Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Innovation School tilbake etter pauseår

Innovation School vil neste år foregår i Frankfurt i Tyskland. Foto: Igor Flek.
Innovation School vil neste år foregår i Frankfurt i Tyskland. Foto: Igor Flek.
8. oktober 2020
Sist oppdatert: 8. oktober 2020

Innovation School ble ikke avholdt i 2020. Programmet er nå tilbake i nytt format, denne gangen i innovasjonslokomotivet Tyskland.

Til stor frustrasjon blant studentene, ble det ingen Innovation School sommeren 2020. K7 Bulletin har vært i kontakt med Daniel Berlin på vegne av Internasjonalt Karrieresenter (ICC), for å få innsikt i hvordan årets utgave blir.

– Vi opplevde at mange studenter gjerne skulle sett at programmet ble videreført i 2020. Vi har brukt dette året til å utvikle programmet til et nytt format, og har stor tro på at studentene vil bli fornøyde med den nye løsningen i året som kommer, sier Berlin.

I tillegg kommenterer ICC at de største endringene som er gjort dreier seg om at fokuset nå dekker et bredere perspektiv på innovasjon enn før. I tillegg blir det større fokus på innovasjon innen finanssektoren.

Slik blir årets format

Innovation School vil i sitt nye format inneholde fem ulike moduler. I løpet av programmet har deltagerne et ti-ukers opphold i Tyskland, derav åtte ukers internship i en tysk bedrift.

– Den største delen av programmet vil foregå hos våre samarbeidspartnere fra næringslivet. Flere av bedriftene er blant Tysklands aller største og det blir et bredt spekter av muligheter i bedriftsporteføljen. Den røde tråden er at alle vil eksponeres for innovasjon, enten direkte, eller mer indirekte gjennom innovasjonsrelaterte prosjekter.

Den første modulen vil finne sted på NHH og vil inneholde opplæring i blant annet intervjuteknikk og CV skriving. De andre temaene som dekkes i denne modulen er personlige styrker og ulike typer adferd, konflikthåndtering, coaching, pitching og presentasjonsferdigheter samt karriereutvikling.

Når deltakerne er i Tyskland vil deltagerne i tillegg til praksis ta del i et to ukers akademisk program. Undervisningen vil foregår ved Goethe Universität i Frankfurt i tillegg til en annen skole som enda ikke er offentliggjort.

Spente på årets søkertall

Siden Innovation School ikke ble arrangert i 2020, er ICC spente på hvilken effekt dette vil få for videre søkertall.

– Vi er spente på om de vil gå opp. Det er et solid program som gir studentene en rekke interessante undervisningselementer i kombinasjon. Til sammen vil disse kunne gi dem godt utbytte av å ta programmet. Tenker særlig på effekten av å kombinere læring innen karriereferdigheter og innovasjon, samt idékonkurransen og kunnskapen studentene vil tilegne seg om tysk forretningsvirksomhet og kultur gjennom internshipet i Tyskland, som er en av Norges viktigste handelspartnere.

Søknadsfristen for Innovation School 2020 er satt til 15 oktober.

Avhengig av korona-situasjonen

Selv om det er en viss usikkerhet knyttet til den globale Covid-19 situasjonen, er ICC likevel positive med tanke på gjennomføring av neste års Innovation School.

– NHH har åpnet for at utveksling og praksismobilitet i Europa vil kunne finne sted våren 2021. Vi har sterk tro på at programmet i Tyskland vil la seg gjennomføre. Samtidig lever vi jo i en usikker tid.

Mer informasjon om Innovation School finnes på hjemmesidene til NHH, der man også kan søke plass for neste års program.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram