Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Innovation School tilbake etter pauseår

Innovation School vil neste år foregår i Frankfurt i Tyskland. Foto: Igor Flek.
Innovation School vil neste år foregår i Frankfurt i Tyskland. Foto: Igor Flek.
8. oktober 2020
Sist oppdatert: 8. oktober 2020

Innovation School ble ikke avholdt i 2020. Programmet er nå tilbake i nytt format, denne gangen i innovasjonslokomotivet Tyskland.

Til stor frustrasjon blant studentene, ble det ingen Innovation School sommeren 2020. K7 Bulletin har vært i kontakt med Daniel Berlin på vegne av Internasjonalt Karrieresenter (ICC), for å få innsikt i hvordan årets utgave blir.

– Vi opplevde at mange studenter gjerne skulle sett at programmet ble videreført i 2020. Vi har brukt dette året til å utvikle programmet til et nytt format, og har stor tro på at studentene vil bli fornøyde med den nye løsningen i året som kommer, sier Berlin.

I tillegg kommenterer ICC at de største endringene som er gjort dreier seg om at fokuset nå dekker et bredere perspektiv på innovasjon enn før. I tillegg blir det større fokus på innovasjon innen finanssektoren.

Slik blir årets format

Innovation School vil i sitt nye format inneholde fem ulike moduler. I løpet av programmet har deltagerne et ti-ukers opphold i Tyskland, derav åtte ukers internship i en tysk bedrift.

– Den største delen av programmet vil foregå hos våre samarbeidspartnere fra næringslivet. Flere av bedriftene er blant Tysklands aller største og det blir et bredt spekter av muligheter i bedriftsporteføljen. Den røde tråden er at alle vil eksponeres for innovasjon, enten direkte, eller mer indirekte gjennom innovasjonsrelaterte prosjekter.

Den første modulen vil finne sted på NHH og vil inneholde opplæring i blant annet intervjuteknikk og CV skriving. De andre temaene som dekkes i denne modulen er personlige styrker og ulike typer adferd, konflikthåndtering, coaching, pitching og presentasjonsferdigheter samt karriereutvikling.

Når deltakerne er i Tyskland vil deltagerne i tillegg til praksis ta del i et to ukers akademisk program. Undervisningen vil foregår ved Goethe Universität i Frankfurt i tillegg til en annen skole som enda ikke er offentliggjort.

Spente på årets søkertall

Siden Innovation School ikke ble arrangert i 2020, er ICC spente på hvilken effekt dette vil få for videre søkertall.

– Vi er spente på om de vil gå opp. Det er et solid program som gir studentene en rekke interessante undervisningselementer i kombinasjon. Til sammen vil disse kunne gi dem godt utbytte av å ta programmet. Tenker særlig på effekten av å kombinere læring innen karriereferdigheter og innovasjon, samt idékonkurransen og kunnskapen studentene vil tilegne seg om tysk forretningsvirksomhet og kultur gjennom internshipet i Tyskland, som er en av Norges viktigste handelspartnere.

Søknadsfristen for Innovation School 2020 er satt til 15 oktober.

Avhengig av korona-situasjonen

Selv om det er en viss usikkerhet knyttet til den globale Covid-19 situasjonen, er ICC likevel positive med tanke på gjennomføring av neste års Innovation School.

– NHH har åpnet for at utveksling og praksismobilitet i Europa vil kunne finne sted våren 2021. Vi har sterk tro på at programmet i Tyskland vil la seg gjennomføre. Samtidig lever vi jo i en usikker tid.

Mer informasjon om Innovation School finnes på hjemmesidene til NHH, der man også kan søke plass for neste års program.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram