, så det er helt naturlig at de samarbeider, forteller han.

Ved at investorer samarbeider så kan de forhåpentligvis få selskapene til å handle i eiernes beste interesse, siden disse som oftest sparer til egen pensjon. Statens Pensjonsfond regnes som et av disse pensjonsfondene og Cappelen ser at disse store investorene tar et større ansvar i forhold til styring av selskaper nå enn tidligere.

Statens Pensjonsfond Utland hadde tidligere som prinsipp at de ikke skulle stemme ved generalsamlinger. Etterhvert ble denne ordningen reevaluert og fondet tar nå ofte en aktiv rolle i eierskapet sitt.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram