Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Ingen utmelding fra Velferdstinget i vår


25. januar 2018
Sist oppdatert: 25. januar 2018

Eksternansvarlig i NHHS kaller UiB og HVLs flertall i Velferdstinget en demokratisk utfordring. – Noen blir overkjørt uansett, sier HVL-representant.

Budsjettfordelingen i Velferdstinget Vest (VT) i november ifjor ble en dramatisk affære. På Norges Handelshøyskole (NHH) var det studenter som følte at de fordelingen ikke kom dem særlig til gode.

Det ble tidlig snakk om at NHH skulle melde seg ut av VT og fordele pengene selv. Nåværende eksternansvarlig i NHHS, Kristoffer Bakke, mener dette er noe økonomistudentene bør se nærmere på.

– Jeg er enig i at muligheten bør utforskes, og at hele NHHS må inkluderes i dette, sier Bakke.

– En demokratisk utfordring

Bakke kan fortelle at utmeldingsdebatten startet med måten midlene ble fordelt på.

– Umiddelbart i etterkant av budsjettfordelingen, var det mange som mente at representantene fra de to store institusjonene, Universitet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL), gikk sammen for å fordele mest mulig til «sine egne» organisasjoner, som Studvest og Studentradioen, og at de tok pengene fra organisasjonene med tilknytning til NHH, sier han.

Fotokreditt: Siv-Elin Skoglund
Kristoffer Bakke (foto: Siv-Elin Skoglund).

– Det er en demokratisk utfordring at disse to institusjonene har et så stort flertall dersom de samarbeider, og det stiller ekstra høye krav til at de verner om mindretallets interesser.

UiB hadde ti representanter og HVL fem på budsjettmøtet, av totalt 27.

Bakke sier at argumentet bak utmelding vil være at NHH-studenter kan bestemme over egne midler, og dermed skape størst mulig velferd for seg selv.

Ønsker rask avklaring

Bakke sier at en eventuell utmeldingsprosess vil ta tid, og at den må starte med å kartlegge om det i hele tatt er mulig. Deretter må det drøftes om det er noe studentmassen ønsker.

– Dersom det viser seg å være mulig og ønskelig med en utmelding, vil det neste steget bli å finne eventuelle samarbeidspartnere i den nye velforeningen. Vi har enkelte institusjoner som ligner på oss når det gjelder størrelse og interesser, og det vil i så fall være naturlig å invitere disse inn i et slikt samarbeid, sier Bakke.

Han sier at saken ikke vil bli løst i løpet av våren, men legger til at han ønsker en avklaring av situasjonen innen VTs neste budsjettmøte.

Mener budsjettkomiteen må få større innflytelse

Før representantene fra de ulike studentinstitusjonene i Bergen stemmer over budsjettfordelingen, blir det lagt frem et forslag om fordeling fra en budsjettkomité (BK). Bakke mener denne komiteen må tillegges mer innflytelse.

– Dette er tross alt personer som legger ned timevis med arbeid, og som har stor innsikt i hvor pengene trengs best. Da er det absurd at VT kan lukke øynene for deres innstilling, og komme med så radikale endringer som de gjorde i fjor.

Hvorvidt NHH tjener eller taper på å være med i VT, har blitt hyppig diskutert. Bakke mener derimot det er andre faktorer som må være med i regnestykket.

– Vi kan se på det som en verdi å få myndighet over tildelingen av våre egne penger, og vi kan se på det som en verdi for det politiske fellesskapet av vi fjerner en slik «verkebyll» og at vi dermed kan samarbeide bedre på andre områder. På den andre siden er det positivt å være en del av et større fellesskap, og det er flere «skjulte» goder vi vil miste ved å melde oss ut.

– Det er ikke mulig å gi et entydig svar på om NHHS netto tjener eller taper på å være med i Bergen Studentvelforening, avslutter Bakke.

HVL-representant kjenner seg ikke igjen

Sondre Johan Haugsdal Riisøen er representant for HVL i VT. Han er uenig i de har prioritert «sine egne» organisasjoner.

– Det er bare én søkerorganisasjon som har tilknytning til HVL, nemlig BTS Idrett. Det var ingen forslag som omfattet en endring av deres tildeling. Jeg skjønner ikke hvordan man kan påstå at Studvest, som ifølge dem selv dekker NHH mer enn de dekker HVL, og radioen, er HVL-tilknyttede organisasjoner. De eneste jeg oppfattet som arbeidende for egne organisasjoner var NHH-representantene.

Sondre Riisøen, VT-representant fra HVL.
Sondre Riisøen, VT-representant fra HVL.

Riisøen sier han ser problemet med at UiB og HVL har flertall sammen, men mener saken er mer komplisert enn det.

– Dersom noen har en løsning som sikrer at både mindretallet og flertallet kan få viljen sin, så er jeg oppriktig interessert i å høre den. HVL ville fått flertall om vi stemte med UiB, slik vi gjorde i år, eller NHH og BI, slik vi gjorde for to og tre år siden. Noen blir overkjørt uansett. Jeg snakket mer med NHH enn med UiB før møtet, men jeg fikk ikke gjennomslag for de prioriteringene jeg synes var viktig hos NHH-delegasjonen. Man stemmer på det forslaget men er mest enig i, sier han.

Mener budsjettkomiteen blir hørt

Når det kommer til Bakkes forslag om å tillegge BK mer vekt, sier Riisøen at de fleste av forslagene deres ikke ble endret i den endelige fordelingen.

– Jeg har selv sittet i budsjettkomiteen, og kjenner godt arbeidet. Totalt endret man summer tilsvarende ca. 6,5 prosent av den totale potten. Man følger i stor grad anbefalingene som blir gitt fra BK. I år ble BK kritisert for at de ignorerte de retningslinjene som var vedtatt av VT i henhold til støtte til Medier. Jeg oppfattet at endringene som ble gjort i stor grad handlet om å følge vedtatt politikk som BK hadde ignorert, sier Riisøen.

– Historisk så har det alltid vært en institusjon som føler seg overkjørt etter budsjettmøtet. Ifjor var unntaket. Da var alle litt misfornøyde. Før det var det UiB som var skikkelig misfornøyd i 2014 og 2015 og de truet i likhet med det NHH gjør nå med å melde seg ut av hele VT samarbeidet. Historisk så har institusjonene alltid konkludert med at de er best tjent med et samarbeid, avslutter Riisøen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram